The Netherlandschevron-down_icon
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij de app van Too Good To Go ApS, geëxploiteerd door Too Good To Go ApS, CVR-nr. 37561304, Landskronagade 66 , 2100 København Ø, Denmark (“TGTG”, “wij” of “we”).

De missie van TGTG is om wereldwijd het bewustzijn van voedselverspilling te verhogen en voedselverspilling te verminderen door overgebleven voedsel beschikbaar te maken voor afhaal door consumenten.

Wij bieden een mogelijkheid voor de eindgebruiker ("Klant") om zijn of haar bestellingen voor eventueel overgebleven voedsel en andere overgebleven producten in “Magic Boxes” ("Producten") door te geven aan levensmiddelenwinkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen, hotels, benzinestations, enz. (“Winkels”) weergegeven op ons platform (de "Dienst").

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling en verkoop van Producten die plaatsvindt middels onze websites of de app ("Platform").

Door het plaatsen van een Bestelling (als hieronder gedefinieerd) accepteert de Klant deze Voorwaarden. Daarom wordt van de Klant verwacht dat hij gedegen kennis neemt van deze Voorwaarden alvorens een Bestelling op het Platform te plaatsen.

TGTG’s cookie en privacy beleid, zoals te allen tijde raadpleegbaar op het Platform, maakt een integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden en wordt automatisch geaccepteerd door acceptatie van deze Voorwaarden.

2. Het TGTG concept

De Producten worden beschikbaar gesteld voor reservering op het Platform en Klanten kunnen de Producten reserveren door op het Platform een Bestelling (als onderstaand gedefinieerd) te plaatsen.

De Producten gelden als gereserveerd door de Klant als TGTG dit bevestigt door middel van een Bestellingsbevestiging (als hieronder gedefinieerd).

Heeft de Klant een Product gereserveerd en de Winkel de reservering geaccepteerd, dan is de Klant in beginsel verplicht in de Winkel aanwezig te zijn op de Afhaaltijd (als hieronder gedefinieerd) terwijl de Winkel in beginsel verplicht is het Product te verkopen, zoals nader gespecificeerd in deze Voorwaarden. Beide partijen hebben echter een annuleringsrecht zoals in het onderstaande nader uiteengezet.

TGTG faciliteert uitsluitend de verkoop van Producten via het Platform ten behoeve van de Winkel. Er bestaat geen contractuele relatie tussen TGTG en de Winkel met betrekking tot de Producten of de verkoop daarvan. TGTG heeft geen verantwoordelijkheden ten aanzien van de Producten of het nakomen van de overeenkomst tussen de Winkel en de Klant.

TGTG ontvangt slechts de Aankoopprijs (als hieronder gedefinieerd) voor de Producten ten behoeve van de Winkel en is als zodanig een facilitator ten behoeve van de Winkel.

3. Acceptatie

Door een Bestelling te plaatsen op het Platform bevestigt de Klant:

 • handelingsbekwaam te zijn en als zodanig bindende overeenkomsten te kunnen aangaan,
 • een consument te zijn, winkelend voor persoonlijke doeleinden en
 • 18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldige creditcard, debitcard of andere betalingsmethode die beschikbaar is voor betaling op het platform.

Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de Klant alle relevante informatie in het Engels te ontvangen. Bovendien accepteert de Klant dat alle overeenkomsten tussen de Klant en TGTG en alle bijbehorende informatie die nodig is om de Dienst uit te voeren door TGTG worden opgeslagen in overeenstemming met het privacy beleid van TGTG.

Daarnaast accepteert de Klant e-mailberichten en/of tekstberichten te ontvangen die betrekking hebben op de door de Klant geplaatste bestellingen. Dit is voor TGTG benodigd om ervoor te zorgen dat de Klant alle essentiële meldingen kan ontvangen die verband houden met de bestelling.

TGTG behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Op de bestelling van de Klant zijn de Voorwaarden van toepassing die gelden op het moment dat de Klant de bestelling heeft geplaatst.

4. TGTG’s contact informatie en klantenservice

Too Good To Go

De Ruijterkade 128

1011 AC Amsterdam

Nederland

5. Producten en Product informatie

TGTG faciliteert uitsluitend het tot stand komen van het contract tussen de Klant en de Winkel. TGTG heeft geen verantwoordelijkheden met betrekking tot de Producten of het nakomen van het contract tussen de Winkel en de Klant.

TGTG produceert, verkoopt, koopt, slaat op, bereidt, produceert, verwerkt, markeert, verpakt, levert of behandelt de Producten op geen enkele wijze. TGTG is niet verantwoordelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen van de Winkel ten aanzien van de Klant met betrekking tot de Producten, inclusief de fabricage, verkoop, aankoop, opslag, bereiding, productie, verwerking, markering, aflevering, kwaliteit, ingrediënten, allergenen in, of behandeling van de Producten, noch voor de naleving van de toepasselijke wetgeving dienaangaande, tenzij TGTG op het Platform expliciet is aangeduid als de producent of de verkoper van het Product.

De Klant kan informatie over de Producten en een beschrijving van de Producten op het Platform vinden. Deze informatie is alleen informatief en bedoeld om de Klant in staat te stellen de geselecteerde Producten globaal te beoordelen alvorens deze te reserveren. Er kunnen gevallen zijn waarin het Platform niet is bijgewerkt en waar het werkelijke productassortiment, de voorraad, enz. niet zijn zoals vermeld op het Platform. TGTG is daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Het zijn de Winkels die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie over de Producten en ervoor dienen te zorgen dat deze feitelijk accuraat en actueel is. TGTG neemt daarvoor niet de verantwoordelijkheid en is aldus niet aansprakelijk voor de inhoud van of de aanwezigheid van informatie met betrekking tot de Producten.

Als de Klant twijfelt over allergiewaarschuwingen, de inhoud van een gerecht of andere menu-informatie, dient de Klant rechtstreeks bij de Winkel om informatie te vragen alvorens te bestellen. De contactgegevens van de Winkel worden op het platform weergegeven. De Klant mag een Bestelling altijd annuleren als deze annulering het gevolg is van ingrediënten, allergenen of andere etiketterings-gerelateerde informatie over het Product.

Bij het Afhalen (als hieronder gedefinieerd) zal de Winkel de Klant informatie verschaffen betreffende de lijst van ingrediënten, allergenen en andere etiketterings-gerelateerde informatie betreffende het Product. Alle Producten die via het TGTG Platform worden gekocht dienen onmiddellijk na het Afhalen te worden geconsumeerd en/of volgens instructie op het etiket van het Product of door de Winkel verschaft. TGTG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongewenste (gezondheids-)reacties van Klanten op de Producten als gevolg van welke oorzaak dan ook.

TGTG is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig gebrek of enige vertraging in de nakoming van verplichtingen met betrekking tot de Producten, met inbegrip van de productie, aankoop, verkoop, opslag, bereiding, verwerking, markering, aflevering, kwaliteit, ingrediënten, allergenen of behandeling daarvan.

6. Bestellen van Producten

In de App kunt u een lijst vinden van de actieve Winkels. Als de Klant de app heeft toegestaan locatiediensten te gebruiken, zal de app de locatie van de Klant bepalen, waarna de lijst met Winkels in de buurt van de Klant wordt weergegeven. Zodra de Klant de Winkel en het Product heeft geselecteerd, krijgt de Klant de mogelijkheid om zijn bestelling in te dienen door op "plaats mijn bestelling" of een vergelijkbare button te klikken.

De lijst wordt uitsluitend weergegeven op basis van geografische criteria. De Klant heeft de mogelijkheid de resultaten te filteren op basis van de beschikbaarheid van te reserveren Producten, of op basis van de Afhaaltijd, of het soort Producten in “Magic Boxes”, of zoals anderszins bepaald door TGTG.

De weergegeven Winkels zijn de Winkels die actief zijn op het Platform.

De weergave van Producten op het Platform is uitsluitend een uitnodiging aan de Klant om een reservering te plaatsen.

Een bestelling die door de Klant via het Platform wordt geplaatst (“Bestelling”) geldt als een aanbod van de Klant aan de Winkel om een Product te kopen.

De Bestelling wordt door de Winkel geaccepteerd bij het Afhalen en als zodanig wordt de reservering finaal en bindend bij het Afhalen van het Product (als onderstaand gedefinieerd), zulks echter onder de beperkingen op basis van de rechten van annulering die uit het Concept voortvloeien en hieronder in artikel 8 zijn beschreven.

7. Bestellingsbevestiging

Na ontvangst van de Bestelling begint TGTG deze te verwerken middels doorzending aan de betreffende Winkel. TGTG stelt de Klant ervan op de hoogte dat de Bestelling is ontvangen (“Bestellingsbevestiging“) en verder wordt verwerkt. De Bestellingsbevestiging dient te worden bewaard door de Klant. Deze bevat informatie over de door de klant geplaatste reservering.

Houd er rekening mee dat de Bestellingsbevestiging en een eventuele bevestigingspagina die de Klant kan bezoeken op het Platform niet inhouden dat de Bestelling door de Winkel is geaccepteerd, maar uitsluitend dat deze is ontvangen en wordt verwerkt.

8. Recht op annulering

Het concept van TGTG houdt in het tegengaan van verspilling van voedsel en andere producten. Daarom geldt dat als een Winkel geen Producten over heeft, de Winkel de Bestelling kan annuleren tot twee uur vóór het begin van de Afhaaltijd (als hieronder gedefinieerd). In dat geval ontvangt de Klant een annuleringsbericht van TGTG of van de Winkel via e-mail en/of SMS en/of een bericht via het Platform, mits de door de Klant aan TGTG verstrekte contactinformatie correct is en de Klant toestemming heeft gegeven dergelijke berichten te ontvangen.

Aangezien de Producten bederfelijk zijn en het concept van TGTG inhoudt verspilling van voedsel en andere producten tegen te gaan kan de Klant de Bestelling tot uiterlijk twee uur voor het begin van de Afhaaltijd annuleren. Annulering van de Bestelling tot het moment van Afhalen is echter mogelijk als de annulering het gevolg is van ingrediënten, allergenen of andere etiketterings-gerelateerde informatie betreffende het Product.

De annulering dient door de Klant te worden meegedeeld aan TGTG via de klachten link op het Platform. Bij annulering van de Bestelling buiten de bovengenoemde gevallen heeft de Klant geen recht op restitutie.

9. Afhalen

Producten die op het Platform zijn gereserveerd moeten door de Klant bij het opgegeven afhaaladres worden opgehaald (“Afhalen”). De Afhaaltijd is normaal gesproken een periode van 10-30 minuten, maar kan langer of korter zijn. De Winkel beschrijving en details over wanneer en waar de Producten kunnen worden opgehaald staan in de Bestellingsbevestiging en worden ook op het Platform vermeld. De Klant wordt verzocht bij aankomst op het afhaaladres vóór het opgegeven tijdstip even buiten de Winkel te wachten om het reguliere proces in de Winkel niet te verstoren. Let echter op dat als u te laat komt de Winkel gesloten kan zijn en/of het Product niet langer beschikbaar

Aangezien de Producten bederfelijk zijn en het concept van TGTG inhoudt verspilling van voedsel en andere producten tegen te gaan, is de Winkel gerechtigd om het Product te verkopen en af te leveren aan een andere klant als de Klant de bestelde Producten niet Afhaalt binnen de Afhaaltijd zoals weergegeven in de Bestellingsbevestiging. TGTG is in dat geval onverminderd gerechtigd de Aankoopprijs (als hieronder gedefinieerd) aan de Klant in rekening te brengen.

Bij het Afhalen dient de Klant zijn of haar Bestellingsbevestiging in de TGTG app aan de medewerkers van de Winkel te tonen, waarna deze de bon zullen "swipen" en de gereserveerde Producten zullen afgeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Bestellingsbevestiging in de app bij het afhalen kan worden weergegeven. De Klant dient te verifiëren dat de Producten en het aantal geleverde Producten overeenkomen met de bestelling van de Klant.

10. Prijs

Alle prijzen worden aangegeven in de valuta van het land waar de Winkel is gevestigd, inclusief btw, maar exclusief eventuele kosten voor online betaling (tenzij anders vermeld).

De kosten in verband met de reservering en betaling worden berekend en weergegeven voordat de Klant de Bestelling plaatst.

Indien op het Platform enige waarde van de Producten is aangegeven is dit de minimum waarde indien de Producten niet als overgebleven voedsel zouden zijn verkocht.

11. Betaling

De Klant kan betalen met verschillende merken debit- en creditcards zoals aangegeven op het Platform, alsmede met daar aangegeven andere betaalmethoden.

Bij gebruik van een creditcard of debitcard moet de Klant zijn of haar kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode invoeren bij het plaatsen van een Bestelling.

Bij het plaatsen van een Bestelling wordt het door de Winkel voor de Producten vastgestelde bedrag ("Aankoopprijs") op de rekening van de Klant geautoriseerd of gereserveerd afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De Aankoopprijs wordt van de rekening afgeschreven bij de Bestelling van het Product, dan wel op, of onmiddellijk na, het Afhalen (afhankelijk van de gekozen betaalwijze). Als de Bestelling is geannuleerd in overeenstemming met deze Voorwaarden wordt de Aankoopprijs vrijgegeven of terugbetaald aan de Klant.

De Aankoopprijs wordt door TGTG van de Klant geïnd ten behoeve van de Winkel. TGTG kan de betaalmethode voor de Klanten wijzigen, aanpassen of herstructureren naar gelang zij redelijk acht.

Het Platform maakt gebruik van PCI-compatibele betaaldienstaanbieders. Betalingen met debit of creditcard op het Platform zijn veilig en gecertificeerd door de kaartuitgevende instelling. Alle betalingen vinden plaats via een versleutelde internetverbinding.

TGTG bewaart geen debit of creditcard informatie. Dergelijke informatie wordt behandeld door de betaaldienstaanbieders. Zij bewaren deze informatie mogelijk wel.

Als de creditcard of andere betaalmethode wordt geweigerd bij een poging tot betaling dient de Klant te controleren of de ingevoerde informatie correct is. Indien de betaling na correctie alsnog wordt geweigerd adviseert TGTG de Klant zijn of haar bank in te lichten.

Vanwege standaard bankprocedures zal de bank of kaartuitgevende instelling het volledige bedrag van de Bestelling reserveren zodra de Klant een Bestelling heeft geplaatst die met creditcard of debit card is betaald en de betaling is goedgekeurd. Wordt de Bestelling vervolgens door de Winkel afgewezen of om welke reden dan ook in overeenstemming met deze Voorwaarden geannuleerd, dan zal de bank- of kaartuitgevende instelling de gelden voor de bestelling niet uitbetalen aan TGTG, maar weer beschikbaar maken voor de Klant. Dit kan echter 10 werkdagen of langer duren (afhankelijk van de bank- of kaartuitgevende instelling van de Klant). TGTG is niet gerechtigd inlichtingen te vragen bij de bank of kaartuitgevende instelling betreffende specifieke betalingen. De Klant dient dit zo nodig zelf te doen.

Door deze Voorwaarden te accepteren, accepteert de Klant de betalingsmethode als hierboven weergegeven en erkent de Klant dat TGTG niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens de Klant in verband met het bovenstaande.

12. Klachten

In geval van een klacht met betrekking tot een Product (inclusief de “Magic Box” en de inhoud daarvan) zal de Klant zich eerst wenden tot de Klantenservice van TGTG alvorens andere actie te overwegen. TGTG zal alle klachten (inclusief die betreffende de “Magic Box” en de inhoud daarvan) afhandelen zoals zij correct acht en de beslissingen van TGTG met betrekking tot de Producten zijn geheel aan haar.

Indien de tussenkomst van TGTG voor de Klant niet bevredigend is, staan deze Voorwaarden er niet aan in de weg dat de Klant een geschil met de Winkel langs andere weg volgens de geldende wetgeving oplost. De Diensten vallen onder de toepasselijke wetgeving betreffende consumentenbescherming en wetgeving met betrekking tot koop inclusief bepalingen over gebreken en vertragingen.

Alle klachten worden exclusief behandeld door TGTG. De Klant dient klachten tot TGTG te richten en niet tot de Winkel.

De Klant dient de inhoud van de Producten na ontvangst te verifiëren.

Bij klachten neemt de Klant contact op met TGTG via de klachtenlink op het Platform, waarbij de gevraagde informatie wordt verstrekt. De Klant vermeldt hierbij de ontvangen Producten en waarom de Klant ontevreden is. Na ontvangst van de klacht neemt TGTG deze in behandeling, waar toepasselijk in samenwerking met de Winkel. De Klant ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord van TGTG.

Als de Klant niet tevreden is met het antwoord van TGTG kan de Klant een klacht indienen bij de toepasselijke consumenten beschermings organisatie (in Nederland de Autoriteit Consument en Markt).

13. Klantenbeoordelingen

De Klant heeft de mogelijkheid een beoordeling te plaatsen op het Platform. Daarbij gelden in het bijzonder (maar niet uitputtend) de volgende regels. Beoordelingen die de Klant via het Platform doorgeeft mogen niet:

 • beschadigend, obsceen of beledigend materiaal bevatten;
 • geweld of discriminatie bevorderen;
 • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;
 • inbreuk maken op een plicht aan derden (zoals een geheimhoudingsverplichting);
 • illegale activiteiten promoten of de privacy van iemand anders schenden;
 • de onjuiste indruk geven dat ze van TGTG afkomstig zijn; of
 • gebruikt worden om zich voor te doen als een ander persoon of de associatie van de Klant met een ander persoon verkeerd voorstellen.

TGTG controleert, wijzigt of redigeert geplaatste beoordelingen niet vooraf, maar behoudt zich wel het recht voor om eventuele beoordelingen die op het Platform worden geplaatst te verwijderen of aan te passen, indien TGTG vaststelt dat deze in strijd zijn met het bovenstaande of anderszins geacht moeten worden onrechtmatig te zijn.

De beoordelingen op het Platform dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen advies van TGTG. Beoordelingen weerspiegelen de meningen van Klanten die via het Platform hebben besteld, of van andere derde partijen. Alle uitspraken, adviezen of meningen die door deze personen zijn geplaatst zijn uitsluitend van hen. TGTG aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens wie dan ook voor deze beoordelingen, met inbegrip van onjuistheden, beschuldigingen, obsceniteiten, weglatingen of onrechtmatigheden die de Klant daarin mocht aantreffen.

TGTG is gerechtigd de beoordelingen op te slaan.

De Klant ontvangt geen vergoeding of compensatie voor het plaatsen van beoordelingen op het Platform.

Er kan een vertraging zitten tussen het uploaden van de beoordeling en de weergave daarvan.

14. Klantgedrag

Klanten wordt verzocht respect te tonen jegens de gasten / klanten en het personeel van de Winkel en jegens het personeel van TGTG.

Klanten worden erop gewezen dat in geval van ongepast gedrag jegens de Winkel, de andere klanten van de Winkel of TGTG, of het begaan van een misdaad tegen of in de Winkel in verband met de Dienst of handelen in strijd met de gedragsregels van de Winkel of TGTG, of soortgelijk gedrag, TGTG de Klant van het Platform en de Dienst kan schorsen of uitsluiten, in het bijzonder naar aanleiding van klachten van de Winkel. De eventuele tussenkomst van TGTG beperkt de Winkel niet in de overige middelen en rechten die de Winkel ter beschikking heeft teneinde genoegdoening te verkrijgen.

15. Beperking van aansprakelijkheid

TGTG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met (i) zaken waarvoor een Winkel de verantwoordelijkheid draagt, (ii) fouten van derde partijen of een niet-toerekenbare onderbreking van de beschikbaarheid van het Platform, (iii) bestellingen door Klanten die gebruik maken van frauduleus verkregen betalingsgegevens of andere contractuele gegevens (bv. "phishing" van creditcardgegevens, identiteitsdiefstal, enz.), (iv) de inhoud van sites waarnaar het Platform heeft linkt, met inbegrip van de nauwkeurigheid van de gelinkte sites en de bescherming van de gegevens op die site en (v) soortgelijke gebeurtenissen zoals beschreven onder (i) - (iv).

TGTG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebrek of niet nakomen in haar Diensten indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten TGTG’s invloed. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onderbrekingen in de beschikbaarheid van TGTG en/of van een Winkel als gevolg van wetgeving, overheidshandelen, oorloh, terrorisme, stakingen, fysieke blokkades, uitsluiting en natuurrampen.

TGTG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en onder geenenkele omstandigheid voor indirecte of gevolgschade. In alle gevallen, behalve in geval van fraude of opzet, is TGTG’s aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EURO 3,350.

Dit geldt tevens met betrekking tot productaansprakelijkheid.

16. Intellectueel Eigendom

De Klant mag het Platform gebruiken en delen daarvan printen en downloaden voor zijn of haar persoonlijke, niet-commerciële gebruik op de volgende voorwaarden:

 • De Klant mag het Platform niet misbruiken (inclusief hacking of "scraping").
 • Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in het Platform en in het daarop gepubliceerde materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot foto’s en afbeeldingen) eigendom van TGTG of TGTG's licentiegevers. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Het gebruik van extracten van het Platform anders dan in overeenstemming met dit artikel 16 is verboden.
 • De Klant mag de digitale of papieren kopieën van materialen die hij of zij kopieert overeenkomstig dit artikel 16 niet wijzigen en de Klant mag afbeeldingen, foto's of andere grafische, video- of audio-sequenties niet los van de bijbehorende tekst gebruiken.
 • De Klant zorgt ervoor dat de status van TGTG als rechthebbende van het materiaal op het Platform altijd wordt erkend en vermeld.
 • De Klant mag geen van de materialen op het Platform, of het Platform zelf, gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGTG.

Behalve zoals vermeld in dit artikel 16 mag het Platform niet worden gebruikt of (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd en/of opgeslagen in een ander Platform of opgenomen in een openbaar of persoonlijk elektronisch opvraagsysteem of -dienst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGTG.

17. Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden (en op elke reservering en aankoop van Producten die daaronder wordt gemaakt) is het recht van toepassing van het land waarin de Winkel is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.

Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden en niet in goed onderling overleg kan worden opgelost zal worden beslist door de gerechten van het land waarin de Winkel is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.

Afgezien van het bovenstaande is de Klant altijd gerechtigd een klacht in te dienen bij de relevante consumenten beschermings organisatie in het land waarin de Winkel is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.

.