Belgium (NL)
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Privacy Policy

1. Inleiding

Too Good To Go ApS (“TGTG”) stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw privégegevens tijdens het gebruik van onze Diensten zijn beschermd. Daarvoor hanteren we een beleid waarin wordt bepaald hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Op onze websites en mobiele applicaties (“Platform”) vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacybeleid.

Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op klanten van TGTG en gebruikers van ons Platform en onze Diensten.

2. Welke informatie verzamelen we?

TGTG verzamelt informatie ten behoeve van het uitvoeren van onze activiteiten die u mogelijkheden bieden om voedselverspilling tegen te gaan. We verzamelen zowel Persoonsgegevens als Andere Informatie om deze doelstellingen te ondersteunen.

 • "Persoonsgegevens" betreft informatie die rechtstreeks of indirect en afzonderlijk of gecombineerd met andere informatie kan worden gebruikt om u als individuele Klant te identificeren. Deze informatie kan uw precieze Locatiegegevens omvatten.
 • "Andere Informatie" betreft informatie die anoniem en/of geaggregeerd is, en/of van identiteitsgegevens is ontdaan of op een andere wijze uw identiteit niet vrijgeeft. Voorbeelden hiervan zijn leeftijd, geslacht, type browser en besturingssysteem, de tijd die u spendeerde bij het gebruik van onze Diensten en de bezochte webpagina’s. We verzamelen en gebruiken deze informatie om inzicht te verwerven over hoe u en onze Klanten als geheel onze Diensten gebruiken en om permanent producten en diensten te verfijnen, te verbeteren, te vernieuwen en onze producten en diensten zodanig te ontwikkelen dat ze inspelen op de behoeften van onze Klanten. We verzamelen tevens antwoorden van betrouwbare Leveranciers van Betaaldiensten wanneer u aankopen op het Platform verricht. Afhankelijk van de gekozen betaalwijze kan deze informatie een registratie-ID omvatten die naar de Leverancier van Betaaldiensten is verzonden.
 • Wij verzamelen GEEN credit card gegevens. Indien u een mobiel apparaat gebruikt, verzamelen en gebruiken we tevens uw Apple Identifier for Advertising (IDFA) en Google Advertising ID (AAID) om uw apparaat te herkennen en om activiteiten met betrekking tot onze Diensten te ondersteunen. Deze cijfer-ID’s zijn niet permanent aan uw apparaat gekoppeld en afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u ze via de instellingen van uw apparaat resetten.

Wij verzamelen Persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 1. Wanneer u zich bij ons registreert, verzamelen we registratie- en demografische gegevens, zoals bij voorbeeld uw naam, e-mailadres, paswoord, land en exacte locatie. We kunnen ook uw mobiele telefoonnummer verzamelen.

We verzamelen deze Persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de AVG, artikel 6 (1) (b), omdat dit nodig is om de met u gesloten overeenkomst inzake het gebruik van het Platform uit te voeren.

 1. Wanneer u onze Diensten gebruikt of toepast verzamelen wij Persoonsgegevens zoals Locatiegegevens. Wij gebruiken uw Locatiegegevens om u een meer relevante dienstverlening te kunnen leveren. We kunnen uw Locatiegegevens ook gebruiken om analyses uit te voeren ter verbetering van onze Diensten.

Wij verzamelen Locatiegegevens op verschillende wijzen:

  1. via uw mobiele provider,
  2. rechtstreeks van het apparaat waarop u onze Diensten gebruikt.

De wijze waarop we Locatiegegevens verzamelen verschilt afhankelijk van het feit of u via een website of via een mobiele applicatie toegang tot onze Diensten verkrijgt.

Indien u via één van onze mobiele applicaties toegang tot onze Diensten verkrijgt, zal de wijze waarop we Locatiegegevens verzamelen verschillen naar gelang van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat. We verzamelen evenwel nooit Locatiegegevens tenzij u ons daartoe toestemming heeft verleend wanneer we er u om verzoeken. Indien u ons in de applicatie geen toestemming verleent tot het verzamelen van Locatiegegevens zullen we deze niet verzamelen, tenzij u ze manueel invoert.

Wij verzamelen deze Persoonsgegevens op basis van de door u gegeven toestemming, in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) van de AGV.

Andere Informatie: we kunnen Andere Informatie over uw gebruik van onze Diensten verzamelen. Deze informatie omvat bij voorbeeld het type van het apparaat dat u gebruikt, de (mobiele) provider, het browsertype, het besturingssysteem, de internetdomeinnaam en de hostnaam, de datum en het tijdstip van toegang en tevens de referring URL en de onward URL, evenals de transactiegegevens met betrekking tot de door u verrichte transacties en hoe u met de Diensten gegevens uitwisselt, zoals welke gegevens worden getoond, op welke gegevens u klikt of welke gegevens u heeft gedeeld, ckickstreampatronen, de tijd die u op elke website of webpagina heeft doorgebracht en opzoekingen die u op onze Diensten heeft verricht.

Wij verzamelen deze Persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang ons Platform te verbeteren, in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) van de AGV.

 1. Wanneer u via sociale media toegang tot onze Diensten verkrijgt, kunnen we informatie over uw account of profiel verzamelen.

U kunt ervoor kiezen via Facebook ("Sociale-netwerkdiensten") toegang tot onze Diensten mogelijk te maken of op onze Diensten in te loggen of te registreren. Indien u via uw account(s) van uw Sociale-netwerkdiensten inlogt, kunnen we Persoonsgegevens verzamelen die u aan de betreffende Sociale-netwerkdienst heeft verschaft. Indien u bij voorbeeld met uw gebruikersnaam en wachtwoord (Facebook credentials) via Facebook inlogt, kunnen we met uw toestemming Persoonsgegevens van uw Facebookprofiel, zoals uw e-mailadres, verzamelen in de mate dat dit overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden van Facebook is toegelaten. Indien u ons deze informatie niet wenst te verschaffen, dient u de privacy-instellingen op uw account bij de betreffende Sociale-netwerkdienst aan te passen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacy-informatie en de gebruiksvoorwaarden voor uw account bij de betreffende Sociale-netwerkdienst die bepalen hoe deze accountinformatie wordt verzameld en met ons gedeeld.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6 (1) (a) van de AGV.

 1. Indien u aan enquêtes, promoties, wedstrijden en sweepstakes deelneemt, verzamelen we contactgegevens, demografische informatie en informatie die bepaalt of u aan dergelijke acties mag deelnemen of niet.

We kunnen wedstrijden, sweepstakes en andere promoties ("Promoties") sponsoren en kunnen u verzoeken Persoonsgegevens mee te delen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd en andere informatie die van belang is ten behoeve van deelname.

We kunnen tevens enquêtes organiseren waarin we u verzoeken te antwoorden op vragen over een reeks aan onderwerpen, van persoonlijke informatie tot voorkeuren voor merken en producten.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6 (1) (a) van de AGV of omdat dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang ons Platform te verbeteren, in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) van de AGV.

Wanneer wij Persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen verschaft u deze vrijwillig met het oog op gebruik van het Platform.

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is vrijwillig, maar het gevolg van het niet verstrekken daarvan kan zijn dat u het Platform niet kunt gebruiken of niet kunt deelnemen aan Promoties, wedstrijden of sweepstakes.

3. Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken de door ons verzamelde gegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, reclame en publiciteit te voeren en ons bestaande Platform te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en uw ervaringen in uw interactie met ons te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook om met u te communiceren.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren en onze Diensten verrichten.

We gebruiken uw Persoonsgegevens om uw persoonlijke account bij TGTG aan te maken en te beheren en uw bestellingen te verwerken.

 1. Ervaringen met onze Diensten personaliseren, onze Klanten beter begrijpen en inzicht in onze Klanten verwerven.

We gebruiken uw Persoonsgegevens bij analyses ten einde u relevante functionaliteiten te kunnen aanbieden. Zo kunnen we u bij voorbeeld een kaart of lijst van winkels in uw buurt tonen en aangeven welke winkels het meest relevant voor u zijn.

 1. Communicatie met u en antwoord op uw verzoeken

Wanneer u een account bij ons registreert, kunt u kiezen om berichten over ons en onze producten en Diensten via e-mail en/of pushberichten te ontvangen. Indien u daarvoor kiest kunnen we uw Persoonsgegevens en Andere Informatie gebruiken om met u over de door u aangekochte of gebruikte TGTG-producten of TGTG-Diensten te communiceren en u te informeren over andere producten, promoties en Diensten die u mogelijk kunnen interesseren. U kan uw communicatievoorkeuren te allen tijde via de mobiele applicaties beheren.

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om te antwoorden op uw verzoeken om technische ondersteuning, online-diensten of productinformatie, of om op andere communicatie van u met ons te antwoorden. Dit omvat toegang tot uw account om uw verzoeken om technische ondersteuning te kunnen behandelen.

Op uw verzoek gebruiken we tevens uw Persoonsgegevens om u in te schrijven op wedstrijden, programma’s of aanbiedingen. We kunnen uw Persoonsgegevens tevens gebruiken om u van promoties en andere bijzondere aanbiedingen op de hoogte te brengen.

Onafhankelijk van uw instellingen met betrekking tot het ontvangen van e-mail en pushberichten kunnen we u berichten sturen met betrekking tot de uitvoering van onze Diensten, zoals een herziening van onze (Algemene) Voorwaarden of dit Privacybeleid of andere formele mededelingen met betrekking tot producten of Diensten die u bij ons heeft aangekocht of gebruikt. Dit omvat tevens e-mails, pushberichten en tekstberichten wanneer een winkel één of meer van uw aankopen annuleert. Op die manier vermijden we dat naar een winkel gaat om voedsel op te halen terwijl er geen overgebleven voedsel beschikbaar is.

 1. Gerichte reclame en marketing

We gebruiken Persoonsgegevens en Andere Informatie om onze reclame- en marketingcampagnes te ondersteunen en u informatie over de producten en Diensten te verschaffen waarvan we denken dat ze het meest relevant voor u zijn.

4. Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen?

De data die wij van u verzamelen wordt opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kan ook worden overgedragen naar en verwerkt in een land buiten de EER. Elke overdracht van uw Persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

5. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

TGTG zal uw Persoonsgegevens bewaren zolang u een Account bij ons heeft of zolang het nodig is om u de Diensten te kunnen aanbieden. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens tevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren. Wij bewaren uw Persoonsgegevens tot 5 jaar na het einde van het jaar waarin u uw Account heeft beëindigd, teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de Deense Boekhoudwetgeving, of voor het vaststellen van, instellen van of verdedigen tegen vorderingen in rechte.

6. Wie is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens?

Too Good To Go ApS (“TGTG”) is de verwerkingsverantwoordelijke betreffende uw Persoonsgegevens en verantwoordelijk voor deze gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

7. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de TGTG-groep. We zullen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorgeven, verkopen of ruilen met derde partijen buiten de TGTG-groep. Aan derde partijen doorgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om u de voormelde diensten te verschaffen, bij voorbeeld mediadiensten, agentschappen voor de distributie van nieuwsberichten en kredietinformatiebureaus of incassobureaus voor het nagaan van een kredietrating, identiteitscontroles en invordering van schulden.

8. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We hebben technische en organisationele maatregelen genomen om uw gegevens tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde raadpleging te beschermen. We passen onze veiligheidsmaatregelen permanent aan overeenkomstig de technologische voortuitgang en ontwikkelingen. Om betalingen met betaalkaarten bij ons zo veilig mogelijk te maken wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatie via een veilige verbinding wordt verzonden en externe partijen uw Persoonsgegevens niet kunnen lezen. Voor aankopen met betaalkaart werken we samen met Leveranciers van Betaaldiensten die voldoen aan de PCI-voorwaarden en die het ons mogelijk maken onmiddellijk bij uw bank na te gaan of de betaalkaart geldig is voor aankopen met betaalkaart. Onze Leveranciers van Betaaldiensten verwerken uw kaartgegevens overeenkomstig de internationale veiligheidsnormen PCI DSS, die werden ontwikkeld door de creditcardondernemingen VISA, MasterCard, Diners, American Express en JCB. Dit betekent dat uw kaartgegevens overeenkomstig zeer strenge veiligheidsnormen worden verwerkt. Wanneer u een aankoop met betaalkaart verricht, behouden we ons het recht voor uw identiteit te controleren.

9. Wat zijn uw rechten?

U hebt altijd het recht informatie te vragen over de Persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als uw Persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, kunt u vragen om correctie of verwijdering. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt en in sommige gevallen dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens niet verwijderen als wettelijk vereist is dat wij die behouden, zoals ten gevolge van boekhoudvoorschriften, of als daarvoor andere geldige redenen zijn, zoals openstaande vorderingen. U kunt uw gegeven toestemming tot het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketing doeleinden op ieder moment weer intrekken. U kunt daartoe contact met ons opnemen per brief via Too Good To Go ApS, Customer Service, Landskronagade 66, 2100 København Ø, Denemarken of per e-mail via privacy@toogoodtogo.com. Dit heeft geen gevolgen voor uw rechten onder de AVG

U kunt een klacht indienen bij de Deense Autoriteit voor Gegevensbescherming als u ontevreden bent over onze verwerking van uw Persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u op www.datatilsynet.dk.

10. Verwerkingsverantwoordelijke

Too Good To Go ApS

Landskronagade 66

2100 København Ø

Denmark

CVR-No. 37561304

E-Mail: privacy@toogoodtogo.com