The Netherlandschevron-down_icon
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Czechia
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt in augustus 2023

Versie 2.0

1. INLEIDING

Bij Too Good To Go ("TGTG") hebben we als missie om voedselverspilling te minimaliseren. Dit doen we door gebruikers van onze App in contact te brengen met winkels die voedseloverschotten hebben.  

Dit privacybeleid ("Beleid") legt uit hoe we persoonsgegevens verwerken van onze Gebruikers, Partners en andere personen met wie we in het kader van onze bedrijfsvoering en het verlenen van onze Diensten contact hebben.

2. OVER DIT BELEID

Dit Beleid, inclusief ons Cookiebeleid (indien van toepassing, waarvan een kopie te vinden is op onze Platforms of via de links in sectie 3 hieronder) is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe we informatie verzamelen, afhankelijk van uw relatie met ons.

Dit Beleid moet worden gelezen in samenhang met alle andere van toepassing zijnde beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die tussen u en ons van kracht zijn.

Elke voorwaarde of bepaling in dit Beleid is niet van toepassing voor zover deze in strijd is met relevante toepasselijke wettelijke wetten en voorschriften in het land of rechtsgebied dat van toepassing is op uw persoonsgegevens.

Indien u een Gebruiker bent van het Platform binnen de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk is Too Good To Go ApS, reg.nr. 37561304, gevestigd de Landskronagade 66, 2100 Kopenhagen, Denemarken, de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Indien uw relatie met ons niet die van een Gebruiker van het Platform is, zal de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens de TGTG-entiteit zijn die oorspronkelijk verantwoordelijk was voor het verzamelen van uw persoonsgegevens in een bepaald land of rechtsgebied. Voor onze Partner Stores zal dit de lokale TGTG-entiteit zijn waarmee u een contract sluit.  

Als u in Canada woont, raadpleeg dan het gedeelte getiteld Canada Privacy Rights.

Als u een inwoner bent van Californië, Virginia, Colorado, Connecticut, of bepaalde andere Amerikaanse staten met vergelijkbare privacywetgeving, raadpleeg dan de secties getiteld California Privacy Rights en Virginia/Colorado/Connecticut and Similar U.S. State Privacy Rights voor specifieke openbaarmakingen met betrekking tot onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw gegevens en aanvullende rechten die u heeft onder toepasselijke Amerikaanse wetgeving. Als u in Nevada woont, heeft u het recht om te weigeren dat bepaalde persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld (of kunnen verzamelen) worden verkocht aan gegevensmakelaars of andere derden. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@toogoodtogo.com met als onderwerp "Nevada Do Not Sell Request".

Indien u ons Platform bezoekt vanuit de Verenigde Staten is de TGTG-entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen van uw persoonsgegevens:

Too Good To Go Inc.

c/o United Corporate Services, Inc.

874 Walker Road, Suite C

County of Kent, Delaware 19904

Bedrijfsreg.nr. 7779365

TOEGANKELIJKHEID - ALS U PROBLEMEN ONDERVINDT BIJ HET BEREIKEN VAN DIT BELEID, STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR PRIVACY@TOOGOODTOGO.COM, OF NEEM GRATIS CONTACT MET ONS OP VIA TELEFOONNUMMER 1-866-467-8688, CODE 1898, 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK (alleen Verenigde Staten).

3. TAAKOMSCHRIJVING

Om dit Beleid gebruiksvriendelijker te maken, willen we u eerst uitleggen wat we bedoelen met enkele belangrijke termen in dit Beleid.

 • "App" verwijst naar de TGTG-app die u kunt downloaden op uw telefoon of tablet.
 • "EU" verwijst naar de Europese Unie.
 • "EER" verwijst naar de Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • "Cookiebeleid" (en gezamenlijk "Cookiebeleid") verwijst naar het cookiebeleid voor onze Gebruikers en Stores, voor zover van toepassing.
 • "GDPR" verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad).
 • "Platform" wordt gebruikt om onze Website, App en online diensten en producten samen te beschrijven.
 • "Winkel" of "Partner" verwijst naar de bedrijven (bv. supermarkten, bakkerijen, kantines, restaurants, fabrikanten enz.) die het Platform gebruiken om voedseloverschotten ter beschikking te stellen voor reservering.
 • "Surprise Bag" verwijst naar de verrassingszakken die in de App kunnen worden gereserveerd, gevuld met een mix van overtollige levensmiddelen.
 • "TGTG" (en verschillend "we", "ons" en "onze") verwijst naar ons bedrijf Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 Kopenhagen, Denemarken en onze bedrijfsfamilie van wereldwijde bedrijven die onderling eigendom of controle delen en die in elk geval Uw persoonsgegevens beheert.
 • "Website" omvat alle domeinen op *.toogoodtogo.com/*.
 • "Gebruiker" verwijst naar u als consument die het TGTG-Platform gebruikt.

4. INFORMATIE DIE WE VAN GEBRUIKERS VERZAMELEN

4.1 Informatie die nodig is om de App te gebruiken

Wanneer u de App gebruikt, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens over u als Gebruiker. Zonder deze informatie zouden we niet in staat zijn om alle gevraagde diensten te leveren. Deze informatie omvat:

 • Geolocatie: het land en uw exacte of geschatte locatie, afhankelijk van of u ervoor kiest om (i) uw locatie met ons te delen, of (ii) uw locatie handmatig in te voeren.
 • Reacties van vertrouwde betalingsaanbieders: we verzamelen geen creditcardgegevens. Echter, wanneer u een reservering plaatst in de App, verzamelen we reacties van vertrouwde betalingsdienstaanbieders. Afhankelijk van de betalingsmethode kan dit een inschrijvings-ID bevatten dat naar de betalingsdienstaanbieder wordt gestuurd.
 • Leveringsinformatie: als u een aankoop doet in de App die beschikbaar is voor levering, verzamelen we uw naam en adres om de gekochte artikelen bij u te bezorgen. Als u ervoor kiest om uw e-mail en telefoonnummer op te geven voor meldingen, zullen we deze informatie ook verzamelen.

We verwerken deze persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u voor het aanbieden van het Platform.

Met betrekking tot geo-locatie verwerken we deze informatie op basis van uw toestemming, die u verstrekt (en te allen tijde kunt intrekken) in de instellingen van uw telefoon of tablet.

We kunnen deze persoonsgegevens ook verwerken op basis van onze legitieme belangen om:

 • het Platform aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen
 • met u communiceren
 • onze reclame en marketing aan te bieden, aan te passen, te meten en te verbeteren

zoals verder uitgelegd in sectie 6 van dit Beleid. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, inclusief het verzenden van directe marketingcommunicatie.

4.2 Informatie die u kiest om ons te geven

U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. Deze informatie kan het volgende omvatten:

 • Aanvullende profielinformatie: naam, telefoonnummer, e-mail, thuisadres, werkadres, geslachtsidentificatie, geboortedatum en informatie die u ons heeft gegeven over uw voorkeuren, zoals favoriete winkels, dieetvoorkeuren, andere voorkeurslocatie en gewenste ophaaltijden.
 • Andere informatie: zoals wanneer u een formulier invult, reageert op enquêtes, deelneemt aan promoties, wedstrijden of prijsvragen, en wanneer u communiceert met onze klantenservice. Dit kan demografische informatie, geschiktheidsinformatie en gezondheidsinformatie omvatten als u ervoor kiest die met ons te delen.

Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, of, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, uw toestemming. Als we voor onze verwerking vertrouwen op uw toestemming, zullen we daar specifiek om vragen.

Wanneer we u niet om toestemming vragen, verwerken we deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, namelijk:

 • het aanbieden, verbeteren en ontwikkelen van het Platform
 • communicatie met u, inclusief het beantwoorden van uw verzoeken
 • het aanbieden, aanpassen, meten en verbeteren van onze reclame en marketing

zoals verder uitgelegd in sectie 6 van dit Beleid.  

We zullen nooit vragen of eisen dat u speciale categorieën persoonlijke informatie aan ons verstrekt. Als u er echter voor kiest om op eigen initiatief gezondheidsinformatie of andere speciale categorieën van persoonsgegevens met onze klantenservice te delen, bijvoorbeeld informatie over allergieën, zullen we deze informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen en om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen wanneer dat noodzakelijk is.

4.3 Informatie die automatisch wordt verzameld bij het gebruik van het TGTG Platform

Bij het gebruik van het Platform verzamelen we automatisch bepaalde persoonsgegevens. Dit kan het volgende omvatten:

 • Gebruiksinformatie: zoals de pagina's of inhoud die u bekijkt, aanklikt of deelt, klikpatronen en de tijdsduur die u op elke pagina doorbrengt, evenals zoekopdrachten die u uitvoert, reserveringen en aankopen die u doet, en welke diensten in onze App u gebruikt.
 • Loggegevens en Apparaat Informatie: zoals details over hoe u het Platform heeft gebruikt (inclusief of u op links naar applicaties van derden heeft geklikt), IP adres, toegangsdata en -tijden, informatie over hardware en software, apparaattype, apparaatevenementinformatie, unieke identificatoren (bijv. IDFA en IDFV), gegevens over crashes, en de pagina's die u heeft bekeken of waarmee u bezig bent geweest op het Platform, zowel  voor als na het gebruik van het Platform.  
 • Cookies en vergelijkbare technologieën: zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

We verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen om:

 • het Platform aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen
 • onze reclame en marketing aan te bieden, aan te passen, te meten en te verbeteren

zoals verder uitgelegd in sectie 6 van dit Beleid.

4.4 Informatie die we van derden verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens uit andere bronnen, zoals:

 • Diensten van derden: Indien u een koppeling, verbinding of aanmelding maakt met het Platform via een dienst van derden (bijv. Facebook), geeft u de dienst opdracht om ons profielinformatie te sturen, zoals uw naam en e-mailadres, zoals gecontroleerd door die dienst of zoals geautoriseerd door u via uw privacy-instellingen bij die dienst.

We verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming die u geeft wanneer u de dienst van een derde partij opdracht geeft ons uw profielgegevens te verstrekken.

4.5 Informatie verzameld van ontvangers van onze e-mailcommunicatie

TGTG maakt gebruik van externe dienstverleners om onze e-mailcommunicatie te verzenden. Deze diensten kunnen de volgende informatie registreren over de ontvangers van onze e-mails:

 • wie de e-mail opent (IP-adres, gebruikers-id, e-mailadres),
 • wanneer de e-mail wordt geopend (datum en tijd),
 • op welke links in de e-mail de ontvangers klikken,
 • of de e-mail wordt ontvangen en de links worden geactiveerd vanaf een mobiel apparaat of via een browser,
 • welk besturingssysteem wordt gebruikt, en
 • informatie over de communicatie/campagne van onze kant waarop het bovenstaande betrekking heeft.

TGTG ontvangt rapporten van onze externe dienstverleners met bovengenoemde informatie. We gebruiken deze informatie om te analyseren op welke links in onze e-mailcommunicatie lezers klikken, en gebruiken deze informatie om onze toekomstige e-mailcommunicatie vorm te geven.

We verwerken deze informatie op basis van ons legitieme belang om toekomstige e-mailcommunicaties te organiseren op basis van de verzamelde informatie.

5. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN VAN ONZE PARTNERS, VERKOPERS EN ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN

5.1 Informatie nodig om het Platform te gebruiken

Wanneer u zich registreert en een winkelaccount aanmaakt om Surprise Bags beschikbaar te stellen voor reservering op het Platform of om onze digitale oplossing te gebruiken om vervaldata in uw winkel te beheren, verzamelen we enkele persoonsgegevens over u als contactpersoon voor uw winkel of als individuele winkeleigenaar.

Deze informatie omvat:

 • Profielgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres van de winkel, naam van de winkel, type bedrijf, uw rol binnen de winkel.
 • Belasting- en bankgegevens: het BTW-nummer en de bankgegevens van uw winkel.

Indien u een individuele winkeleigenaar bent, verwerken we deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u voor het gebruik van het Platform door uw winkel.

Indien u een werknemer van een Winkel bent, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van deze Persoonlijke Gegevens ons gerechtvaardigd belang om het Platform te kunnen aanbieden.

We kunnen de bovenstaande persoonsgegevens ook verwerken omdat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen om:

 • het Platform aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen
 • met u communiceren
 • onze reclame en marketing aan te bieden, aan te passen, te meten en te verbeteren

zoals verder uitgelegd in sectie 6 van dit Beleid. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, of, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, uw toestemming. Als we voor onze verwerking vertrouwen op uw toestemming, zullen we daar specifiek om vragen.

5.2 Automatisch verzamelde informatie bij gebruik van het Platform

Wanneer u het Platform gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde persoonsgegevens door uw gebruik van het systeem.

Dit kan het volgende omvatten:

 • Gebruiksinformatie: zoals de pagina's of inhoud die u bekijkt, aanklikt of deelt, de klikpatronen en tijdsduur die u op elke pagina doorbrengt, evenals zoekopdrachten die u uitvoert, reserveringen en aankopen die u verwerkt en acties die u op het Platform uitvoert,  
 • Loggegevens en Apparaat Informatie: zoals details over hoe u het Platform heeft gebruikt, IP adres, toegangsdata en -tijden, informatie over hardware en software, apparaattype, apparaateventinformatie, unieke identificatoren (bijv. IDFA en IDFV), gegevens over crashes, en de pagina's die u heeft bekeken of waarmee u bezig bent geweest voor of na het gebruik van het Platform,  
 • Cookies en vergelijkbare technologieën: zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

We verwerken deze Persoonlijke Gegevens op basis van onze legitieme belangen om:

 • het Platform aan te bieden, te verbeteren of te ontwikkelen
 • onze reclame en marketing aan te bieden, aan te passen, te meten en te verbeteren

zoals verder uitgelegd in sectie 6 van dit Beleid en in ons Cookiebeleid voor de winkelzijde van het Platform.

5.3 Informatie verzameld van onze verkopers en andere zakelijke partners

Als onderdeel van onze dagelijkse activiteiten en communicatie en interactie met onze verkopers en andere zakelijke partners, verzamelen we bepaalde Persoonlijke Gegevens over u als verkoper of andere zakelijke partner, of als werknemer van een van onze verkopers of zakelijke partners.

Deze informatie omvat:

 • Zakelijke contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres en type bedrijf, en uw rol binnen het bedrijf.
 • Belasting- en bankgegevens: het BTW-nummer van uw bedrijf en bankgegevens, indien u een individueel bedrijf bent.

Indien u een individuele ondernemer bent, verwerken we deze Persoonlijke Gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.

Indien u een werknemer bent van een van onze zakelijke partners, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van deze Persoonlijke Gegevens ons gerechtvaardigd belang om de overeenkomst met uw werkgever te kunnen nakomen.

We kunnen bovenstaande Persoonlijke Gegevens ook verwerken op basis van onze legitieme belangen om:

 • het Platform aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen
 • met u te communiceren
 • onze reclame en marketing aan te bieden, aan te passen, te meten en te verbeteren

zoals verder uitgelegd in sectie 6 van dit Beleid.

5.4 Informatie die u verkiest te geven

U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende persoonsgegevens over u te verstrekken. Deze informatie kan het volgende omvatten:

 • E-mailcorrespondentie: informatie die u verstrekt als onderdeel van onze e-mailcorrespondentie met u.
 • Andere informatie: informatie die u ons op eigen initiatief verstrekt in verband met ondersteuningsvragen of andere interactie die u met ons heeft.

Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, of, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, uw toestemming. Als we voor onze verwerking vertrouwen op uw toestemming, zullen we daar specifiek om vragen.

Wanneer we u niet om toestemming vragen, verwerken we deze Persoonlijke Gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen die we nastreven om:

 • het Platform aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen
 • met u communiceren
 • onze reclame en marketing aan te bieden, aan te passen, te meten en te verbeteren

zoals verder uitgelegd in sectie 6 van dit Beleid.  

We zullen u nooit vragen of eisen dat u ons speciale categorieën van persoonlijke informatie verstrekt. Indien u er echter voor kiest om op eigen initiatief gezondheidsinformatie of andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens met ons te delen, verwerken we deze informatie op basis van onze legitieme belangen en om juridische claims te kunnen instellen, uitoefenen of verdedigen. In bijzondere omstandigheden, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen we vertrouwen op uw toestemming voor onze verwerking.

5.5 Informatie die we van derden verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens uit andere bronnen, zoals:

 • Diensten van derden: Als u inlogt op het Platform via een dienst van een derde (bijv. Facebook), instrueert u de dienst om ons profielinformatie te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres, zoals gecontroleerd door die dienst of zoals door u geautoriseerd via uw privacy-instellingen bij die dienst.

We verwerken deze Persoonlijke Gegevens op basis van uw toestemming die u verleent wanneer u de dienst opdraagt om de bovengenoemde informatie aan ons te verstrekken.

Daarnaast kunnen we ook Persoonlijke Gegevens verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens en andere relevante bedrijfsgerelateerde informatie (bijvoorbeeld uw functie en het bedrijf waarvoor u werkt), uit openbaar toegankelijke bronnen zoals:

 • websites, en
 • online telefoonboeken

We kunnen deze Persoonlijke Gegevens verzamelen om contact met u op te nemen voor specifieke doeleinden doel in het kader van onze dagelijkse activiteiten of, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor marketingdoeleinden, waarbij uw toestemming niet vereist is volgens de toepasselijke wetgeving. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang om contact met u op te nemen in het kader van onze dagelijkse activiteiten en om onze diensten te promoten.

5.6 Informatie verzameld van ontvangers van onze e-mailcommunicatie

TGTG maakt gebruik van externe dienstverleners om onze e-mailcommunicatie te verzenden. Deze diensten kunnen de volgende informatie registreren over de ontvangers van onze e-mails:

 • wie de e-mail opent (IP-adres, gebruikers-ID, e-mailadres),
 • wanneer de e-mail wordt geopend (datum en tijd),
 • op welke links in de e-mail de ontvangers klikken,
 • of de e-mail wordt ontvangen en de links worden geactiveerd vanaf een mobiel apparaat of via een browser,
 • welk besturingssysteem wordt gebruikt, en
 • Informatie over welke communicatie/campagne van onze kant betrekking heeft op het bovenstaande.

TGTG ontvangt rapporten van onze externe dienstverleners met bovengenoemde informatie. We gebruiken deze informatie om te analyseren op welke links in onze e-mailcommunicatie lezers klikken en om onze toekomstige e-mailcommunicatie vorm te geven.

We verwerken deze informatie op basis van ons legitieme belang om toekomstige e-mailcommunicaties te organiseren op basis van de verzamelde informatie.

U kunt op elk moment ervoor kiezen om onze marketing e-mails niet meer te ontvangen door te klikken op de afmeldlink in onze marketing e-mails of door uw e-mailvoorkeuren aan te passen via deze link: https://space.toogoodtogo.com/privacy.

6. HOE WE DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN

6.1 Verschaffen, verbeteren en ontwikkelen van het Platform 

We zullen bepaalde persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken om u het best mogelijke Platform te bieden.

Voor Gebruikers van onze App omvat dit:

 • het aanmaken en beheren van uw account bij ons en het verwerken van uw reserveringen,
 • het personaliseren en aanpassen van uw ervaring op basis van uw interacties met het Platform, uw zoek- en aankoopgeschiedenis, en uw profielinformatie en voorkeuren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we u een kaart- of lijstweergave tonen van nabijgelegen Stores en u de meest relevante Stores aanbevelen,
 • het analyseren, debuggen en uitvoeren van onderzoek,
 • het uitvoeren van analyses om u relevante functionaliteit te bieden.

Voor gebruikers van de winkelzijde van ons Platform omvat dit:

 • het aanmaken en beheren van het account van uw winkel bij ons en het verwerken van reserveringen voor Surprise Bags in uw winkel,
 • het informeren van uw winkel over bestellingen, betalingen en vereiste acties,
 • het informeren van Gebruikers over updates van uw winkel, zoals annuleringen,
 • om beheren van de uitbetaling aan uw winkel voor verkochte Surprise Bags,
 • het personaliseren en aanpassen van uw ervaring op basis van uw interacties met het Platform,
 • het analyseren, debuggen en uitvoeren van onderzoek,
 • het uitvoeren van analyses om u relevante functionaliteit te bieden.

6.2 Met u communiceren

We zullen bepaalde persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken om contact met u op te nemen. Dit omvat:

 • het beantwoorden van uw e-mails en/of ondersteuningsvragen,
 • het sturen van kennisgevingen van technische of juridische aard, bijvoorbeeld bij een herziening van ons beleid, of als een van uw reserveringen door een winkel is geannuleerd,
 • het sturen van kennisgevingen en aankondigingen over ons en onze producten via e-mail, SMS en/of pushmeldingen, voor zover u zich heeft aangemeld om dergelijke communicatie te ontvangen.

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, kunnen we u marketingcommunicatie sturen zonder ons te baseren op uw toestemming als rechtsgrondslag of uw soft opt-in om dergelijke marketingcommunicatie te ontvangen, indien van toepassing.  

6.3 Onze reclame en marketing aanbieden, aanpassen, meten en verbeteren

Voor gebruikers:

We zullen sommige van de persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken om ons te helpen bij onze voortdurende inspanningen om bewustwording te creëren rond voedselverspilling. Dit kan het volgende omvatten:

 • het personaliseren, meten en verbeteren van onze reclame,
 • het analyseren van voorkeuren om onze reclameboodschappen, marketing, advertenties en andere informatie op maat te maken,
 • het sturen van reclameboodschappen, marketing en advertenties op basis van uw voorkeuren, inclusief reclame via sociale mediaplatforms,
 • het beheren van enquêtes, wedstrijden, sweepstakes of andere promotionele activiteiten of evenementen gesponsord of beheerd door TGTG of onze partners, en u uitnodigen voor evenementen en relevante mogelijkheden.

Voor partners of werknemers van partners:

We zullen sommige van de persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken om ons te helpen bij onze voortdurende inspanningen om bewustwording te creëren rond voedselverspilling. Dit kan het volgende omvatten:

 • het personaliseren, meten en verbeteren van onze reclame,
 • het analyseren van hoe u en onze andere Partners het Platform gebruiken om onze reclameboodschappen, marketing, advertenties en andere informatie aan te passen,
 • het delen van uw gegevens met derden, zoals onze reclamenetwerken (alleen als u heeft ingestemd met marketingcookies aan de winkelzijde van het Platform), om ons te helpen andere mensen en bedrijven te identificeren die zich mogelijk bij ons willen aansluiten in onze missie om voedselverspilling te verminderen
 • het sturen van reclameboodschappen, marketing en advertenties op basis van uw voorkeuren, inclusief reclame via sociale mediaplatforms,
 • het beheren van enquêtes of promotionele activiteiten of evenementen gesponsord of beheerd door TGTG of onze partners, en u uitnodigen voor evenementen en relevante mogelijkheden.

6.3.1 Gerichte reclame

We kunnen, samen met derde leveranciers, uw informatie gebruiken om u gerichte reclame aan te bieden wanneer u ons Platform gebruikt of andere websites bezoekt. Hierbij kunnen cookies, clickstream gegevens en andere vergelijkbare technologieën worden gebruikt. Bijvoorbeeld, als u zoekt naar informatie over onze diensten, kunnen we of onze leverancier een advertentie weergeven op andere websites die u bezoekt, met informatie over onze App en onze diensten. Deze vorm van reclame, soms "gerichte reclame", "gedragsreclame" of "cross-context gedragsreclame" genoemd, stelt ons en onze leveranciers in staat om uw interesses te begrijpen en specifieke advertenties af te leveren. We geloven dat dit soort reclame nuttig is omdat het u in staat stelt om advertenties te zien die relevant zijn voor uw interesses.

6.3.1.1 Aanvullende informatie over de VS

We voldoen aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising zoals beheerd door de Digital Advertising Alliance ("DAA").  

U heeft de mogelijkheid om geen gerichte advertenties te ontvangen van bepaalde gegevens- en reclamepartners die deelnemen aan specifieke zelfreguleringsprogramma's in de sector. De DAA biedt een website op www.aboutads.info/consumers met informatie over hoe u zich kunt afmelden voor gerichte reclame van sommige of alle deelnemende bedrijven van de DAA. Daarnaast biedt het Network Advertising Initiative ("NAI") een website op http://optout.networkadvertising.org/ waar u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame van sommige of alle leden van het NAI. Als u zich afmeldt, zult u nog steeds algemene reclame zien die niet is afgestemd op uw specifieke interesses en activiteiten.

Voor gerichte advertenties die worden geleverd via mobiele apps, kunnen gebruikers zich afmelden voor bepaalde advertenties of advertentie-identificaties resetten via de instellingen van hun apparaat. Voor meer informatie over hoe u advertentietracking kunt beperken of de advertentie-identificatiecode opnieuw kunt instellen op uw iOS- en Android-apparaat, kunt u de volgende links raadplegen:

U kunt ook de AppChoices-app van de DAA op uw apparaat installeren om u af te melden voor gerichte reclame van bepaalde aanbieders en om systeembrede reclamevoorkeuren op uw apparaat in te stellen (zoals "Limit Ad Tracking" op Apple-apparaten, of "Opt-out of Interest-based ads" op Android-apparaten).

Voor meer informatie van het NAI over hoe u zich kunt afmelden voor gerichte reclame op mobiele apparaten, kunt u ook de volgende link raadplegen: https://thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/.

6.4 Geautomatiseerde besluiten

TGTG maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor bepaalde diensten en producten. Een voorbeeld hiervan is ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in onze inspanningen op  het gebied van fraudepreventie en -detectie op ons Platform. Dit stelt ons in staat ons bedrijf te beschermen tegen frauduleus gebruik van onze diensten en om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van ons Platform te waarborgen.

U heeft het recht om informatie op te vragen over de gebruikte besluitvormingsmethode en u kunt ons vragen om te verifiëren of de geautomatiseerde beslissing op de juiste wijze is genomen.

In sommige gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld als het verstrekken van de informatie zou leiden tot onthulling van bedrijfsgeheimen of als het de preventie of opsporing van fraude of andere misdrijven zou belemmeren. In het algemeen zullen we echter controleren of het algoritme en de brongegevens correct functioneren zonder fouten of vertekening.

7. REDENEN WAAROM WE INFORMATIE DELEN

7.1 Delen met uw toestemming of op uw aanwijzing

Wanneer u toestemming geeft, delen we uw informatie zoals beschreven op het moment van toestemming. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een applicatie of website van een derde partij toestemming geeft om te koppelen met uw TGTG-account of wanneer u deelneemt aan promotionele activiteiten met TGTG-partners of derden.

Als u zich heeft aangemeld voor marketingcookies op ons Platform, kunnen we uw gegevens delen met derde partijen op het gebied van advertentieplatforms om de bekendheid van ons Platform en onze missie te vergroten, verkeer naar TGTG te leiden, of ons Platform op andere manieren te promoten. Dit wordt verder beschreven in sectie 6.3 van dit Beleid en ons Cookiebeleid voor Gebruikers en de Winkelzijde van het Platform, respectievelijk.

7.2 De TGTG-groep

Om ons te ondersteunen bij het aanbieden, promoten en verbeteren van het Platform, kunnen we persoonsgegevens delen binnen onze groep van bedrijven wereldwijd die verwant zijn door gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap. Wanneer we gegevens delen binnen de TGTG groep, hebben we passende contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7.3 Gegevensverwerkers

We kunnen persoonsgegevens delen met dienstverleners om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf en het leveren van het Platform.  Deze dienstverleners kunnen ons helpen bij het vervullen van de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid te vervullen, waaronder (maar niet beperkt tot) het volgende:

 • Het verwerken van betalingen voor reserveringen, aankopen en terugbetalingen op het Platform,
 • het hosten van softwarefuncties die de werking en ontwikkeling van ons Platform mogelijk maken,
 • het leveren van hostingdiensten,
 • het bieden van ondersteunende tools om de functionaliteit, beschikbaarheid, veerkracht en veiligheid van het Platform te verbeteren,
 • het uitvoeren van gegevensanalyse,
 • het leveren van prestatiemetingen voor onze advertenties en campagnes,
 • het automatiseren van SMS, e-mail en advertentielevering, zoals het versturen van nieuwsbrieven,
 • het beheren van onze aanwezigheid op sociale media en online reclame,
 • het aanbieden van geïntegreerde tools die ons helpen bij het leveren van klantenservice.

Als we een dienstverlener inschakelen om namens ons persoonlijke informatie te verwerken, zorgen we ervoor dat deze contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een gegevensverwerkingovereenkomst. 

Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd en verwerken uw persoonsgegevens in landen die volgens de wetgeving van de EU/EER, Zwitserland en het VK geen adequaat niveau van bescherming van persoonlijke informatie bieden. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd door passende waarborgen te bieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensoverdracht, zoals verder uitgelegd in sectie 8 van dit Beleid.

We gebruiken Google "RECAPTCHA" op onze website, waarmee we kunnen controleren of u geen geautomatiseerde software bent. Hiervoor analyseert deze tool verschillende parameters, zoals IP-adres, apparaatinformatie en cursorbewegingspatronen, die kunnen leiden tot de verwerking van uw persoonsgegevens. RECAPTCHA-functies zijn onderhevig aan de op dat moment geldende versies van het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google.

7.4 Geolocatiediensten van derden

We maken gebruik van geolocatiediensten van derden, waarmee we gegevens delen om ons Platform te leveren en ons te helpen ons bedrijf te runnen, zoals hieronder beschreven. Deze geolocatiediensten van derden kunnen persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden als verwerkingsverantwoordelijken. 

Als u een Gebruiker van onze Website bent, kunnen we uw geschatte geolocatie (op stadsniveau) delen (afhankelijk van uw toestemming zoals beschreven in sectie 4.1) met onze externe geolocatiedienstaanbieder, Google.

Als u een aankoop doet in de App, die beschikbaar is voor levering, delen we het opgegeven afleveradres met onze externe geolocatie dienstaanbieder, Google, om het afleveradres te valideren. Onze wettelijke basis voor het delen van deze informatie is ons legitieme belang om te controleren of het opgegeven afleveradres daadwerkelijk een bestaand adres is, zodat onze koerier uw bestelling kan leveren.

Als u een gebruiker bent van de winkelzijde van het Platform, delen we het adres van uw winkel met onze derde geolocatiedienstaanbieder, Google, op basis van ons legitieme belang om te kunnen zien waar uw winkel zich op een kaart bevindt in het kader van de legitieme belangen die we nastreven om:  

 • het Platform aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen
 • met u communiceren
 • onze reclame en marketing aan te bieden, aan te passen, te meten en te verbeteren.

De functies en inhoud van Google Maps zijn onderworpen aan de op dat moment geldende versies van: (1) de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth op https://maps.google.com/help/terms_maps.html; en (2) het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/. We raden u aan kennis te nemen van deze voorwaarden voordat u onze Services gebruikt.

7.5 Franchisegevers (alleen relevant voor franchisenemers)

Als u een individuele franchisenemer bent van een franchiseketen, kunnen we, afhankelijk van de overeenkomst die we met uw franchiseketen hebben, de volgende informatie delen met uw franchisegever:

 • naam
 • e-mailadres
 • Naam en adres van de winkel
 • informatie over het gebruik van het Platform door uw winkel (bijv. opgeslagen maaltijden, spaarquote)
 • informatie over gebruikerservaringen met uw winkel, inclusief beoordelingen
 • transactionele gegevens, en
 • informatie van belang voor de franchisegever over de communicatie en interacties die u met ons zorgteam heeft gehad.

Als u een werknemer van een franchisenemer bent, kunnen we uw naam en e-mailadres delen die relevant zijn voor het Platform, met de franchisegever.

Onze wettelijke basis voor het delen van deze persoonsgegevens is ons legitieme belang en dat van de franchisegever om de overeenkomst van uw franchiseketen met ons en de aanwezigheid van uw winkel op het Platform te kunnen beheren.

7.6 Overheidsinstanties

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan rechtbanken, wetshandhavers, overheidsinstanties of openbare autoriteiten, inclusief de politie, in verband met strafrechtelijke onderzoeken, maar alleen als en voor zover we daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn.

7.7 PR- en media-agentschappen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals PR-, media- en andere soorten promotiebureaus, als u heeft ingestemd met deelname aan onze promotieactiviteiten of een contract met ons heeft gesloten voor deelname aan dergelijke activiteiten. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen deze PR- en mediabureaus persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken of als verwerkers namens ons en in onze opdracht. Wanneer het PR- of mediabureau persoonsgegevens verwerkt wordt als verwerker, is onze relatie geregeld door een gegevensverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7.8 Bedrijfsoverdrachten

In het geval dat we betrokken zijn bij een faillissement, insolventie, fusie, overname of reorganisatie, kan uw persoonsgegevens worden overgedragen of gedeeld als onderdeel van die transactie (bijvoorbeeld voor due diligence doeleinden) met adviseurs, tegenpartijen, autoriteiten en andere relevante derden, zoals vereist. Dit Beleid blijft van toepassing op uw informatie, zelfs nadat de informatie is overgedragen of gedeeld met een nieuwe entiteit van TGTG.

7.9 Delen met andere derden

Om u onze diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat we externe dienstverleners inschakelen, zoals vrachtvervoerders of logistieke partners, om ons te helpen bij het nakomen van onze contractuele verplichtingen en in ons legitiem belang van het verzenden van advertenties. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot persoonsgegevens om de diensten namens ons uit te voeren. We zorgen ervoor dat alle externe dienstverleners die we inhuren, zich houden aan passende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

8. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Elke overdracht van uw persoonsgegevens door TGTG vanuit de EU/EER, Zwitserland of het VK naar landen buiten deze gebieden zal plaatsvinden op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, onderworpen zijn aan de toepasselijke Standaard Contractuele Clausules en/of Bindende Bedrijfsregels, of gebruikmaken van een gelijkwaardig passend overdrachtsmechanisme, tenzij u anders wordt geïnformeerd. Alle andere internationale overdrachten van uw persoonsgegevens van buiten de EER, Zwitserland of het VK vinden plaats in overeenstemming met de toepasselijke internationale mechanismen voor gegevensoverdracht en de waarborgen die gelden onder de lokale wetgeving die van toepassing is op de overdracht van uw persoonsgegevens.

U kunt een kopie aanvragen van het overdrachtsmechanisme dat wordt gebruikt voor de overdracht van uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen naar: privacy@toogoodtogo.com.

9. OPSLAGPERIODE

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is, rekening houdend met het doel of de doelen waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria die we gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

 • de duur van onze lopende relatie met u en het leveren van ons Platform aan u, bijvoorbeeld zolang u een account bij ons heeft of het Platform blijft gebruiken,
 • het bestaan van een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen, aangezien bepaalde lokale wetten vereisen dat we gegevens over uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we deze kunnen verwijderen,
 • het bewaren van gegevens kan raadzaam zijn in het licht van onze juridische positie, bijvoorbeeld met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties.

10. BEVEILIGING

De veiligheid van uw persoonsgegevens en ons Platform heeft voor ons de hoogste prioriteit.

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, zowel tijdens de verzending als bij opslag of andere verwerking ervan.

We werken alleen met leveranciers die passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren in overeenstemming met de branchestandaarden voor IT-beveiliging.

11. UW RECHTEN

Als u in de EU/EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk woont, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, onder voorbehoud van de voorwaarden en uitzonderingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving:

 • Recht op toegang: u heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die we over u verwerken.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om onjuiste informatie die we over u hebben te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om informatie die we over u bewaren te laten verwijderen. Houd er rekening mee dat er beperkingen kunnen zijn op dit recht volgens de toepasselijke wetgeving.
 • Recht op beperking en bezwaar: u heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw informatie te beperken, en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.
 • Recht om toestemming in te trekken: indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie mogelijk is vrijgesteld van de bovengenoemde rechten volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of andere wet- en regelgeving.

Raadpleeg Bijlage 1 en 2 voor specifieke rechten in de VS. Raadpleeg Bijlage 3 voor de rechten van betrokkenen in Canada.

11.1 Gemakkelijke toegang om uw rechten rechtstreeks in onze App uit te oefenen

Onze App biedt u volledige controle over uw persoonsgegevens. We hebben privacy by design en privacy by default ingebouwd op onze Platformen, en we hebben gebruiksvriendelijke functies om uw rechten direct in de App uit te oefenen. U kunt bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verwijderen en een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we over u verwerken. Als u uw rechten rechtstreeks in de App wilt uitoefenen, gaat u naar de accountinstellingen in de App.  

U kunt ook:

 • uitschrijven voor onze nieuwsbrief
 • een kopie van uw gegevens opvragen
 • uw account verwijderen

Dit kunt u doen door uw e-mailadres aan ons door te geven via deze link: https://space.toogoodtogo.com/privacy

11.2 Heeft u nog vragen of wilt u een klacht indienen?

Als de selfserviceopties in onze App uw vraag niet hebben opgelost, of als u andere rechten wil uitoefenen dan rechtstreeks in de App of zoals hierboven vermeld, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@toogoodtogo.com.  

We zullen uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek beantwoorden. In het geval dat uw verzoek complex is, kan het langer duren om te verwerken en kunnen we deze termijn met nog eens twee maanden verlengen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met ons antwoord. We raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen, zodat we u kunnen helpen met uw verzoek.  

De contactgegevens van het Deense bureau voor gegevensbescherming, de toezichthoudende autoriteit in Denemarken waar het hoofdkantoor van TGTG is gevestigd, zijn als volgt:

Website: https://www.datatilsynet.dk   

E-mail: dt@datatilsynet.dk  

Adres: Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, Denemarken

12. PRIVACY VAN KINDEREN

Ons Platform is bedoeld voor Gebruikers van 18 jaar of ouder, en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar. Als we ontdekken dat persoonsgegevens (of andere informatie die beschermd is onder de toepasselijke wetgeving) van een kind onder de 16 jaar is verzameld, zullen we alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke informatie uit onze databases te verwijderen. Als u denkt dat we persoonlijke gegevens hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via de informatie in het onderstaande gedeelte CONTACTINFORMATIE.

13. WIJZIGINGEN IN HET BELEID

U kunt op de hoogte blijven van wijzigingen in dit Beleid door onze Website en App te bezoeken. Indien we materiële wijzigingen aanbrengen in het Beleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen op het Platform of via het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het aanmelden op ons Platform.  

14. CONTACTINFORMATIE

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons privacy team via de onderstaande contactgegevens.

Indien vereist door de lokale wetgeving, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld in overeenstemming met de lokale wetgeving om uw verzoek te behandelen.

Too Good To Go ApS

Landskronagade 66

2100 Kopenhagen, Denemarken

Centraal Bedrijfsregister (CVR) nr.: 37561304

E-mail: privacy@toogoodtogo.com  

SCHEDULE 1 - CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

The California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), as amended by the California Privacy Rights Act of 2020, provides you with specific rights regarding your "Personal Information" as that term is defined under the CCPA. This section describes the rights that California consumers have and explains how to exercise those rights. For the purposes of this section, Personal Information does not include: (i) information that is lawfully made available from federal, state or local government records; (ii) de-identified or aggregated data; or (iii) information excluded from the scope of the CCPA. To be clear, these rights are granted only to the extent that you are a California consumer and we are acting as a “business” under the CCPA with respect to your Personal Information. The rights in this section are not intended to grant you additional rights, but only your rights under the CCPA.

 1. INFORMATION WE COLLECT, HOW WE COLLECT IT AND HOW WE USE IT

We have collected the following categories of Personal Information from consumers from the sources described in Section 4 (“INFORMATION WE COLLECT FROM USERS”) and Section 5 (“INFORMATION WE COLLECT FROM OUR PARTNERS, VENDORS AND OTHER BUSINESS CONTACTS”) of the Policy above, and have shared such personal information with the following categories of third parties within the last twelve (12) months:

Category

Examples

Business or Commercial Purposes for Collecting Personal Information  

Disclosed  in the Prior Twelve (12) Months for the Following Business Purposes

“Sold” or “Shared” in the Prior Twelve (12) Months for the Following Purposes

Categories of Third Parties With Whom We Disclose, Sell, or Share Personal Information

A. Personal identifiers.

A real name, postal address, online identifier, Internet Protocol address, email address, account name.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

B. Personal information covered by the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Some personal information included in this category may overlap with other categories.

A name, physical characteristics or description, address, telephone number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

C. Protected classification characteristics under California or federal law.

Age and gender

To process your responses to forms and surveys

To administer promotions, contests, or sweepstakes

To provide customer support

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

   

Undertaking internal research for service optimization

   

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

   

N/A

Service providers who perform business services for us

D. Commercial information.

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

Undertaking internal research for service optimization

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

F. Internet or other similar network activity.

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

G. Location data.

Physical location.

To provide our services

To provide and iimprove our marketing and advertising (city level)

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

H. Inferences drawn from other personal information for profiling purposes.

Used to create a profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and

advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

I. Sensitive personal information

Specific geolocation

Health information

To provide our services

To improve our marketing and advertising

To improve our services

To verify delivery addresses

To communicate with you, including responding to requests or concerns you may have in relation to specific food allergies.

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

N/A

Service providers who perform business services for us

Google, as a third-party geolocation services provider (with your consent)

The categories of Personal Information described above are retained and stored as described in Section 9 (“STORAGE PERIOD”) of the Policy above.

 1. DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION

We may disclose your Personal Information to a third party for a business purpose, or sell or share your Personal Information, subject to your right to opt out (see Personal Information Sales Opt-Out and Opt-In Rights, below). The information above under Information We Collect; How We Collect It; How We Use It describes the entities with which we may disclose your Personal Information.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

3.1 Right to know

As a California consumer, you have the right to request that we disclose certain information to you about our collection, use, disclosure, or sale/sharing of your Personal Information over the past 12 months. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), and subject to certain limitations that we describe below, we will disclose such information. You have the right to request any or all of the following:

 • The categories of Personal Information we collected about you.
 • The categories of sources from which the Personal Information is collected.
 • Our business or commercial purpose for collecting or selling that Personal Information.
 • The categories of third parties with whom we share that Personal Information.
 • The specific pieces of Personal Information we collected about you (see Data Portability Rights below).

3.2 Right to delete

You have the right to request that we delete any of your Personal Information that we collected from you and retained, subject to certain exceptions. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), we will delete (and direct our service providers to delete) your Personal Information from our records, unless an exception applies. However, we may retain Personal Information that has been de-identified or aggregated. Furthermore, we may deny your deletion request if retaining the information is necessary for us or our service provider(s) to perform certain actions set forth under the CCPA, such as detecting security incidents and protecting against fraudulent or illegal activity.

3.3 Right to data portability

You have the right to request a copy of the Personal Information we have collected and maintained about you in the past 12 months. The CCPA allows you to request your information from us up to twice during a 12-month period. We will provide our response in a readily usable (and usually electronic) format.

3.4 Right to correct

You have the right to request the correction of any Personal Information we maintain about you.

3.5 Right to opt out of selling or sharing your Personal Information

You have the right to opt out of the sale or sharing of your Personal Information, along with the right to opt in to the sale of such information.  We do not sell or share the Personal Information of consumers we actually know are less than 16 years of age, unless we receive affirmative authorization (the "right to opt-in") from either the consumer who is less than 16 (but greater than 13) years of age, or the parent or guardian of a consumer less than 13 years of age. To our knowledge, we do not sell or share the Personal Information of minors under 16 years of age.

To exercise the right to opt out, you (or your authorized representative) may submit a request to us by visiting the following Internet Web page: "Do Not Sell or Share My Personal Information." Alternatively, you may submit an opt-out request by emailing us at privacy@toogoodtogo.com. We will also treat Global Privacy Control browser signals as valid opt-out requests.

You may change your mind and opt back in to Personal Information sales at any time by clearing cookies in your browser settings and accept non-essential cookies on our website or by changing your preferences in the account settings of the app.

3.6 Right to limit the use of your sensitive Personal Information

You have the right to limit the use or disclosure of your sensitive Personal Information (“SPI”) if we are using your SPI beyond what is reasonable and proportionate to provide the requested goods or services. We do not collect, use or disclose your SPI, other than your precise geolocation for showing you nearby Stores in the App. You can limit our use or disclosure of your precise geolocation by removing our App’s access to your precise geolocation in the settings on your phone or tablet. If you are not a User of the App, we do not knowingly collect your SPI.

3.7 Right to non-discrimination

We will not discriminate against you for exercising any of your CCPA rights, including but not limited to, by:

 • Denying you goods or services.
 • Charging you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
 • Providing you a different level or quality of goods or services.
 • Suggesting that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

3.8 Exercising Your Rights

To exercise the rights described above, please contact us by using the following methods:

Or, for App Users:

 • Exercise your rights directly in your profile settings in the App.  

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and confirm that it is not a fraudulent request. In order to verify your identity, we will ask, at a minimum, that you provide your name, email address, and relationship to us, so that we can seek to match this information with the information existing in our systems. When providing us this information, you represent and affirm that all information provided is true and accurate. Depending on the request, if we are unable to verify that the consumer submitting the request is the same individual about whom we have collected Personal Information, we may contact you for more information, or we may not be able to meet your request.

Only you, or an agent legally authorized to act on your behalf, may make a verifiable request related to your Personal Information. If you are making a request as the authorized agent of a California consumer, we will ask you also submit reliable proof that you have been authorized in writing by the consumer to act on such consumer’s behalf.

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the CCPA allows us up to 90 days to respond. We will still contact you within 45 days from when you contacted us to let you know we need more time to respond.

4. NOTICE OF FINANCIAL INCENTIVE

We may offer various financial incentives, such as discounts or other benefits to customers from time to time. In particular, from time to time, we may offer you rewards when you create an account or sign up for our services. During the sign-up process and thereafter, we may collect Personal Information from you, such as identifiers (such as your name and email address), commercial information (such as purchase history and product preferences), inferences drawn about your preferences, and other categories of your Personal Information. We may use this Personal Information to tailor your experience and our communications to you based on products and services we think may be of interest to you, and for measurement and analytics. We believe that the benefits you receive from signing up for our services, including any rewards we may offer, are reasonably related to the value of your Personal Information.

You can opt into a financial incentive by following the applicable sign-up or participation instructions provided, and, for any ongoing benefits, you can opt-out at any time by following the unsubscribe or opt-out instructions for the applicable program or contacting us at privacy@toogoodtogo.com. In some cases, there may be additional terms and conditions applicable to a financial incentive, which we will present to you when you sign up for the financial incentive.

5. CALIFORNIA “SHINE THE LIGHT”

In addition to the above rights, under California Civil Code Section 1798.83 (“Shine the Light”), California residents may have the right to request in writing from businesses with whom they have an established business relationship: (a) a list of the categories of Personal Information, as defined under Shine the Light, such as name, email address, and mailing address, and the type of services provided to the customer that a business has disclosed to third parties (including affiliates that are separate legal entities) during the immediately preceding calendar year for the third parties’ direct marketing purposes; and (b) the names and addresses of all such third parties. To request the above information, please contact us by email at privacy@toogoodtogo.com. If you do not want your Personal Information shared with any third party who may use such information for direct marketing purposes, then you may opt out of such disclosures by sending an email to us at privacy@toogoodtogo.com.

6. CONTACT INFORMATION

If you have questions or concerns about this Policy, your California privacy rights, or our information practices, please email us at privacy@toogoodtogo.com.

SCHEDULE 2 - VIRGINIA/COLORADO/CONNECTICUT AND SIMILAR U.S. STATE PRIVACY RIGHTS

The Virginia Consumer Data Protection Act, the Colorado Privacy Act, the Connecticut Data Privacy Act and similar laws in other U.S. states (“State Privacy Laws”) provide their consumers with specific rights regarding their personal data. To the extent that you are a resident of one of these states, this section describes your rights under the State Privacy Laws and explains how you may exercise these rights.

The categories of personal data we process, our purposes for processing your personal data, the categories of personal data that we share with third parties, and the categories of third parties with whom we share it are set forth in the terms of the Policy above.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

In addition to the rights set forth in our Policy, the State Privacy Laws provide you with the following rights:

 • Right to know. You have the right to know whether we process your personal data and to access such personal data.
 • Right to data portability. You have the right to obtain a copy of your personal data that you previously provided to us in a portable and, to the extent technically feasible, readily usable format that allows you to transmit the data to another business without hindrance, where the processing is carried out by automated means. You may request such personal data up to twice annually, subject to certain exceptions.
 • Right to delete. You have the right to delete personal data that you have provided by or that we have obtained about you. Please note that we may deny such request if the requested deletion falls under an exception as set forth in the State Privacy Laws. Additionally, if you request deletion of your personal data and we have obtained such information from a third-party source, we may retain such data by keeping a record of the deletion request and the minimum data necessary to ensure that your personal data remains deleted from our records and that such retained data is not used for any other purpose, or we may opt you out of the processing of such personal data for any purpose except for those allowed under the State Privacy Laws.
 • Right to opt out. You have the right to opt out of the processing of the personal data for purposes of: (i) targeted advertising; (ii) the sale of personal data; or (iii) profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you. As of the latest date of the Policy:
 • We DO process personal data for the purposes of targeted advertising;
 • We DO NOT sell your personal data for monetary or other valuable consideration (while we do share your personal data with third parties for purposes of targeted advertising, we do not believe this constitutes a “sale” under State Privacy Laws); and
 • We DO NOT engage in profiling decisions based on your personal data that produce legal or similarly significant effects concerning you.
 • Right to correct. You have the right to correct inaccuracies in your personal data, taking into account the nature of the personal data and the purposes for which we process it.
 • Right to nondiscrimination. You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your privacy rights. Unless permitted by the State Privacy Laws, we will not:
 • Deny you goods or services;
 • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties;
 • Provide you a different level or quality of goods or services; or
 • Suggest that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

 1. HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS

2.1 Verifying your identity

To exercise any of your privacy rights, or if you have any questions about your privacy rights, you may contact us by:

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and/or confirm that your request is not fraudulent. We may contact you for additional information as reasonably necessary to authenticate your request, but if we are ultimately unable to authenticate your request using reasonably commercial efforts, then we may not be able to comply with it.

Only you or your authorized agent may make a verifiable request related to your personal data. If you are making a request as the parent or legal guardian of a known child regarding the processing of that child’s personal data, we may ask you to submit reliable proof of your identity.

 1. RESPONSE TIME

3.1 Your right to appeal

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the State Privacy Laws allow us up to 90 days to respond. We will contact you within 45 days from when you contacted us to inform you of the need for additional time and the reason for such extension. We may charge you a reasonable fee to cover administrative costs if your requests are manifestly unfounded, excessive, or repetitive.

If we decline to take action on a request that you have submitted, we will inform you of our reasons for doing so, and provide instructions for how to appeal the decision. You will have the right to appeal within a reasonable period of time after you have received our decision. Within 60 days (45 days for residents of Colorado) of our receipt of your appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If we deny your appeal, we will provide you with a method for contacting your state attorney general’s office to submit a complaint. 

SCHEDULE 3 - CANADA PRIVACY RIGHTS

If you access our Platform from Canada, the TGTG entity responsible for collecting your Personal Information is:

Too Good To Go Technology Ltd.

Suite 2600, Three Bentall Centre, 595 Burrard Street

P.O. Box 49314, Vancouver, British Columbia V7X 1L3

Business reg. no. 774534069BC0001

Where Canadian privacy laws apply, including with respect to Users of our Platform in Canada and employees and owners of Stores based in Canada, notwithstanding any other lawful basis identified in the Privacy Policy, we collect, use and disclose Personal Information with consent, except where otherwise permitted or required by law. Depending on the circumstances, we may rely on express or implied consent, as permitted by applicable law.

We maintain Personal Information on secure servers. Personal Information is accessible to authorized personnel who require access for the purposes described in this Privacy Policy.

Under Canadian privacy laws, you have the following rights in relation to our processing of Personal Information about you, subject to the conditions and exceptions set out in applicable law:

 • Right of access: you have a right to request access to the information that we process about you.
 • Right to rectification: you have a right to have incorrect, incomplete or inaccurate information that we hold about you rectified.
 • Right to erasure: you have the right to have information about you erased in certain circumstances..
 • Right to withdraw your consent: you have the right to withdraw your consent to our processing of your Personal Information at any time, subject to contractual and legal restrictions. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdraw your consent.

Please note that the above mentioned rights are subject to certain exceptions, and we may take reasonable steps to verify your identity before responding to a rights request.

To exercise any of these rights, please contact the data protection officer for Canada using the contact information listed in section 14 or where applicable, use our self-serve options described in section 11.1 of the Policy.