Poland
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Too Good To Go ApS (“TGTG”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności Klientów podczas korzystania z naszych Usług. W związku z tym, przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, opisującą sposób, w jaki Dane Osobowe będą przetwarzane i chronione. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco zmian w niniejszej Polityce Prywatności, odwiedzając nasze strony internetowe oraz aplikacje mobilne („Platforma”).

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Klientów TGTG oraz użytkowników naszej Platformy i Usług.

Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe?

Too Good To Go ApS (“TGTG”) jest administratorem Danych Osobowych, które zostały nam przekazane i jest odpowiedzialny za nie na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

Jakie informacje zbieramy?

TGTG zbiera informacje w celu prowadzenia działalności i umożliwienia Klientom przyczynienia się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Zbieramy w tym celu zarówno Dane Osobowe, jaki i Inne Informacje.

„Dane Osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W ich skład mogą wchodzić Dane Lokalizacyjne.

„Inne Informacje” to informacje anonimowe, zbiorowe i anonimizowane, które nie umożliwiają ustalenia czyjejś tożsamości. Przykładem takich informacji są dane dotyczące wieku, płci, używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, ilości czasu spędzonego na naszych Usługach oraz odwiedzonych stron internetowych. Zbieramy i wykorzystujemy te informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi Klienci korzystają z naszych Usług oraz aby stale usprawniać, unowocześniać i optymalizować asortyment Produktów i Usług z punktu widzenia potrzeb naszych Klientów. Zbieramy również dane od zaufanych dostawców usług płatniczych podczas dokonywania zakupów na Platformie. W zależności od metody płatności mogą one obejmować identyfikator subskrypcji (subscription ID) wysyłany do dostawcy usług płatniczych. NIE zbieramy żadnych danych dotyczących kart płatniczych. Gdy Klient korzysta z urządzenia mobilnego, zbieramy i używamy reklamowego identyfikatora Apple (Apple Identifier for Advertising (IDFA)) oraz reklamowego identyfikatora Google (Google Advertising ID (AAID)) w celu rozpoznania urządzenia Klienta i ułatwienia korzystania z naszych Usług. Odnośne wartości nie są trwale powiązane z urządzeniem i można je zresetować na nim za pomocą ustawień zależnych od używanego systemu operacyjnego.

Sposoby zbierania Danych Osobowych:

 1. Podczas rejestracji na naszej Platformie, zbieramy dane rejestracyjne oraz szczegóły demograficzne, np. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj i dokładną lokalizację. Możemy również poprosić o podanie numeru telefonu komórkowego.

Przetwarzanie powyższych Danych Osobowych jest niezbędne dla wykonywania naszej umowy z Klientami, zgodnie z Art. 6, ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO.

 1. >W trakcie korzystania z naszych Usług, zbieramy również Dane Osobowe w postaci Danych Lokalizacyjnych. Korzystamy z tych Danych, aby dostarczyć bardziej spersonalizowanych Usług. Możemy również korzystać z Danych Lokalizacyjnych w celu dokonania analizy mającej na celu poprawienia jakości Usług.

Sposoby zbierania Danych Lokalizacyjnych:

 1. Od operatorów sieci;
 2. Bezpośrednio z urządzenia, za pomocą którego Klient korzysta z naszych Usług.

Metoda zbierania Danych Lokalizacyjnych różni się w zależności od tego, czy dostęp do naszych Usług odbywa się za pomocą strony internetowej czy aplikacji mobilnej.

Jeżeli dostęp do naszych Usług odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej, sposób zbierania Danych Lokalizacyjnych zależy od systemu operacyjnego danego urządzenia mobilnego. W każdym wypadku, nie zbieramy Danych Lokalizacyjnych, jeżeli Klient nie zezwolił na ich zbieranie w ustawieniach aplikacji. Jeżeli Klient nie zezwoli aplikacji na zbieranie Danych Lokalizacyjnych, Dane te będą zbierane jedynie, gdy zostaną wprowadzone odręcznie.

Przetwarzamy Dane Osobowe w oparciu o zgodę Klienta, zgodnie z Art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia RODO

Inne Dane osobowe: Możemy zbierać również informacje dotyczące sposobu korzystania z Usług. Obejmują one, między innymi, typ urządzenia, operatora sieci, typ przeglądarki, system operacyjny, domenę internetową i nazwę hosta, datę i czas zalogowania oraz odsyłający i dalszy adres URL, a także dane transakcyjne, dotyczące podjętych działań oraz sposobu korzystania z Usług, takie jak dane wyświetlone, wybrane lub przesłane dalej, wzorce strumienia kliknięć, czas spędzony na stronie lub oknie, jak również wyszukiwania przez Klientów informacji o Usługach.

Przetwarzamy te Dane Osobowe, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu dotyczącego ulepszenia naszej Platformy, zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f Rozporządzenia RODO.

 1. Gdy Klient łączy się z nami za pomocą mediów społecznościowych, możemy gromadzić informacje o jego koncie lub profilu.

Można włączyć lub zalogować się do Usług za pomocą Facebook’a („Serwisy Społecznościowe”). Kiedy Klient łączy się z Platformą za pomocą konta serwisu społecznościowego, możemy zbierać jego Dane Osobowe z tego serwisu. Dla przykładu, łącząc się przy użyciu hasła na Facebook’u, za zgodą Klienta możemy zgodnie z warunkami korzystania z usługi Facebook zbierać Dane Osobowe z profilu Klienta na Facebook’u, takie jak adres e-mail lub zdjęcie profilowe. Jeżeli Klient nie życzy sobie, aby te informacje zostały przekazane, należy zmienić ustawienia prywatności na koncie w serwisie społecznościowym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z polityką prywatności i warunkami prowadzenia konta w odpowiednim serwisie społecznościowym, które regulują sposób gromadzenia i udostępnienia nam tych informacji.

Przetwarzamy powyżej wymienione Dane Osobowe w oparciu o zgodę Klienta, zgodnie z Art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia RODO.

 1. Gdy Klient bierze udział w ankietach, promocjach, konkursach i loteriach, zbieramy odnośne dane kontaktowe, demograficzne i kwalifikacyjne.

Możemy sponsorować konkursy, loterie i inne promocje („Promocje”), w związku z czym możemy prosić ponownie o podanie Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i wiek lub inne informacje, które mogą być potrzebne do wzięcia udziału w Promocjach.

Możemy również organizować ankiety, które zawierają pytania dotyczące różnych tematów, od dodatkowych informacji o Klientach po preferencje dotyczące Produktów i ich marek.

Przetwarzamy te Dane Osobowe dlatego, że jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu dotyczącego ulepszenia naszej Platformy oraz w innych celach marketingowych, takich jak promocje lub ankiety zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

Kiedy zbieramy Dane Osobowe bezpośrednio od Klientów, są one dobrowolnie przekazane nam w celu korzystania z Platformy.

Jakkolwiek przekazanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, nieprzekazanie Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z Platformy lub udziału w promocjach, konkursach lub loteriach.

W jaki sposób korzystamy z Danych Osobowych?

Wykorzystujemy zgromadzone dane do prowadzenia naszej działalności, reklamowania oraz ulepszania naszej Platformy, opracowywania nowych Usług oraz do ulepszania i personalizowania doświadczeń Klientów podczas interakcji z nami. Używamy również Danych Osobowych do komunikowania się z Klientami.

Dane Osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

 1. Do prowadzenia działalności i oferowania Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Używamy Danych Osobowych Klientów do utworzenia oraz zarządzania osobistym kontem TGTG, zapewnienia pomocy technicznej oraz do przetwarzania zamówień. Obejmuje to dostęp do indywidualnych kont w celu obsługi zgłoszeń o pomoc techniczną. Możemy wykorzystywać te Dane Osobowe w celu rozpatrywania skarg dotyczących naszych usług.

 1. Do spersonalizowania naszych Usług, polepszenia jakości świadczonych Usług, osiągnięcia lepszego zrozumienia naszych Klientów i ich potrzeb oraz do wglądu w doświadczenia Klientów z korzystania z naszych Usług (art. 6 ust. 1 lit . f RODO).

Używamy Danych Osobowych do przeprowadzenia analiz w celu zapewnienia większej funkcjonalności naszych Usług. Obejmuje to wyświetlanie mapy lub listy pobliskich sklepów oraz oferowanie sugestii odnośnie najbardziej odpowiednich Sklepów dla danego Klienta.

 1. Do komunikowania się z Klientami i odpowiadania na ich prośby (art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO).

Zakładając konto na naszej Platformie, Klient może zaznaczyć, czy chce otrzymywać ogłoszenia o nas oraz o naszych Produktach i Usługach za pomocą wiadomości e-mailowych i/lub powiadomień typu push. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, możemy wykorzystać jego Dane Osobowe do przesyłania informacji o Produktach lub Usługach TGTG, z których korzystał on w przeszłości oraz o innych Produktach, promocjach, lub Usługach, które mogą go zainteresować. Klienci mogą zarządzać swoimi preferencjami w zakresie otrzymywania wiadomości w każdej chwili w ustawieniach aplikacji mobilnych.

Używamy Danych Osobowych do odpowiadania na prośby Klientów o pomoc techniczną, świadczenie usług online, informacje o Produktach oraz inne prośby.

Ponadto, na wyraźną prośbę Klienta, użyjemy odnośne Dane Osobowe do zgłoszenia udziału Klienta w konkursach, ankietach, promocjach, programach lub ofertach. Możemy również wykorzystać Dane Osobowe w celu powiadomienia Klientów o promocjach i innych ofertach specjalnych.

Proszę mieć na uwadze fakt, że niezależnie od indywidualnych ustawień dotyczących otrzymywania wiadomości oraz powiadomień typu push, możemy wysyłać informacje dotyczące świadczenia przez nas Usług, takich jak zmiany w Regulaminach lub niniejszej Polityce Prywatności, a także inne oficjalne komunikacje dotyczącej zakupionych lub używanych przez Klientów Produktów i Usług. Obejmuje to również e-maile, powiadomienia typu push, oraz wiadomości SMS-owe w wypadku, gdy Sklep anuluje jedno lub więcej zamówień. Jest to konieczne, aby uniknąć sytuacji, w której Klient pojawi się w Sklepie, aby odebrać jedzenie, podczas gdy w Sklepie nie ma już nadwyżki żywności do sprzedaży.

 1. Do formowania strategii marketingowej i reklamowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wykorzystujemy Dane Osobowe w kształtowaniu naszych kampanii reklamowych i marketingowych, tak by dostarczały Klientom informacji o Produktach i Usługach naszym zdaniem najbardziej dla nich użytecznych.

 1. Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe w celu:
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa, np. prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. W przypadkach innych niż wymienione powyżej, możemy przetwarzać Dane osobowe Klienta na podstawie wyrażonej zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO).

Gdzie przechowujemy Dane Osobowe?

Zgromadzone Dane Osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), lecz mogą być również przesłane oraz przetwarzane w kraju spoza EOG. Przekazywanie Danych Osobowych będzie odbywało się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo przechowywane są Dane Osobowe?

Przechowujemy Dane Osobowe Klienta przez okres posiadania przez niego otwartego konta albo tak długo, jak będzie to konieczne dla świadczenia Klientowi Usług. Dane Osobowe będą również przechowywane i przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów, egzekwowania naszych umów i w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

Kto ma dostęp do Danych Osobowych?

Dane Osobowe mogą być udostępniane w ramach grupy TGTG. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Danych Osobowych w celach marketingowych osobom trzecim spoza grupy Too Good To Go. Dane Osobowe przesyłane osobom trzecim, takim jak, przykładowo, serwisy medialne, agencje zajmujące się dystrybucją biuletynów („newsletters”), oraz agencje zajmujące się oceną wiarygodności kredytowej oraz windykacją wierzytelności w związku z ich działaniami mającymi na celu ocenę wiarygodności kredytowej, kontrolę tożsamości oraz windykację wierzytelności, są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia wyżej wymienionych Usług, jak i mogą być przekazywane do naszych doradców prawnych. Możemy również przekazywać Dane Osobowe organom uprawnionym do żądania udostępnienia danych osobowych na mocy przepisów prawa.

Jak chronimy Dane Osobowe?

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Danych Osobowych przed utratą, manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Stale dostosowujemy nasze środki bezpieczeństwa do postępu technologicznego i nowych rozwiązań. Aby dokonywanie zakupów na naszej Platformie było jak najbezpieczniejsze, wszystkie informacje przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. Oznacza to, że informacje są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia i że podmioty zewnętrzne nie mogą odczytać Danych Osobowych. W przypadku płatności za pomocą kart płatniczych, współpracujemy z dostawcami usług płatniczych przestrzegającymi zasad PCP, które umożliwiają nam bezpośredni kontakt z bankiem w celu sprawdzenia, czy dana karta jest ważna. Nasi dostawcy usług płatniczych przetwarzają dane dotyczące kart zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa PCI DSS, opracowanymi przez emitentów kart VISA, MasterCard, Diners, American Express i JCB. Oznacza to, że dane dotyczące kart płatniczych są przetwarzane na bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia. W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli tożsamości.

Jakie Klient ma prawa?

Klient ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji na temat swoich Danych Osobowych. Jeżeli Dane Osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub nieodpowiednie, może on zażądać ich poprawienia. W niektórych przypadkach Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, usunięcia Danych Osobowych przeniesienia Danych Osobowych . Nie możemy usunąć Danych Osobowych na żądanie Klienta, gdy istnieje prawny wymóg ich przechowywania, na przykład na podstawie przepisów o rachunkowości albo gdy istnieją inne uzasadnione podstawy do przechowywania Danych, takie jak nieuregulowane długi.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych.

Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w każdym momencie.

Jeśli przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie wyrażonej zgody, Klient może w każdym czasie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie listu na adres: Too Good To Go ApS, Landskronagade 66 , 2100 København Ø, Denmark lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: privacy@toogoodtogo.com.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu przetwarzania Danych Osobowych, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/pl).

Administrator Danych Osobowych

Too Good To Go ApS

Landskronagade 66

2100 København Ø

Denmark

CVR-No. 37561304

E-Mail: privacy@toogoodtogo.com

Wersja: December 2019