Polandchevron-down_icon
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2023 r.

1. WPROWADZENIE

Misją Too Good To Go („TGTG”) jest ograniczenie marnowania żywności. Robimy to poprzez łączenie Użytkowników naszej Aplikacji ze Sklepami, które mają nadwyżki żywności.  

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe naszych Użytkowników, Partnerów i innych osób, z którymi podejmujemy współpracę w ramach naszej działalności i świadczonych Usług.

2. O NINIEJSZEJ POLITYCE

Niniejsza Polityka, która obejmuje naszą Politykę dotyczącą plików cookie (w odpowiednim zakresie, której kopię można znaleźć na naszych Platformach lub za pośrednictwem linków zawartych w punkcie 3 poniżej), ma na celu pomóc Użytkownikowi zrozumieć nasze praktyki gromadzenia informacji w zależności od relacji z nami.

Politykę należy czytać wraz z wszelkimi innymi obowiązującymi zasadami, warunkami i postanowieniami obowiązującymi między Użytkownikiem a nami.

Warunki lub postanowienia zawarte w niniejszej Polityce nie mają zastosowania w zakresie, w jakim są niezgodne z odpowiednimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w kraju lub jurysdykcji, która ma zastosowanie do Danych Osobowych Użytkownika.

W przypadku Użytkownika Platformy znajdującego się na obszarze EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, głównym administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Too Good To Go ApS, nr rej. spółki. 37561304, Landskronagade 66, 2100 Kopenhaga, Dania.

W przypadku użytkownika niebędącego Użytkownikiem Platformy głównym administratorem jego Danych Osobowych będzie Podmiot TGTG, który był pierwotnie odpowiedzialny za gromadzenie jego Danych Osobowych w danym kraju lub jurysdykcji. W przypadku naszych Sklepów Partnerskich będzie to lokalny podmiot TGTG, z którym Użytkownik zawiera umowę.  

Użytkownicy będący mieszkańcami Kanady powinni  zapoznać się z punktem zatytułowanym Canada Privacy Rights.

Użytkownicy będący mieszkańcami Kalifornii, Wirginii, Kolorado, Connecticut lub niektórych innych stanów amerykańskich, w których obowiązują porównywalne przepisy dotyczące prywatności powinni zapoznać się z punktami zatytułowanymi California Privacy Rights oraz Virginia/Colorado/Connecticut and Similar U.S. State Privacy Rights w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych Użytkownika oraz dodatkowych praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa amerykańskiego. Użytkownicy będący mieszkańcami stanu Nevada mają prawo zrezygnować ze sprzedaży określonych danych osobowych, które zebraliśmy (lub które możemy zebrać) od Użytkownika, na rzecz brokerom danych lub innym stronom trzecim. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres privacy@toogoodtogo.com z tematem „Nevada Do Not Sell Request”.

Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Platformy z USA, podmiotem TGTG odpowiedzialnym za gromadzenie jego Danych Osobowych jest:

Too Good To Go Inc.

c/o United Corporate Services, Inc.

874 Walker Road, Suite C

Hrabstwo Kent, Delaware 19904

Nr rej. 7779365

DOSTĘPNOŚĆ - W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z DOSTĘPEM DO NINIEJSZEJ POLITYKI, PROSIMY O WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES PRIVACY@TOOGOODTOGO.COM LUB O KONTAKT POD BEZPŁATNYM NUMEREM 1-866-467-8688, KOD 1898, 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU (TYLKO USA).

3. ZAKRES UPRAWNIEŃ

Aby uczynić niniejszą Politykę bardziej przyjazną dla Użytkownika, chcemy zacząć od przedstawienia, co oznaczają niektóre kluczowe terminy zawarte w niniejszej Polityce.

 • „Aplikacja” odnosi się do aplikacji TGTG, którą można pobrać na telefon lub tablet.
 • „UE” odnosi się do Unii Europejskiej.
 • „EOG” odnosi się do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Islandię i Liechtenstein).
 • „Polityka dotycząca plików cookie” (oraz łącznie „Polityki dotyczące plików cookie”) odnosi się do polityk dotyczących plików cookie dla odpowiednio naszych Użytkowników i Sklepów.
 • „RODO” odnosi się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 • „Platforma” jest używana do opisania naszej Strony Internetowej, Aplikacji oraz usług i produktów online łącznie.
 • „Dane Osobowe” odnoszą się do wszelkich informacji, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, w celu zidentyfikowania Użytkownika.
 • „Sklep” lub „Partner” odnosi się do przedsiębiorstw (np. supermarketów, piekarni, stołówek, restauracji, producentów itp.) korzystających z Platformy w celu udostępniania nadwyżek żywności do rezerwacji.
 • „Paczka Niespodzianka” odnosi się do paczek niespodzianek dostępnych do rezerwacji w aplikacji, wypełnionych nadwyżkami żywności.
 • „TGTG” (oraz zamiennie „my”, „nas” i „nasz”) odnosi się do naszej spółki Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 Kopenhaga, Dania i spółki na całym świecie należące do naszej grupy kapitałowej, które są powiązane przez wspólną własność lub kontrolę, i które w każdym przypadku kontrolują Dane Osobowe Użytkownika.
 • „Strona Internetowa” obejmuje wszystkie domeny pod adresem *.toogoodtogo.com/*.
 • „Użytkownik” odnosi się do użytkownika jako konsumenta korzystającego z Platformy TGTG.

4. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKÓW

4.1 Informacje potrzebne do korzystania z Aplikacji

Podczas korzystania z Aplikacji będziemy gromadzić określone Dane Osobowe Użytkownika. Bez nich nie bylibyśmy w stanie świadczyć wszystkich żądanych usług. Informacje te obejmują:

 • Geolokalizacja: kraj i dokładna lub przybliżona lokalizacja Użytkownika, w zależności od tego, czy Użytkownik postanowi (i) udostępnić nam swoją lokalizację, czy (ii) ręcznie wprowadzić swoją lokalizację.
 • Odpowiedzi od zaufanych dostawców usług płatniczych: nie gromadzimy żadnych informacji o kartach kredytowych. Jednak w sytuacji dokonania przez Użytkownika rezerwacji w Aplikacji będziemy zbierać odpowiedzi od zaufanych dostawców usług płatniczych. W zależności od metody płatności może to obejmować identyfikator subskrypcji, który jest wysyłany do dostawcy usług płatniczych.
 • Informacje o dostawie: jeśli Użytkownik dokona zakupu w Aplikacji, który jest dostępny do dostawy, będziemy gromadzić imię i nazwisko oraz adres Użytkownika w celu dostarczenia mu zakupionych produktów. Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać swój adres e-mail i numer telefonu w celu otrzymywania powiadomień, będziemy również gromadzić te informacje.

Przetwarzamy te Dane Osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem w zakresie udostępniania Platformy.

Jeśli chodzi o geolokalizację, przetwarzamy te informacje na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (którą ten może w każdej chwili odwołać) w ustawieniach telefonu lub tabletu.

Możemy również przetwarzać te dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes realizowany w celu:

 • udostępniania, ulepszania i rozwijania naszej Platformy
 • komunikowania się z Użytkownikiem
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszej reklamy i marketingu

jak wyjaśniono w punkcie 6 niniejszej Polityki. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, o zgodę Użytkownika zwrócimy się przed wykorzystaniem jego Danych Osobowych do celów marketingowych, w tym wysyłaniem bezpośrednich informacji marketingowych.

4.2 Informacje, które Użytkownik postanowi nam przekazać

Użytkownik może przekazać nam dodatkowe Dane Osobowe. Informacje te mogą obejmować:

 • Dodatkowe informacje profilowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy, adres służbowy, identyfikacja płci, data urodzenia oraz informacje, które użytkownik podał nam w odniesieniu do swoich preferencji, np. ulubione sklepy, preferencje żywieniowe, inna preferowana lokalizacja i preferowany czas odbioru.
 • Inne informacje: na przykład te podawane przy wypełnianiu formularza, odpowiadania na ankiety, udziału w promocjach, konkursach lub loteriach, a także w kontaktach z naszym zespołem obsługi klienta. Mogą one obejmować dane demograficzne i informacje o uprawnieniach, a także informacje o stanie zdrowia, jeśli Użytkownik postanowi je nam udostępnić.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, zgoda Użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, wyraźnie o nią poprosimy.

W przypadkach, w których nie prosimy Użytkownika o zgodę, jego Dane Osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes realizowany w celu:

 • udostępniania, ulepszania i rozwijania naszej Platformy
 • komunikowania się z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na wnioski Użytkownika
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszej reklamy i marketingu

jak wyjaśniono w punkcie 6 niniejszej Polityki.  

Nigdy nie będziemy zwracać się do Użytkownika ani wymagać od niego przekazania nam jakichkolwiek szczególnych kategorii Danych Osobowych. Jeśli jednak Użytkownik z własnej inicjatywy postanowi udostępnić naszemu zespołowi obsługi klienta informacje o stanie zdrowia lub inne szczególne kategorie Danych Osobowych, np. informacje o alergiach, informacje te przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes oraz w celu umożliwienia nam, w razie konieczności, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.3 Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z Platformy TGTG

Podczas korzystania z Platformy przez Użytkownika będziemy automatycznie gromadzić określone dane osobowe. Mogą one obejmować:

 • Informacje o użytkowaniu: takie jak przeglądane, klikane lub udostępniane przez Użytkownika strony lub treści, wzorce strumienia kliknięć i czas spędzony na każdej stronie, a także wyszukiwania wykonane przez Użytkownika, rezerwacje i zakupy dokonywane przez Użytkownika oraz usługi w naszej Aplikacji, których jest klientem.
 • Dane dziennika logów i informacje o urządzeniu: takie jak informacje dotyczące sposobu korzystania z Platformy (w tym kliknięcia linków do aplikacji stron trzecich), adres IP, daty i godziny dostępu, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, typ urządzenia, informacje o zdarzeniach na urządzeniu, unikalne identyfikatory (np. IDFA i IDFV), dane o awariach oraz strony przeglądane lub odwiedzane na Platformie oraz przed skorzystaniem z Platformy lub po skorzystaniu z niej.  
 • Pliki cookie i podobne technologie: zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Przetwarzamy te dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes realizowany w celu:

 • udostępniania, ulepszania lub rozwijania naszej Platformy
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszych reklam i marketingu

jak wyjaśniono w punkcie 6 niniejszej Polityki.

4.4 Informacje gromadzone przez nas od osób trzecich

Dane Osobowe gromadzimy z innych źródeł, takich jak:

 • Serwisy stron trzecich: Jeśli Użytkownik łączy się lub loguje do Platformy przy użyciu serwisu strony trzeciej (np. Facebooka), Użytkownik zleca temu serwisowi przesłanie nam informacji profilowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, kontrolowanych przez ten serwis lub autoryzowanych przez Użytkownika za pośrednictwem ustawień prywatności w tym serwisie.

Te Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przesłanie nam informacji o profilu Użytkownika przez stronę trzecią.

4.5 Informacje gromadzone od odbiorców naszych wiadomości e-mail

TGTG korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług w celu wysyłania naszych wiadomości e-mail. Usługi te mogą rejestrować następujące informacje o odbiorcach naszych wiadomości e-mail:

 • kto otwiera wiadomość e-mail (adres IP, identyfikator użytkownika, adres e-mail),
 • kiedy wiadomość e-mail została otwarta (data i godzina),
 • które linki w wiadomości e-mail klikają odbiorcy,
 • czy wiadomość e-mail została odebrana, a linki zostały aktywowane z urządzenia mobilnego, czy za pośrednictwem przeglądarki,
 • który system operacyjny jest używany, oraz
 • Informacje o tym, której komunikacji/kampanii z naszej strony dotyczą powyższe informacje.

TGTG otrzymuje raporty od naszych zewnętrznych dostawców usług zawierające informacje wymienione powyżej. Informacje te wykorzystujemy do analizowania, które linki w naszych wiadomościach e-mail są klikane przez czytelników oraz do tworzenia naszych przyszłych wiadomości e-mail.

Informacje te przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości stworzenia przyszłej wiadomości e-mail na podstawie zgromadzonych informacji.

5. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS OD NASZYCH PARTNERÓW, DOSTAWCÓW I INNYCH KONTRAHENTÓW

5.1 Informacje potrzebne do korzystania z Platformy

Przy rejestracji i tworzeniu konta w Sklepie w celu udostępniania Paczek Niespodzianek do rezerwacji na Platformie lub korzystania z naszego rozwiązania cyfrowego do zarządzania datami przydatności w Sklepie, gromadzimy określone Dane Osobowe użytkownika jako osoby kontaktowej dla Sklepu lub jako indywidualnego właściciela Sklepu.

Informacje te obejmują:

 • Informacje profilowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres Sklepu, nazwa Sklepu, rodzaj działalności, rola pełniona w Sklepie.
 • Informacje podatkowe i bankowe: NIP i dane bankowe Sklepu.

W przypadku Użytkownika będącego indywidualnym właścicielem Sklepu przetwarzamy te Dane Osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem dotyczącej korzystania z Platformy przez jego Sklep.

W przypadku Użytkownika będącego pracownikiem Sklepu podstawą prawną przetwarzania przez nas tych Danych Osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu możliwości korzystania z Platformy.

Powyższe Dane Osobowe możemy również przetwarzać, ponieważ jest to konieczne dla prawnie uzasadnionego interesu realizowanego w celu:

 • udostępniania, ulepszania i rozwijania naszej Platformy
 • komunikowania się z Użytkownikiem
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszej reklamy i marketingu

jak wyjaśniono w punkcie 6 niniejszej Polityki. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, zgoda Użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, wyraźnie o nią poprosimy.

5.2 Informacje gromadzone automatycznie podczas korzystania z Platformy

Podczas korzystania z Platformy przez Użytkownika automatycznie gromadzimy określone Dane Osobowe wynikające z korzystania przez niego z systemu.

Dane te mogą obejmować:

 • Informacje o użytkowaniu: takie jak strony lub treści przeglądane, klikane lub udostępniane przez Użytkownika, wzorce strumienia kliknięć i czas spędzony na każdej stronie, a także wyszukiwania przeprowadzane przez Użytkownika, rezerwacje i zakupy dokonywane przez Użytkownika oraz działania wykonywane przez Użytkownika na Platformie,  
 • Dane dziennika i informacje o urządzeniu: takie jak szczegóły dotyczące sposobu korzystania z Platformy, adres IP, daty i godziny dostępu, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, typ urządzenia, informacje o zdarzeniach na urządzeniu, unikalne identyfikatory (np. IDFA i IDFV), dane o awariach oraz strony, które Użytkownik przeglądał lub odwiedzał przed korzystaniem z Platformy lub po skorzystaniu z niej,  
 • Pliki cookie i podobne technologie: zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Te Dane Osobowe przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas w celu:

 • udostępniania, ulepszania lub rozwijania naszej Platformy
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszej reklamy i marketingu

jak wyjaśniono w punkcie 6 niniejszej Polityki oraz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie dla strony Sklepu na Platformie.

5.3 Informacje gromadzone od naszych dostawców i innych kontrahentów

W ramach naszej bieżącej działalności oraz komunikacji i interakcji z naszymi dostawcami i innymi kontrahentami gromadzimy określone Dane Osobowe Użytkownika jako dostawcy lub innego kontrahenta lub jako pracownika jednego z naszych dostawców lub kontrahentów:

 • Dane kontaktowe firmy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres i rodzaj działalności, a także rola pełniona w firmie.
 • Informacje podatkowe i bankowe: numer VAT i dane bankowe firmy, jeśli Użytkownik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku Użytkownika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jego Dane Osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy.

W przypadku Użytkownika będącego pracownikiem jednego z kontrahentów podstawą prawną przetwarzania tych Danych Osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości wykonania umowy z pracodawcą Użytkownika.

Powyższe Dane Osobowe możemy również przetwarzać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas w celu:

 • udostępniania, ulepszania i rozwijania naszej Platformy
 • komunikowania się z Użytkownikiem
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszych reklam i marketingu

jak wyjaśniono w punkcie 6 niniejszej Polityki.

5.4 Informacje, które Użytkownik postanowił nam przekazać

Użytkownik może przekazać nam dodatkowe dane osobowe. Informacje te mogą obejmować:

 • Korespondencja e-mail: informacje przekazywane przez Użytkownika w ramach prowadzonej z nim korespondencji e-mail.
 • Inne informacje: informacje, które Użytkownik przekazuje nam z własnej inicjatywy w związku z zapytaniami dotyczącymi pomocy technicznej lub innym kontaktem  z nami.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, zgoda Użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, wyraźnie poprosimy o nią.

W przypadkach, w których nie prosimy o zgodę Użytkownika, jego Dane Osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas w celu:

 • udostępniania, ulepszania i rozwijania Platformy
 • komunikowania się z Użytkownikiem
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszych reklam i marketingu

jak wyjaśniono w punkcie 6 niniejszej Polityki.  

Nigdy nie będziemy zwracać się do Użytkownika ani wymagać od niego przekazania nam jakichkolwiek szczególnych kategorii Danych Osobowych. Jeśli jednak Użytkownik postanowi udostępnić nam informacje o stanie zdrowia lub inne szczególne kategorie Danych Osobowych z własnej inicjatywy, informacje te przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes oraz w celu umożliwienia nam ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególnych okolicznościach, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, możemy polegać na zgodzie Użytkownika na przetwarzanie przez nas danych.

5.5 Informacje gromadzone przez nas od osób trzecich

Dane Osobowe gromadzimy z innych źródeł, takich jak:

 • Serwisy stron trzecich: Jeśli użytkownik loguje się do Platformy przy użyciu serwisu strony trzeciej (np. Facebooka), zleca temu serwisowi przesłanie nam informacji profilowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, kontrolowanych przez ten serwis lub autoryzowanych przez użytkownika za pośrednictwem ustawień prywatności w tym serwisie.

Te Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przy zlecaniu serwisowi przesłania nam powyższych informacji.

Możemy również gromadzić Dane Osobowe w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych i innych istotnych informacji biznesowych, np. stanowiska i firmy, w której Użytkownik pracuje, z publicznie dostępnych źródeł, takich jak:

 • Strony internetowe i
 • Katalogi online

jeśli musimy skontaktować się z Użytkownikiem w określonym celu w ramach naszej bieżącej działalności lub, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy, w celach marketingowych, gdy zgoda Użytkownika nie jest wymagana przez obowiązujące przepisy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w ramach naszej bieżącej działalności i promowania naszych usług.

5.6 Informacje gromadzone od odbiorców naszych wiadomości e-mail

TGTG korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług w celu wysyłania naszych wiadomości e-mail. Usługi te mogą rejestrować następujące informacje o odbiorcach naszych wiadomości e-mail:

 • kto otwiera wiadomość e-mail (adres IP, identyfikator użytkownika, adres e-mail)
 • kiedy wiadomość e-mail została otwarta (data i godzina),
 • które linki w wiadomości e-mail klikają odbiorcy,
 • niezależnie od tego, czy wiadomość e-mail została odebrana, a linki zostały aktywowane z urządzenia mobilnego, czy za pośrednictwem przeglądarki,
 • który system operacyjny jest używany, oraz
 • Informacje o tym, której komunikacji/kampanii z naszej strony dotyczą powyższe informacje.  

TGTG otrzymuje raporty od naszych zewnętrznych dostawców usług zawierające informacje wymienione powyżej. Informacje te wykorzystujemy do analizowania, które linki w naszych wiadomościach e-mail są klikane przez czytelników, oraz do tworzenia naszych przyszłych wiadomości e-mail.

Przetwarzamy te informacje w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości organizowania przyszłej komunikacji e-mail na podstawie zebranych informacji.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub przesyłając wiadomość e-mail w celu rezygnacji z subskrypcji za pośrednictwem tego łącza: https://space.toogoodtogo.com/privacy.

6. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE DANE

6.1 Udostępnianie, ulepszanie i rozwijanie Platformy  

Niektóre z gromadzonych przez nas Danych Osobowych będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia Użytkownikowi najlepszej możliwej Platformy.

W przypadku Użytkowników naszej Aplikacji obejmuje to:

 • utworzenie konta Użytkownika i zarządzanie nim oraz przetwarzanie rezerwacji,
 • personalizowanie i dostosowywanie doświadczeń Użytkownika w oparciu o jego interakcje z Platformą, historię wyszukiwania i zakupów, a także informacje profilowe i preferencje, np. poprzez wyświetlanie mapy lub listy pobliskich Sklepów i sugerowanie najbardziej odpowiednich Sklepów,
 • przeprowadzanie analiz, debugowanie i prowadzenie badań,
 • przeprowadzanie analiz w celu zapewnienia Użytkownikowi odpowiednich funkcji.

W przypadku użytkowników strony Sklepu naszej Platformy obejmuje to:

 • utworzenie konta Sklepu i zarządzanie nim oraz przetwarzanie rezerwacji Paczek Niespodzianek w Sklepie,
 • informowanie Sklepu o zamówieniach, płatnościach i wymaganych działaniach,
 • informowanie Użytkowników o aktualizacjach w Sklepie, np. o anulowaniu subskrypcji,
 • w celu zarządzania płatnościami na rzecz Sklepu Użytkownika za sprzedane Paczki Niespodzianki,
 • personalizowanie i dostosowywanie doświadczeń Użytkownika w oparciu o jego interakcje z Platformą,
 • przeprowadzanie analiz, debugowanie i prowadzenie badań,
 • przeprowadzanie analiz w celu zapewnienia Użytkownikowi odpowiednich funkcji.

6.2 Komunikacja z Użytkownikiem 

Będziemy wykorzystywać niektóre z gromadzonych przez nas Danych Osobowych w celu umożliwienia nam skontaktowania się z Użytkownikiem. Obejmuje to:

 • odpowiadanie na wiadomości e-mail i/lub zapytania dotyczące pomocy technicznej,
 • wysyłanie Użytkownikowi powiadomień o charakterze technicznym lub prawnym, np. w przypadku zmiany naszych regulaminów lub w przypadku anulowania jednej z rezerwacji przez Sklep,
 • wysyłanie Użytkownikowi powiadomień i komunikatów dotyczących nas i naszych produktów za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS i/lub powiadomień push w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne możemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości marketingowe odpowiednio bez konieczności uzyskiwania jego zgody jako podstawy prawnej lub w oparciu o zgodę Użytkownika na otrzymywanie takich wiadomości marketingowych.  

6.3 Udostępnianie, dostosowywanie, mierzenie i ulepszanie naszych reklam i marketingu

W przypadku Użytkowników:

Będziemy wykorzystywać niektóre ze zgromadzonych Danych Osobowych dotyczących Użytkowniku w celu wspierania nas w nieustannych działaniach na rzecz rozpowszechniania informacji o marnowaniu żywności. Może się to wiązać z:

 • personalizowaniem, mierzeniem i ulepszaniem naszych reklam,
 • analizowaniem preferencji w celu dostosowania naszych wiadomości promocyjnych, marketingowych, reklamowych i innych informacji,
 • wysyłaniem Użytkownikowi wiadomości promocyjnych, marketingowych i reklamowych w oparciu o jego preferencje, a także reklam w mediach społecznościowych za pośrednictwem platform mediów społecznościowych,
 • zarządzaniem ankietami, konkursami, loteriami lub innymi działaniami promocyjnymi lub wydarzeniami sponsorowanymi lub zarządzanymi przez TGTG lub jej partnerów oraz zapraszaniem Użytkownika na wydarzenia i odpowiednie okazje.

W przypadku Partnerów lub pracowników Partnerów:

Niektóre ze zgromadzonych Danych Osobowych dotyczących Użytkownika będziemy wykorzystywać w celu wspierania nas w nieustannych działaniach na rzecz rozpowszechniania informacji o marnowaniu żywności. Może się to wiązać z:

 • personalizowaniem, mierzeniem i ulepszaniem naszych reklam,
 • analizowaniem sposobu, w jaki użytkownik i inni nasi Partnerzy korzystają z Platformy w celu dostosowania naszych wiadomości promocyjnych, marketingowych, reklamowych i innych informacji,
 • udostępnianiem danych Użytkownika stronom trzecim, takim jak nasze sieci reklamowe (wyłącznie jeśli Użytkownik wyraził zgodę na marketingowe pliki cookie po stronie Sklepu na Platformie), aby pomóc nam zidentyfikować inne osoby i firmy, które mogą chcieć wesprzeć nas w ograniczeniu marnowania żywności,
 • wysyłaniem Użytkownikowi wiadomości promocyjnych, marketingowych i reklamowych w oparciu o jego preferencje, a także reklam w mediach społecznościowych za pośrednictwem platform mediów społecznościowych,
 • zarządzaniem ankietami lub działaniami promocyjnymi lub wydarzeniami sponsorowanymi lub zarządzanymi przez TGTG lub jej partnerów oraz zapraszanie Użytkownika na wydarzenia i odpowiednie okazje.

6.3.1 Reklama ukierunkowana

Możemy samodzielnie lub we współpracy z dostawcami zewnętrznymi wykorzystywać informacje o Użytkowniku w celu dostarczania mu ukierunkowanych reklam podczas korzystania z naszej Platformy lub odwiedzania innych stron internetowych. W procesie tym mogą być wykorzystywane pliki cookie, dane strumienia kliknięć i inne podobne technologie. Na przykład, jeśli Użytkownik szuka informacji związanych z naszymi usługami, my lub nasz dostawca możemy spowodować wyświetlenie reklamy na innych stronach internetowych, które Użytkownik przegląda, z informacjami na temat naszej Aplikacji i naszych usług. Ta forma reklamy, niekiedy określana mianem „reklamy ukierunkowanej”, „reklamy behawioralnej” lub "międzykontekstowej reklamy behawioralnej”, umożliwia nam i naszym dostawcom poznanie zainteresowań Użytkownika w związku z dostarczeniem konkretnej reklamy. Uważamy, że taka reklama jest pomocna, ponieważ umożliwia Użytkownikowi wyświetlanie reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.

6.3.1.1 Informacje uzupełniające dotyczące USA

Przestrzegamy zasad samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej online wydawanych przez organizację Digital Advertising Alliance („DAA”).  

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od niektórych partnerów zajmujących się danymi i reklamą, którzy uczestniczą w niektórych branżowych programach samoregulacyjnych. DAA udostępnia witrynę internetową pod adresem www.aboutads.info/consumers zawierającą informacje o tym, jak zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od niektórych lub wszystkich firm uczestniczących w programie DAA. Ponadto grupa branżowa Network Advertising Initiative („NAI”) oferuje stronę internetową pod adresem http://optout.networkadvertising.org/, na której można zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach od niektórych lub wszystkich członków NAI. Należy pamiętać, że rezygnacja oznacza dalsze wyświetlanie ogólnych reklam, które nie są dostosowane do konkretnych zainteresowań i działań Użytkownika.

W przypadku ukierunkowanych reklam dostarczanych za pośrednictwem aplikacji mobilnych Użytkownicy mogą zrezygnować z niektórych reklam lub zresetować identyfikatory reklamowe za pomocą ustawień urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak ograniczyć śledzenie reklam lub zresetować identyfikator reklamowy na urządzeniu z systemem iOS lub Android, należy odwiedzić poniższe łącza:

Można również zainstalować aplikację AppChoices DAA na swoim urządzeniu, aby zrezygnować z reklam ukierunkowanych przez niektórych dostawców i wybrać preferencje reklamowe na poziomie systemu na swoim urządzeniu (takie jak „Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach Apple lub „Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” na urządzeniach z Androidem

Wreszcie, aby dowiedzieć się więcej od NAI o tym, jak zrezygnować z ukierunkowanych reklam na urządzeniach mobilnych, można również odwiedzić następujący link: https://thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/.

6.4 Decyzje zautomatyzowane

TGTG wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji przy wykorzystywaniu Danych Osobowych Użytkownika w odniesieniu do niektórych usług i produktów. Przykładem są nasze działania w zakresie zapobiegania oszustwom i ich wykrywania na naszej Platformie, wykorzystywane w celu ochrony naszej działalności przed nieuczciwym korzystaniem z naszych usług oraz w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności naszej Platformy.

Użytkownik może zwrócić się do TGTG o przekazanie informacji na temat metodologii podejmowania decyzji oraz o zweryfikowanie, czy zautomatyzowana decyzja została podjęta prawidłowo.

Zgodnie z prawem, w tym przypadku mamy prawo do odmowy , gdy przekazanie informacji skutkowałoby ujawnieniem tajemnicy handlowej lub utrudniałoby zapobieganiu lub wykrywaniu oszustw lub innych przestępstw. Zasadniczo jednak w takich okolicznościach sprawdzimy, czy algorytm i dane źródłowe działają zgodnie z oczekiwaniami, bez błędów lub stronniczości.

7. POWODY, DLA KTÓRYCH UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

7.1 Udostępnianie za zgodą lub na polecenie Użytkownika

W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, udostępniamy jego dane w sposób opisany w momencie wyrażenia zgody, na przykład w przypadku autoryzacji aplikacji lub strony internetowej strony trzeciej do połączenia z kontem TGTG lub udziału w działaniach promocyjnych z partnerami TGTG lub stronami trzecimi.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na marketingowe pliki cookie na naszej Platformie, możemy udostępniać jego dane zewnętrznym platformom reklamowym w celu zwiększenia świadomości na temat naszej Platformy i misji, kierowania ruchu do TGTG lub w inny sposób promowania naszej Platformy, jak opisano w punkcie 6.3 niniejszej Polityki oraz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie odpowiednio dla Użytkowników i po stronie Sklepu na Platformie.

7.2 Grupa TGTG

Aby wspierać nas w udostępnianiu, promowaniu i ulepszaniu Platformy, możemy udostępniać Dane Osobowe w ramach naszych spółek na całym świecie należących do grupy kapitałowej, które są powiązane wspólną własnością lub kontrolą. Gdy udostępniamy dane w ramach grupy TGTG, stosujemy odpowiednie umowne, a także techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

7.3 Podmioty przetwarzające dane

Możemy udostępniać Dane Osobowe usługodawcom, aby pomóc nam w prowadzeniu działalności i udostępnianiu Platformy.  Usługodawcy ci mogą pomagać nam w realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, w tym m.in. poprzez:

 • Przetwarzanie płatności za rezerwacje, zakupy i zwroty na Platformie,
 • hosting funkcji oprogramowania, które umożliwiają funkcjonowanie i rozwój naszej Platformy,
 • świadczenie usług hostingowych,
 • narzędzia pomocnicze służące poprawie funkcjonalności, dostępności, odporności i bezpieczeństwa Platformy,
 • przeprowadzanie analizy danych,
 • zapewnienie pomiarów wydajności naszych reklam i kampanii,
 • automatyzacja wysyłania wiadomości SMS, e-mail i reklam, np. wysyłanie newsletterów,
 • zarządzanie naszymi mediami społecznościowymi i reklamą online,
 • dostarczanie zintegrowanych narzędzi, które pomagają nam świadczyć usługi obsługi klienta.

Każdorazowo w przypadku korzystania z usług usługodawcy w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, upewniamy się, że jest on umownie zobowiązany do ochrony danych osobowych użytkownika na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

Niektórzy z naszych usługodawców mają siedzibę i przetwarzają Dane Osobowe Użytkownika w krajach, które nie są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z prawem UE/EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W takim przypadku upewniamy się, że Dane Osobowe Użytkownika są odpowiednio chronione poprzez zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z obowiązującym prawem regulującym przekazywanie danych oraz zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 8 niniejszej Polityki.

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Google „ReCAPTCHA”, które pozwala nam zweryfikować, czy Użytkownik nie jest zautomatyzowanym oprogramowaniem. W tym celu narzędzie to analizuje różne parametry, takie jak adres IP, informacje o urządzeniu i wzorce ruchu kursora, co może prowadzić do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Funkcje ReCAPTCHA podlegają aktualnym wersjom Polityki prywatności i Warunków użytkowania Google.

7.4 Usługi geolokalizacyjne stron trzecich

Korzystamy z usług geolokalizacyjnych stron trzecich, którym udostępniamy dane, aby zapewnić naszą Platformę i pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności, jak opisano poniżej. Te usługi geolokalizacyjne stron trzecich mogą przetwarzać Dane Osobowe do własnych celów jako administratorzy danych.

Użytkownikowi naszej Strony Internetowej możemy udostępniać jego przybliżoną geolokalizację (na poziomie miasta) (pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, jak opisano w punkcie 4.1) naszemu zewnętrznemu dostawcy usług geolokalizacyjnych, Google.

Jeśli użytkownik dokona zakupu w Aplikacji, który jest dostępny do dostawy, udostępniamy podany adres dostawy naszemu zewnętrznemu dostawcy usług geolokalizacyjnych, Google, w celu weryfikacji adresu dostawy. Podstawą prawną udostępniania tych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zweryfikowania, czy podany adres dostawy jest w rzeczywistości istniejącym adresem, aby nasz kurier mógł dostarczyć zamówienie.

Użytkownikowi strony Sklepu na Platformie udostępniamy adres Sklepu Użytkownika naszemu zewnętrznemu dostawcy usług geolokalizacyjnych, Google, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości sprawdzenia, gdzie znajduje się Sklep Użytkownika na mapie, do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego w celu:  

 • udostępniania, ulepszania i rozwijania Platformy
 • komunikowania się z Użytkownikiem
 • dostarczania, dostosowywania, mierzenia i ulepszania naszych reklam i marketingu.

Funkcje i treści Map Google podlegają aktualnym wersjom: (1) Dodatkowych warunków świadczenia usług Google Maps/Google Earth dostępnych pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps.html; oraz (2) Polityki prywatności Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Zachęcamy do zapoznania się z tymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

7.5 Franczyzodawcy (dotyczy tylko franczyzobiorców)

W przypadku Użytkownika będącego indywidualnym franczyzobiorcą należącym do sieci franczyzowej możemy udostępniać następujące informacje jego franczyzodawcy, w zależności od umowy zawartej z siecią franczyzową użytkownika:

 • nazwa
 • adres e-mail
 • nazwa i adres Sklepu
 • informacje o korzystaniu z Platformy przez Sklep Użytkownika (np. zapisane posiłki, współczynnik zapisu)
 • informacje o doświadczeniach Użytkownika ze Sklepem, w tym oceny
 • dane transakcyjne, oraz
 • istotne dla franczyzodawcy informacje dotyczące komunikacji i interakcji z naszym zespołem opieki.

W przypadku Użytkownika będącego pracownikiem franczyzobiorcy możemy udostępnić franczyzodawcy jego imię i nazwisko oraz adres e-mail związane z Platformą.

Podstawą prawną udostępniania przez nas tych Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes nasz i franczyzodawcy polegający na możliwości zarządzania umową franczyzową zawartą z nami przez sieć franczyzową oraz obecnością Sklepu na Platformie.

7.6 Władze publiczne 

Dane Osobowe Użytkownika możemy ujawnić sądom, organom ścigania, organom rządowym lub publicznym, w tym policji w związku z postępowaniem karnym, tylko wtedy i tylko w zakresie, w jakim jest to prawnie wymagane lub dopuszczalne.

7.7 Agencje PR i agencje medialne

Dane Osobowe Użytkownika możemy udostępniać stronom trzecim, takim jak agencje PR, agencje medialne i inne agencje promocyjne, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na udział w naszych działaniach promocyjnych lub zawarł z nami umowę na udział w takich działaniach promocyjnych. W zależności od okoliczności, agencje PR i agencje medialne mogą przetwarzać dane osobowe jako niezależni administratorzy danych lub jako podmioty przetwarzające, przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu i na nasze polecenie. W przypadku, gdy agencja PR lub agencja medialna przetwarza Dane Osobowe jako podmiot przetwarzający dane, nasze relacje będą regulowane umową o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.8 Transfery biznesowe

W przypadku, gdy bierzemy udział w postępowaniu upadłościowym, połączeniu, przejęciu lub restrukturyzacji, Dane Osobowe Użytkownika mogą, w razie konieczności, zostać przekazane lub udostępnione w ramach danej transakcji (np. w celu przeprowadzenia badania due diligence) doradcom, kontrahentom, władzom i innym odpowiednim stronom trzecim. Niniejsza Polityka będzie nadal miała zastosowanie do danych Użytkownika również po ich przekazaniu lub udostępnieniu jakiemukolwiek nowemu podmiotowi TGTG.

7.9 Udostępnianie innym stronom trzecim

W celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika może zaistnieć potrzeba zaangażowania zewnętrznych dostawców usług, takich jak przewoźnicy towarów lub partnerzy logistyczni, aby pomóc nam w wypełnianiu naszych zobowiązań umownych oraz w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w wysyłaniu reklam. Usługodawcy ci będą mieli dostęp do Danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Czuwamy nad tym, by wszyscy zewnętrzni dostawcy usług, których angażujemy, byli odpowiednio zobowiązani do ochrony danych i zachowania poufności.

8. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Wszelkie transfery Danych Osobowych użytkownika przez TGTG pochodzące z UE/EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii do krajów trzecich spoza tych terytoriów będą oparte na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub będą podlegać obowiązującym Standardowym Klauzulom Umownym i/lub Wiążącym Regułom Korporacyjnym lub równoważnym odpowiednim mechanizmom transferu, chyba że użytkownik zostanie powiadomiony w inny sposób. Wszelkie inne, pochodzące spoza EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, międzynarodowe transfery Danych Osobowych użytkownika będą odbywać się zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi mechanizmami transferu danych i zabezpieczeniami mającymi zastosowanie na podstawie lokalnego prawa regulującego transfer Danych Osobowych użytkownika.

Użytkownik może zażądać kopii mechanizmu przekazywania danych regulującego przekazywanie jego Danych Osobowych, wysyłając żądanie na adres privacy@toogoodtogo.com.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w świetle celów, dla których zostały uzyskane i zgodnie z obowiązującym prawem. Kryteria stosowane do określenia stosowanych przez nas okresów przechowywania obejmują:

 • czas, przez jaki utrzymujemy stałą relację z Użytkownikiem i udostępniamy mu naszą Platformę, np. tak długo, jak Użytkownik posiada u nas konto lub korzysta z Platformy,
 • czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy, ponieważ niektóre lokalne przepisy wymagają od nas przechowywania zapisów transakcji Użytkownika przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć, i/lub
 • czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej, np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub postępowań wyjaśniających.

10. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika i naszej Platformy jest dla nas najwyższym priorytetem.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne (w tym fizyczne) środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych Użytkownika przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do Danych Osobowych, które przesyłamy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy.

Korzystamy również wyłącznie z dostawców, którzy wdrażają odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z praktykami branżowymi dotyczącymi dobrego bezpieczeństwa IT.

11. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Jeśli Użytkownik przebywa w UE/EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, przysługują mu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas jego Danych Osobowych, z zastrzeżeniem warunków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach prawa:

 • Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do przetwarzanych przez nas informacji na jego temat.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawidłowych informacji, które posiadamy na jego temat.
 • Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo do usunięcia dotyczących go informacji. Należy jednak pamiętać, że mogą istnieć ograniczenia w korzystaniu z prawa do usunięcia danych zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Prawo do ograniczenia i sprzeciwu: Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Należy pamiętać, że niektóre dane osobowe mogą być wyłączone z wyżej wymienionych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych lub innymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

W Załącznikach 1 i 2 znajdują się informacje o prawach przysługujących w Stanach Zjednoczonych. Prawa osób, których dane dotyczą w Kanadzie znajdują się w Załączniku 3.

11.1 Łatwy dostęp do wykonywania swoich praw bezpośrednio w naszej aplikacji

Nasza Aplikacja zapewnia Użytkownikowi pełną kontrolę nad jego Danymi Osobowymi. Uwzględniliśmy ochronę prywatności w fazie projektowania i domyślną ochronę prywatności na naszych Platformach oraz posiadamy przyjazne dla użytkownika funkcje umożliwiające korzystanie z praw bezpośrednio w Aplikacji, np. w celu usunięcia Danych Osobowych, a także opcję odzyskania kopii Danych Osobowych, które przetwarzamy na temat Użytkownika. Aby skorzystać ze swoich praw bezpośrednio w Aplikacji, należy przejść do ustawień konta w Aplikacji.  

Użytkownik może także:

 • zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera
 • zażądać kopii swoich danych lub
 • usunąć swoje konto

przesyłając nam swój adres e-mail za pośrednictwem tego łącza: https://space.toogoodtogo.com/privacy.

11.2 Dodatkowe pytania lub składanie skargi

Jeśli samoobsługa, którą zapewnia nasza Aplikacja, nie rozwiązała zapytania Użytkownika lub Użytkownik chce skorzystać z innych praw niż te przewidziane bezpośrednio w Aplikacji lub określone powyżej, Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem: privacy@toogoodtogo.com.  

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wniosek bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku skomplikowanego charakteru wniosku możemy potrzebować więcej czasu na jego rozpatrzenie i przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące.

Użytkownik zawsze ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeśli nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi. Zachęcamy jednak do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mieli możliwość wyjaśnienia sprawy.  

Dane kontaktowe Duńskiej Agencji Ochrony Danych, która jest organem nadzorczym w Danii, gdzie znajduje się siedziba TGTG, to:

Strona internetowa: https://www.datatilsynet.dk/ 

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Adres: Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, Dania

12. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza Platforma jest przeznaczona dla Użytkowników w wieku co najmniej 18 lat i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, w wieku poniżej 16 lat. W razie powzięcia informacji o zgromadzeniu Danych Osobowych (lub innych informacji chronionych na mocy obowiązującego prawa) dziecka poniżej 16 roku życia dołożymy wszelkich starań, aby usunąć takie informacje z naszych baz danych. Jeśli zdaniem Użytkownika możemy posiadać jakiekolwiek Dane Osobowe pochodzące od lub dotyczące dziecka poniżej 16 roku życia, prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji zawartych w poniższym punkcie zatytułowanym „INFORMACJE KONTAKTOWE".

13. ZMIANY W POLITYCE

Użytkownik może być na bieżąco informowany o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce, odwiedzając naszą Witrynę i Aplikację. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce, powiadomimy użytkownika na Platformie lub za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji na naszej Platformie.  

14. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Danych Osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności przy użyciu poniższych danych kontaktowych.

Tam, gdzie jest to wymagane na mocy lokalnego prawa, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD) zgodnie z lokalnymi przepisami w celu rozpatrzenia wniosku użytkownika.

Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 Kopenhaga, Dania

Centralny Rejestr Podmiotów Gospodarczych (CVR) nr: 37561304

E-mail: privacy@toogoodtogo.com

SCHEDULE 1 - CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

The California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), as amended by the California Privacy Rights Act of 2020, provides you with specific rights regarding your "Personal Information" as that term is defined under the CCPA. This section describes the rights that California consumers have and explains how to exercise those rights. For the purposes of this section, Personal Information does not include: (i) information that is lawfully made available from federal, state or local government records; (ii) de-identified or aggregated data; or (iii) information excluded from the scope of the CCPA. To be clear, these rights are granted only to the extent that you are a California consumer and we are acting as a “business” under the CCPA with respect to your Personal Information. The rights in this section are not intended to grant you additional rights, but only your rights under the CCPA.

 1. INFORMATION WE COLLECT, HOW WE COLLECT IT AND HOW WE USE IT

We have collected the following categories of Personal Information from consumers from the sources described in Section 4 (“INFORMATION WE COLLECT FROM USERS”) and Section 5 (“INFORMATION WE COLLECT FROM OUR PARTNERS, VENDORS AND OTHER BUSINESS CONTACTS”) of the Policy above, and have shared such personal information with the following categories of third parties within the last twelve (12) months:

Category

Examples

Business or Commercial Purposes for Collecting Personal Information  

Disclosed  in the Prior Twelve (12) Months for the Following Business Purposes

“Sold” or “Shared” in the Prior Twelve (12) Months for the Following Purposes

Categories of Third Parties With Whom We Disclose, Sell, or Share Personal Information

A. Personal identifiers.

A real name, postal address, online identifier, Internet Protocol address, email address, account name.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

B. Personal information covered by the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Some personal information included in this category may overlap with other categories.

A name, physical characteristics or description, address, telephone number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

C. Protected classification characteristics under California or federal law.

Age and gender

To process your responses to forms and surveys

To administer promotions, contests, or sweepstakes

To provide customer support

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

   

Undertaking internal research for service optimization

   

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

   

N/A

Service providers who perform business services for us

D. Commercial information.

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

Undertaking internal research for service optimization

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

F. Internet or other similar network activity.

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

G. Location data.

Physical location.

To provide our services

To provide and iimprove our marketing and advertising (city level)

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

H. Inferences drawn from other personal information for profiling purposes.

Used to create a profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and

advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

I. Sensitive personal information

Specific geolocation

Health information

To provide our services

To improve our marketing and advertising

To improve our services

To verify delivery addresses

To communicate with you, including responding to requests or concerns you may have in relation to specific food allergies.

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

N/A

Service providers who perform business services for us

Google, as a third-party geolocation services provider (with your consent)

The categories of Personal Information described above are retained and stored as described in Section 9 (“STORAGE PERIOD”) of the Policy above.

 1. DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION

We may disclose your Personal Information to a third party for a business purpose, or sell or share your Personal Information, subject to your right to opt out (see Personal Information Sales Opt-Out and Opt-In Rights, below). The information above under Information We Collect; How We Collect It; How We Use It describes the entities with which we may disclose your Personal Information.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

3.1 Right to know

As a California consumer, you have the right to request that we disclose certain information to you about our collection, use, disclosure, or sale/sharing of your Personal Information over the past 12 months. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), and subject to certain limitations that we describe below, we will disclose such information. You have the right to request any or all of the following:

 • The categories of Personal Information we collected about you.
 • The categories of sources from which the Personal Information is collected.
 • Our business or commercial purpose for collecting or selling that Personal Information.
 • The categories of third parties with whom we share that Personal Information.
 • The specific pieces of Personal Information we collected about you (see Data Portability Rights below).

3.2 Right to delete

You have the right to request that we delete any of your Personal Information that we collected from you and retained, subject to certain exceptions. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), we will delete (and direct our service providers to delete) your Personal Information from our records, unless an exception applies. However, we may retain Personal Information that has been de-identified or aggregated. Furthermore, we may deny your deletion request if retaining the information is necessary for us or our service provider(s) to perform certain actions set forth under the CCPA, such as detecting security incidents and protecting against fraudulent or illegal activity.

3.3 Right to data portability

You have the right to request a copy of the Personal Information we have collected and maintained about you in the past 12 months. The CCPA allows you to request your information from us up to twice during a 12-month period. We will provide our response in a readily usable (and usually electronic) format.

3.4 Right to correct

You have the right to request the correction of any Personal Information we maintain about you.

3.5 Right to opt out of selling or sharing your Personal Information

You have the right to opt out of the sale or sharing of your Personal Information, along with the right to opt in to the sale of such information.  We do not sell or share the Personal Information of consumers we actually know are less than 16 years of age, unless we receive affirmative authorization (the "right to opt-in") from either the consumer who is less than 16 (but greater than 13) years of age, or the parent or guardian of a consumer less than 13 years of age. To our knowledge, we do not sell or share the Personal Information of minors under 16 years of age.

To exercise the right to opt out, you (or your authorized representative) may submit a request to us by visiting the following Internet Web page: "Do Not Sell or Share My Personal Information." Alternatively, you may submit an opt-out request by emailing us at privacy@toogoodtogo.com. We will also treat Global Privacy Control browser signals as valid opt-out requests.

You may change your mind and opt back in to Personal Information sales at any time by clearing cookies in your browser settings and accept non-essential cookies on our website or by changing your preferences in the account settings of the app.

3.6 Right to limit the use of your sensitive Personal Information

You have the right to limit the use or disclosure of your sensitive Personal Information (“SPI”) if we are using your SPI beyond what is reasonable and proportionate to provide the requested goods or services. We do not collect, use or disclose your SPI, other than your precise geolocation for showing you nearby Stores in the App. You can limit our use or disclosure of your precise geolocation by removing our App’s access to your precise geolocation in the settings on your phone or tablet. If you are not a User of the App, we do not knowingly collect your SPI.

3.7 Right to non-discrimination

We will not discriminate against you for exercising any of your CCPA rights, including but not limited to, by:

 • Denying you goods or services.
 • Charging you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
 • Providing you a different level or quality of goods or services.
 • Suggesting that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

3.8 Exercising Your Rights

To exercise the rights described above, please contact us by using the following methods:

Or, for App Users:

 • Exercise your rights directly in your profile settings in the App.  

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and confirm that it is not a fraudulent request. In order to verify your identity, we will ask, at a minimum, that you provide your name, email address, and relationship to us, so that we can seek to match this information with the information existing in our systems. When providing us this information, you represent and affirm that all information provided is true and accurate. Depending on the request, if we are unable to verify that the consumer submitting the request is the same individual about whom we have collected Personal Information, we may contact you for more information, or we may not be able to meet your request.

Only you, or an agent legally authorized to act on your behalf, may make a verifiable request related to your Personal Information. If you are making a request as the authorized agent of a California consumer, we will ask you also submit reliable proof that you have been authorized in writing by the consumer to act on such consumer’s behalf.

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the CCPA allows us up to 90 days to respond. We will still contact you within 45 days from when you contacted us to let you know we need more time to respond.

4. NOTICE OF FINANCIAL INCENTIVE

We may offer various financial incentives, such as discounts or other benefits to customers from time to time. In particular, from time to time, we may offer you rewards when you create an account or sign up for our services. During the sign-up process and thereafter, we may collect Personal Information from you, such as identifiers (such as your name and email address), commercial information (such as purchase history and product preferences), inferences drawn about your preferences, and other categories of your Personal Information. We may use this Personal Information to tailor your experience and our communications to you based on products and services we think may be of interest to you, and for measurement and analytics. We believe that the benefits you receive from signing up for our services, including any rewards we may offer, are reasonably related to the value of your Personal Information.

You can opt into a financial incentive by following the applicable sign-up or participation instructions provided, and, for any ongoing benefits, you can opt-out at any time by following the unsubscribe or opt-out instructions for the applicable program or contacting us at privacy@toogoodtogo.com. In some cases, there may be additional terms and conditions applicable to a financial incentive, which we will present to you when you sign up for the financial incentive.

5. CALIFORNIA “SHINE THE LIGHT”

In addition to the above rights, under California Civil Code Section 1798.83 (“Shine the Light”), California residents may have the right to request in writing from businesses with whom they have an established business relationship: (a) a list of the categories of Personal Information, as defined under Shine the Light, such as name, email address, and mailing address, and the type of services provided to the customer that a business has disclosed to third parties (including affiliates that are separate legal entities) during the immediately preceding calendar year for the third parties’ direct marketing purposes; and (b) the names and addresses of all such third parties. To request the above information, please contact us by email at privacy@toogoodtogo.com. If you do not want your Personal Information shared with any third party who may use such information for direct marketing purposes, then you may opt out of such disclosures by sending an email to us at privacy@toogoodtogo.com.

6. CONTACT INFORMATION

If you have questions or concerns about this Policy, your California privacy rights, or our information practices, please email us at privacy@toogoodtogo.com.

SCHEDULE 2 - VIRGINIA/COLORADO/CONNECTICUT AND SIMILAR U.S. STATE PRIVACY RIGHTS

The Virginia Consumer Data Protection Act, the Colorado Privacy Act, the Connecticut Data Privacy Act and similar laws in other U.S. states (“State Privacy Laws”) provide their consumers with specific rights regarding their personal data. To the extent that you are a resident of one of these states, this section describes your rights under the State Privacy Laws and explains how you may exercise these rights.

The categories of personal data we process, our purposes for processing your personal data, the categories of personal data that we share with third parties, and the categories of third parties with whom we share it are set forth in the terms of the Policy above.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

In addition to the rights set forth in our Policy, the State Privacy Laws provide you with the following rights:

 • Right to know. You have the right to know whether we process your personal data and to access such personal data.
 • Right to data portability. You have the right to obtain a copy of your personal data that you previously provided to us in a portable and, to the extent technically feasible, readily usable format that allows you to transmit the data to another business without hindrance, where the processing is carried out by automated means. You may request such personal data up to twice annually, subject to certain exceptions.
 • Right to delete. You have the right to delete personal data that you have provided by or that we have obtained about you. Please note that we may deny such request if the requested deletion falls under an exception as set forth in the State Privacy Laws. Additionally, if you request deletion of your personal data and we have obtained such information from a third-party source, we may retain such data by keeping a record of the deletion request and the minimum data necessary to ensure that your personal data remains deleted from our records and that such retained data is not used for any other purpose, or we may opt you out of the processing of such personal data for any purpose except for those allowed under the State Privacy Laws.
 • Right to opt out. You have the right to opt out of the processing of the personal data for purposes of: (i) targeted advertising; (ii) the sale of personal data; or (iii) profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you. As of the latest date of the Policy:
 • We DO process personal data for the purposes of targeted advertising;
 • We DO NOT sell your personal data for monetary or other valuable consideration (while we do share your personal data with third parties for purposes of targeted advertising, we do not believe this constitutes a “sale” under State Privacy Laws); and
 • We DO NOT engage in profiling decisions based on your personal data that produce legal or similarly significant effects concerning you.
 • Right to correct. You have the right to correct inaccuracies in your personal data, taking into account the nature of the personal data and the purposes for which we process it.
 • Right to nondiscrimination. You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your privacy rights. Unless permitted by the State Privacy Laws, we will not:
 • Deny you goods or services;
 • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties;
 • Provide you a different level or quality of goods or services; or
 • Suggest that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.
 1. HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS

2.1 Verifying your identity

To exercise any of your privacy rights, or if you have any questions about your privacy rights, you may contact us by:

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and/or confirm that your request is not fraudulent. We may contact you for additional information as reasonably necessary to authenticate your request, but if we are ultimately unable to authenticate your request using reasonably commercial efforts, then we may not be able to comply with it.

Only you or your authorized agent may make a verifiable request related to your personal data. If you are making a request as the parent or legal guardian of a known child regarding the processing of that child’s personal data, we may ask you to submit reliable proof of your identity.

 1. RESPONSE TIME

3.1 Your right to appeal

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the State Privacy Laws allow us up to 90 days to respond. We will contact you within 45 days from when you contacted us to inform you of the need for additional time and the reason for such extension. We may charge you a reasonable fee to cover administrative costs if your requests are manifestly unfounded, excessive, or repetitive.

If we decline to take action on a request that you have submitted, we will inform you of our reasons for doing so, and provide instructions for how to appeal the decision. You will have the right to appeal within a reasonable period of time after you have received our decision. Within 60 days (45 days for residents of Colorado) of our receipt of your appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If we deny your appeal, we will provide you with a method for contacting your state attorney general’s office to submit a complaint. 

SCHEDULE 3 - CANADA PRIVACY RIGHTS

If you access our Platform from Canada, the TGTG entity responsible for collecting your Personal Information is:

Too Good To Go Technology Ltd.

Suite 2600, Three Bentall Centre, 595 Burrard Street

P.O. Box 49314, Vancouver, British Columbia V7X 1L3

Business reg. no. 774534069BC0001

Where Canadian privacy laws apply, including with respect to Users of our Platform in Canada and employees and owners of Stores based in Canada, notwithstanding any other lawful basis identified in the Privacy Policy, we collect, use and disclose Personal Information with consent, except where otherwise permitted or required by law. Depending on the circumstances, we may rely on express or implied consent, as permitted by applicable law.

We maintain Personal Information on secure servers. Personal Information is accessible to authorized personnel who require access for the purposes described in this Privacy Policy.

Under Canadian privacy laws, you have the following rights in relation to our processing of Personal Information about you, subject to the conditions and exceptions set out in applicable law:

 • Right of access: you have a right to request access to the information that we process about you.
 • Right to rectification: you have a right to have incorrect, incomplete or inaccurate information that we hold about you rectified.
 • Right to erasure: you have the right to have information about you erased in certain circumstances..
 • Right to withdraw your consent: you have the right to withdraw your consent to our processing of your Personal Information at any time, subject to contractual and legal restrictions. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdraw your consent.

Please note that the above mentioned rights are subject to certain exceptions, and we may take reasonable steps to verify your identity before responding to a rights request.

To exercise any of these rights, please contact the data protection officer for Canada using the contact information listed in section 14 or where applicable, use our self-serve options described in section 11.1 of the Policy.