Swedenchevron-down_icon
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Czechia
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad augusti 2023

Version 2.0

1. INLEDNING

På Too Good To Go ("TGTG") har vi ett uppdrag att minimera matsvinnet. Vi gör detta genom att koppla samman användare av vår app med Butiker som har överskottsmat.  

Denna integritetspolicy ("Policy") förklarar hur vi behandlar personuppgifter för våra användare, partners och alla andra individer som vi interagerar med som en del av att driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster.

2. OM DENNA POLICY

Denna policy, som inkluderar våra Cookiepolicyer (i tillämplig utsträckning, en kopia av dessa finns på våra Plattformar eller via länkarna i avsnitt 3 nedan) är utformad för att hjälpa dig att förstå våra metoder för insamling av information beroende på din relation med oss.

Policyn ska läsas tillsammans med alla andra tillämpliga policyer, villkor och bestämmelser som gäller mellan dig och oss.

Alla villkor eller bestämmelser i denna policy ska inte gälla i den utsträckning de är oförenliga med relevanta tillämpliga lagar och förordningar i det land eller den jurisdiktion som gäller för din personliga information.

Om du är en användare av Plattformen inom EES, Schweiz eller Storbritannien är den primära personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter Too Good To Go ApS, org. nr. 37561304, Landskronagade 66, 2100 Köpenhamn, Danmark.

Om din relation till oss inte är som en användare av Plattformen, kommer den primära registeransvarige för dina personuppgifter att vara den TGTG-enhet som ursprungligen var ansvarig för att samla in dina personuppgifter i ett visst land eller jurisdiktion. För våra partnerbutiker kommer detta att vara den lokala TGTG-enheten som du ingår avtal med.  

Om du är bosatt i Kanada, vänligen se avsnittet med rubriken Canada Privacy Rights.

Om du är bosatt i Kalifornien, Virginia, Colorado, Connecticut eller vissa andra amerikanska stater med jämförbar sekretesslagstiftning, se avsnitten California Privacy Rights och Virginia/Colorado/Connecticut and Similar U.S. State Privacy Rights för specifik information om vår insamling, användning och utlämning av dina uppgifter och ytterligare rättigheter du har enligt tillämpliga amerikanska lagar. Om du är bosatt i Nevada har du rätt att välja bort försäljning av vissa personuppgifter som vi har samlat in (eller kan komma att samla in) från dig till datamäklare eller andra tredje parter. Du kan utöva denna rätt genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@toogoodtogo.com med ämnesraden "Nevada Do Not Sell Request".

Om du besöker vår Plattform från USA är det TGTG som ansvarar för att samla in din personliga information:

Too Good To Go Inc.

c/o United Corporate Services, Inc.

874 Walker Road, svit C

County of Kent, Delaware 19904

Företagets reg.nr. 7779365

TILLGÄNGLIGHET - OM DU HAR PROBLEM MED ATT KOMMA ÅT DENNA POLICY KAN DU MEJLA OSS PÅ PRIVACY@TOOGOODTOGO.COM ELLER KONTAKTA OSS KOSTNADSFRITT PÅ 1-866-467-8688, KOD 1898, 24 TIMMAR OM DYGNET, 7 DAGAR I VECKAN (ENDAST USA).

3. UPPDRAGSBESKRIVNING

För att göra denna policy mer användarvänlig vill vi börja med att introducera dig till vad vi menar när vi använder några av de viktigaste termerna i denna policy.

 • "App" avser TGTG-appen som kan laddas ner till din telefon eller surfplatta.
 • "EU" avser Europeiska unionen.
 • "EES" avser Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (som omfattar alla EU:s medlemsstater, Norge, Island och Liechtenstein).
 • "Cookiepolicy" (och kollektivt "Cookiepolicyer") avser cookiepolicyerna för våra Användare och Butiker, i förekommande fall.
 • "GDPR" avser den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).
 • "Plattform" används för att beskriva vår webbplats, app och onlinetjänster och produkter tillsammans.
 • "Butik" eller "Partner" avser de företag (t.ex. stormarknader, bagerier, kantiner, restauranger, tillverkare etc.) som använder Plattformen för att göra överskottsmat tillgänglig för bokning.
 • "Överraskningspåse" avser de Överraskningspåsar som finns tillgängliga för bokning i appen och som innehåller en blandning av överskottslivsmedel.
 • "TGTG" (och i olika sammanhang "vi", "oss" och "vår") avser vårt företag Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 Köpenhamn, Danmark och vår företagsgrupp av företag globalt som är relaterade genom gemensamt ägande eller kontroll, och som i tillämpliga fall i varje enskilt fall kontrollerar din personliga information.
 • "Webbplats" omfattar alla domäner på *.toogoodtogo.com/*.
 • "Användare" avser dig som konsument som använder TGTG-plattformen.

4. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN ANVÄNDARE

4.1 Information som behövs för att använda Appen

När du använder Appen kommer vi att samla in vissa personuppgifter om dig som användare. Utan den skulle vi inte kunna tillhandahålla alla de tjänster som efterfrågas. Denna information omfattar:

 • Geolokalisering: land och din exakta eller ungefärliga plats beroende på om du väljer att (i) dela din plats med oss, eller (ii) plotta in din plats manuellt.
 • Svar från betrodda betalningsleverantörer: vi samlar inte in någon kreditkortsinformation. När du gör en bokning i Appen samlar vi dock in svar från betrodda betaltjänstleverantörer. Beroende på betalningsmetod kan detta inkludera ett prenumerations-ID som skickas till betaltjänstleverantören.
 • Leveransinformation: om du gör ett köp i Appen, som är tillgängligt för leverans, kommer vi att samla in ditt namn och din adress för att kunna leverera de köpta varorna till dig. Om du väljer att ange din e-postadress och ditt telefonnummer för att ta emot meddelanden samlar vi också in denna information.

Vi behandlar dessa personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig om att tillhandahålla Plattformen.

När det gäller geografisk lokalisering behandlar vi denna information baserat på ditt samtycke, som du ger (och när som helst kan återkalla) i inställningarna på din telefon eller surfplatta.

Vi kan också behandla denna personliga information baserat på våra legitima intressen för att:

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla vår plattform
 • kommunicera med dig
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

vilket förklaras närmare i avsnitt 6 i denna policy. Om det krävs enligt tillämplig lagstiftning kommer vi att be om ditt samtycke innan vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive att skicka direktmarknadsföring till dig.

4.2 Information som du väljer att ge oss

Du kan välja att förse oss med ytterligare personuppgifter om dig. Denna information kan omfatta:

 • Ytterligare profilinformation: namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress, arbetsadress, din könsidentifiering, födelsedatum och information som du valt att ge oss om dina preferenser, t.ex. favoritbutiker, kostpreferenser, annan önskad plats och önskad upphämtningstid.
 • Annan information: t.ex. när du fyller i ett formulär, svarar på enkäter, deltar i kampanjer, tävlingar eller lotterier samt när du kommunicerar med vår kundtjänst. Detta kan omfatta demografisk information och behörighetsinformation samt hälsoinformation om du väljer att dela den med oss

Vår rättsliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse eller, om det krävs enligt tillämplig lagstiftning, ditt samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke för vår behandling kommer vi specifikt att be om detta.

Om vi inte ber om ditt samtycke behandlar vi dessa personuppgifter eftersom det är nödvändigt för de legitima intressen som vi bedriver för att:

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla Plattformen
 • kommunicera med dig, inklusive svara på dina förfrågningar
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

vilket förklaras närmare i avsnitt 6 i denna policy.  

Vi kommer aldrig att be om eller kräva att du lämnar någon av dina särskilda kategorier av personuppgifter till oss. Om du däremot väljer att på eget initiativ dela hälsoinformation eller annan särskild kategori av personuppgifter med vår kundtjänst, t.ex. information om allergier, behandlar vi denna information baserat på våra berättigade intressen och för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, där detta är nödvändigt.

4.3 Information som samlas in automatiskt när du använder TGTG-Plattformen

När du använder Plattformen samlar vi automatiskt in vissa personuppgifter. Detta kan omfatta:

 • Användningsinformation: t.ex. de sidor eller det innehåll du tittar på, klickar på eller delar, klickmönster och hur lång tid du tillbringar på varje webbplats samt sökningar du gör, bokningar och inköp du gör och vilka tjänster i vår App du är kund hos.
 • Loggdata och enhetsinformation: såsom information om hur du har använt Plattformen (inklusive om du klickat på länkar till tredje parts applikationer), IP-adress, åtkomstdatum och -tider, information om maskinvara och programvara, enhetstyp, information om enhetshändelser, unika identifierare (t.ex. IDFA och IDFV), kraschdata och de sidor du har visat eller använt på Plattformen och före eller efter användning av plattformen.  
 • Cookies och liknande tekniker: enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.

Vi behandlar denna personliga information baserat på våra legitima intressen för att:

 • tillhandahålla, förbättra eller utveckla vår Plattform
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

vilket förklaras närmare i avsnitt 6 i denna policy.

4.4Information som vi samlar in från tredje part

Vi samlar in personuppgifter från andra källor, t.ex:

 • Tjänster från tredje part: Om du länkar, ansluter eller loggar in på Plattformen med hjälp av en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook) uppmanar du tjänsten att skicka oss profilinformation som ditt namn och din e-postadress som kontrolleras av den tjänsten eller som godkänts av dig via dina sekretessinställningar på den tjänsten.

Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på ditt samtycke som du ger när du instruerar tredjepartstjänsten att skicka oss din profilinformation.

4.5 Information som samlas in från mottagare av vår e-postkommunikation

TGTG använder sig av externa tjänsteleverantörer för att skicka ut vår e-postkommunikation. Dessa tjänster kan registrera följande information om mottagare av våra e-postmeddelanden:

 • vem som öppnar e-postmeddelandet (IP-adress, användar-ID, e-postadress),
 • när e-postmeddelandet öppnas (datum och tid),
 • vilka länkar i e-postmeddelandet som mottagarna klickar på,
 • om e-postmeddelandet tas emot och länkar aktiveras från en mobil enhet eller via en webbläsare,
 • vilket operativsystem som används, och
 • Information om vilket meddelande/kampanj från vår sida som ovanstående är relaterat till.

TGTG får rapporter från våra externa tjänsteleverantörer med den information som nämns ovan. Vi använder denna information för att analysera vilka länkar i våra e-postmeddelanden som läsarna klickar på, och använder denna information för att utforma våra framtida e-postmeddelanden.

Vi behandlar denna information baserat på vårt legitima intresse av att kunna organisera framtida e-postkommunikation på grundval av den insamlade informationen.

5. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN VÅRA PARTNER, LEVERANTÖRER OCH ANDRA AFFÄRSKONTAKTER

5.1 Information som behövs för att använda plattformen

När du registrerar dig och skapar ett butikskonto för att göra Överraskningspåse tillgängliga för bokning på Plattformen eller för att använda vår digitala lösning för att hantera utgångsdatum i din Butik, samlar vi in vissa personuppgifter om dig som kontaktperson för din Butik eller som enskild butiksägare.

Denna information omfattar bl.a:

 • Profiluppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, Butikens adress, Butikens namn, typ av verksamhet, din roll inom Butiken.
 • Skatte- och bankuppgifter: din Butiks momsregistreringsnummer och bankuppgifter.

Om du är en enskild butiksägare behandlar vi denna personliga information eftersom det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig om din Butiks användning av plattformen.

Om du är anställd i en Butik är vår rättsliga grund för att behandla denna personliga information vårt legitima intresse av att kunna tillhandahålla plattformen.

Vi kan också behandla ovanstående personuppgifter eftersom det är nödvändigt för de legitima intressen som vi eftersträvar för att

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla vår plattform
 • kommunicera med dig
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

enligt vad som närmare förklaras i avsnitt 6 i denna policy. Vår rättsliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse eller, om det krävs enligt tillämplig lagstiftning, ditt samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke för vår behandling kommer vi specifikt att be om detta.

5.2 Information som automatiskt samlas in vid användning av plattformen

När du använder Plattformen kommer vi automatiskt att samla in vissa personuppgifter från din användning av systemet.

Detta kan omfatta följande:

 • Användningsinformation: t.ex. de sidor eller det innehåll du tittar på, klickar på eller delar, klickmönster och hur lång tid du tillbringar på varje webbplats samt sökningar du gör, bokningar och köp du genomför och åtgärder du utför på plattformen,  
 • Loggdata och enhetsinformation: t.ex. information om hur du har använt plattformen, IP-adress, åtkomstdatum och -tider, information om maskinvara och programvara, enhetstyp, information om enhetshändelser, unika identifierare (t.ex. IDFA och IDFV), kraschdata och de sidor du har visat eller använt före eller efter användningen av plattformen,  
 • Cookies och liknande tekniker: enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.

Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på de legitima intressen som vi har för att

 • tillhandahålla, förbättra eller utveckla vår Plattform
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

enligt vidare förklaring i avsnitt 6 i denna policy och i vår Cookiepolicy för butikssidan av plattformen.

5.3 Information som samlas in från våra leverantörer och andra affärspartners

Som en del av vår dagliga verksamhet och kommunikation och interaktion med våra leverantörer och andra affärspartners samlar vi in vissa personuppgifter om dig som leverantör eller annan affärspartner eller som anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners:

 • Kontaktuppgifter till företaget: namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, adress och typ av företag samt din roll inom företaget.
 • Skatte- och bankuppgifter: ditt företags momsregistreringsnummer och bankuppgifter, om du är ett enskilt ägt företag.

Om du är en enskild företagare behandlar vi dessa personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra det avtal som vi har med dig.

Om du är anställd hos en av våra affärspartners är vår rättsliga grund för behandlingen av dessa personuppgifter vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra avtalet med din arbetsgivare.

Vi kan också behandla ovanstående personuppgifter baserat på de legitima intressen som vi eftersträvar för att

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla vår plattform
 • kommunicera med dig
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

vilket förklaras närmare i avsnitt 6 i denna policy.

5.4 Information som du valt att ge oss

Du kan välja att förse oss med ytterligare personuppgifter om dig. Denna information kan omfatta:

 • E-postkorrespondens: information som du lämnar som en del av vår e-postkorrespondens med dig.
 • Annan information: information som du lämnar till oss på eget initiativ i samband med supportfrågor eller annan interaktion som du har med oss.

Vår rättsliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse eller, om det krävs enligt tillämplig lagstiftning, ditt samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke för vår behandling kommer vi specifikt att be om detta.

Om vi inte ber om ditt samtycke behandlar vi dessa personuppgifter eftersom det är nödvändigt för de legitima intressen som vi bedriver för att:

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla plattformen
 • kommunicera med dig
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

vilket förklaras närmare i avsnitt 6 i denna policy.  

Vi kommer aldrig att be om eller kräva att du lämnar någon av dina särskilda kategorier av personuppgifter till oss. Men om du på eget initiativ väljer att dela hälsouppgifter eller andra särskilda kategorier av personuppgifter med oss, behandlar vi denna information baserat på våra berättigade intressen och för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Under särskilda omständigheter, där det krävs enligt tillämplig lagstiftning, kan vi förlita oss på ditt samtycke för vår behandling.

5.5 Information som vi samlar in från tredje part

Vi samlar in personuppgifter från andra källor, t.ex:

 • Tjänster från tredje part: Om du loggar in på Plattformen via en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook) instruerar du tjänsten att skicka oss profilinformation som ditt namn och din e-postadress som kontrolleras av den tjänsten eller som godkänts av dig via dina sekretessinställningar på den tjänsten.

Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på ditt samtycke som du ger när du instruerar tjänsten att skicka oss ovanstående information.

Vi kan också samla in personuppgifter i form av ditt namn, dina kontaktuppgifter och annan relevant affärsrelaterad information, t.ex. din roll och det företag du arbetar för, från allmänt tillgängliga källor som t.ex:

 • webbplatser, och
 • Kataloger på nätet

om vi behöver kontakta dig för ett specifikt ändamål som en del av vår dagliga verksamhet, eller, där det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, för marknadsföringsändamål, där ditt samtycke inte krävs enligt tillämplig lagstiftning. Vår rättsliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig som en del av vår dagliga verksamhet och för att marknadsföra våra tjänster.

5.6 Information som samlas in från mottagare av vår e-postkommunikation

TGTG använder sig av externa tjänsteleverantörer för att skicka ut vår e-postkommunikation. Dessa tjänster kan registrera följande information om mottagare av våra e-postmeddelanden:

 • vem som öppnar e-postmeddelandet (IP-adress, användar-ID, e-postadress)
 • när e-postmeddelandet öppnas (datum och tid),
 • vilka länkar i e-postmeddelandet som mottagarna klickar på,
 • om e-postmeddelandet tas emot och länkar aktiveras från en mobil enhet eller via en webbläsare,
 • vilket operativsystem som används, och
 • Information om vilket meddelande/kampanj från vår sida som ovanstående är relaterat till.  

TGTG får rapporter från våra externa tjänsteleverantörer med den information som nämns ovan. Vi använder denna information för att analysera vilka länkar i våra e-postmeddelanden som läsarna klickar på, och använder denna information för att utforma våra framtida e-postmeddelanden.

Vi behandlar denna information baserat på vårt legitima intresse av att kunna

organisera framtida e-postkommunikation på grundval av den insamlade informationen.

Du kan när som helst välja att inte ta emot våra marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i våra marknadsföringsmeddelanden eller genom att skicka in din e-post för att avsluta prenumerationen via denna länk: https://space.toogoodtogo.com/privacy.

6. HUR VI ANVÄNDER DEN INFORMATION VI SAMLAR IN

6.1 Tillhandahålla, förbättra och utveckla Plattformen  

Vi kommer att använda vissa av de personuppgifter vi samlar in om dig i syfte att förse dig med bästa möjliga plattform.

För användare av vår App inkluderar detta:

 • skapa och hantera ditt konto hos oss och behandla dina bokningar,
 • personifiera och anpassa din upplevelse baserat på dina interaktioner med Plattformen, din sök- och köphistorik samt din profilinformation och dina preferenser, t.ex. genom att visa dig en karta eller listvy över närliggande Butiker och föreslå de mest relevanta Butikerna,
 • utföra analyser, felsökning och forskning,
 • genomföra analyser för att ge dig relevant funktionalitet.

För användare av butikssidan av vår Plattform inkluderar detta:

 • skapa och hantera din Butiks konto hos oss och behandla bokningar för Överraskningspåsar i din Butik,
 • informera din Butik om beställningar, betalningar och nödvändiga åtgärder,
 • informera användare om uppdateringar från din Butik, t.ex. avbokningar,
 • att hantera utbetalning till din Butik för sålda Överraskningspåsar,
 • personanpassa och anpassa din upplevelse baserat på dina interaktioner med plattformen,
 • utföra analyser, felsökning och forskning,
 • genomföra analyser för att ge dig relevant funktionalitet.

6.2 Kommunicera med dig 

Vi kommer att använda vissa av de personuppgifter som vi samlar in om dig i syfte att låta oss komma i kontakt med dig. Detta omfattar bl.a:

 • svara på dina e-postmeddelanden och/eller supportförfrågningar,
 • skicka meddelanden av teknisk eller juridisk natur, t.ex. vid ändring av våra policyer eller om en av dina bokningar har avbokats av en Butik,
 • skicka meddelanden och tillkännagivanden om oss och våra produkter via e-post, SMS och/eller pushmeddelanden i den utsträckning som du har valt att ta emot sådan kommunikation.

I den utsträckning som tillåts enligt lokal lagstiftning kan vi skicka marknadsföringskommunikation till dig utan att förlita oss på ditt samtycke som rättslig grund eller förlita oss på ditt frivilliga godkännande att ta emot sådan marknadsföringskommunikation, beroende på vad som är tillämpligt.  

6.3 Tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring

För användare:

Vi kommer att använda vissa av de personuppgifter som samlas in om dig i syfte att hjälpa oss i vårt kontinuerliga arbete med att sprida kunskap om matavfall. Detta kan innebära följande:

 • anpassa, mäta och förbättra vår annonsering,
 • analysera preferenser för att skräddarsy våra reklambudskap, marknadsföring, annonser och annan information,
 • skicka reklammeddelanden, marknadsföring och reklam till dig baserat på dina preferenser samt reklam på sociala medier via plattformar för sociala medier,
 • administrera undersökningar, tävlingar, lotterier eller andra marknadsföringsaktiviteter eller evenemang som sponsras eller hanteras av TGTG eller dess partner, och bjuda in dig till evenemang och relevanta möjligheter.

För Partners eller anställda hos Partners:

Vi kommer att använda vissa av de personuppgifter som samlas in om dig i syfte att hjälpa oss i vårt kontinuerliga arbete med att sprida kunskap om matavfall. Detta kan innebära följande:

 • anpassa, mäta och förbättra vår annonsering,
 • analysera hur du och våra andra partner använder Plattformen för att skräddarsy våra reklambudskap, marknadsföring, annonser och annan information,
 • dela dina uppgifter med tredje part, t.ex. våra annonsnätverk (endast om du har godkänt marknadsföringscookies på butikssidan av plattformen), för att hjälpa oss att identifiera andra personer och företag som kanske vill ansluta sig till oss i vårt uppdrag att minimera matavfall,
 • skicka reklammeddelanden, marknadsföring och reklam till dig baserat på dina preferenser samt reklam på sociala medier via plattformar för sociala medier,
 • administrera undersökningar eller marknadsföringsaktiviteter eller evenemang som sponsras eller hanteras av TGTG eller dess partner, och bjuda in dig till evenemang och relevanta möjligheter.

6.3.1 Riktad reklam

Vi kan själva, eller tillsammans med tredjepartsleverantörer, använda din information för att leverera riktad reklam till dig när du använder vår Plattform eller besöker andra webbplatser. Cookies, klickströmsdata och andra liknande tekniker kan användas i denna process. Om du till exempel söker efter information som rör våra tjänster kan vi eller vår leverantör se till att en annons visas på andra webbplatser som du besöker med information om vår app och våra tjänster. Denna form av annonsering, som ibland kallas "riktad annonsering", "beteendebaserad annonsering" eller "beteendebaserad annonsering över kontext", gör det möjligt för oss och våra leverantörer att känna till dina intressen i samband med leveransen av en specifik annons. Vi anser att sådan annonsering är användbar eftersom den gör det möjligt för dig att se annonser som är relevanta för dina intressen.

6.3.1.1 Kompletterande information om USA

Vi följer de självreglerande principer för beteendestyrd annonsering på nätet som administreras av Digital Advertising Alliance ("DAA").  

Du kan välja att inte ta emot riktade annonser från vissa data- och reklampartners som deltar i vissa självreglerande branschprogram. DAA tillhandahåller en webbplats på www.aboutads.info/consumers med information om hur du väljer bort riktad reklam från vissa eller alla av DAA:s deltagande företag. Dessutom erbjuder Network Advertising Initiative ("NAI") en webbplats på http://optout.networkadvertising.org/ där du kan välja bort intressebaserad reklam från vissa eller alla av NAI:s medlemmar. Observera att om du väljer bort detta kommer du att fortsätta se generisk reklam som inte är anpassad till dina specifika intressen och aktiviteter.

För riktade annonser som levereras via mobilappar kan användare välja bort vissa annonser eller återställa annonsidentifierare via sina enhetsinställningar. Om du vill veta hur du begränsar annonsspårning eller återställer annonsidentifieraren på din iOS- och Android-enhet kan du besöka följande länkar:

Du kan också installera DAA:s AppChoices-app på din enhet för att välja bort riktad reklam från vissa leverantörer och välja reklaminställningar på systemnivå på din enhet (t.ex. "Begränsa annonsspårning" på Apple-enheter eller "Välj bort intressebaserade annonser" på Android-enheter.

Om du vill veta mer från NAI om hur du väljer bort riktad reklam på mobila enheter kan du också besöka följande länk: https://thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/.

6.4 Automatiserade beslut

TGTG använder automatiserat beslutsfattande för att använda dina personuppgifter för vissa tjänster och produkter. Ett exempel är våra insatser för att förebygga och upptäcka bedrägerier på vår Plattform som används för att skydda vår verksamhet mot bedräglig användning av våra tjänster och för att säkerställa den pågående konfidentialiteten, integriteten, tillgängligheten och motståndskraften hos vår plattform.

Du kan begära att TGTG tillhandahåller information om beslutsmetoden och be oss att verifiera att det automatiserade beslutet har fattats korrekt.

Vi kan avslå begäran i enlighet med tillämplig lag, inklusive när tillhandahållandet av informationen skulle leda till att en företagshemlighet avslöjas eller skulle störa förebyggande eller upptäckt av bedrägeri eller annan brottslighet. I allmänhet kommer vi dock under dessa omständigheter att verifiera att algoritmen och källdata fungerar som förväntat utan fel eller partiskhet.

7. SKÄL TILL ATT VI DELAR INFORMATION

7.1 Delning med ditt samtycke eller på din anvisning

Om du ger ditt samtycke delar vi din information enligt beskrivningen vid tidpunkten för samtycket, till exempel när du godkänner att en tredjepartsapplikation eller webbplats länkar till ditt TGTG-konto eller deltar i marknadsföringsaktiviteter med TGTG-partners eller tredje parter.

Om du har valt marknadsföringscookies på vår Plattform kan vi dela dina uppgifter med tredje parts reklamplattformar för att öka medvetenheten om vår Plattform och vårt uppdrag, driva trafik till TGTG eller på annat sätt marknadsföra vår Plattform enligt vidare beskrivning i avsnitt 6.3 i denna policy och våra Cookiepolicyer för användare respektive butikssidan av plattformen.

7.2 TGTG-gruppen

För att hjälpa oss att tillhandahålla, främja och förbättra Plattformen kan vi dela personuppgifter inom vår företagsgrupp av företag globalt som är relaterade genom gemensamt ägande eller kontroll. När vi delar data inom TGTG-gruppen har vi lämpliga avtalsmässiga samt tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

7.3 Personuppgiftsbiträden

Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva vår verksamhet och leverera plattformen.  Dessa tjänsteleverantörer kan hjälpa oss att uppfylla de syften som anges i denna policy, inklusive (men inte begränsat till) genom att:

 • Hantering av betalningar för bokningar, köp och återbetalningar på plattformen,
 • Värdprogramvarufunktioner som möjliggör funktion och utveckling av vår plattform,
 • tillhandahålla värdtjänster,
 • stödverktyg för att förbättra plattformens funktionalitet, tillgänglighet, motståndskraft och säkerhet,
 • utföra dataanalyser,
 • tillhandahålla prestandamätningar för våra annonser och kampanjer,
 • automatisera leverans av SMS, e-post och annonser, t.ex. utskick av nyhetsbrev,
 • hantera vår närvaro i sociala medier och onlineannonsering,
 • tillhandahålla integrerade verktyg som hjälper oss att leverera kundvårdstjänster.

När vi använder en tjänsteleverantör för att behandla personuppgifter för vår räkning ser vi till att de är avtalsenligt bundna att skydda dina personuppgifter genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vissa av våra tjänsteleverantörer är etablerade och behandlar dina personuppgifter i länder som inte anses tillhandahålla en adekvat nivå av skydd för personuppgifter enligt lagarna i EU/EES, Schweiz och Storbritannien. När så är fallet ser vi till att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt genom att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats i enlighet med den tillämpliga lag som reglerar överföringen och som förklaras ytterligare i avsnitt 8 i denna policy.

Vi använder Googles "ReCAPTCHA" på vår Webbplats, vilket gör att vi kan verifiera att du inte är en automatiserad programvara. För att göra detta analyserar detta verktyg olika parametrar, såsom IP-adress, enhetsinformation och markörens rörelsemönster, vilket kan leda till behandling av din personliga information. ReCAPTCHA-funktioner omfattas av de då aktuella versionerna av Googles sekretesspolicy och användarvillkor.

7.4 Geolokaliseringstjänster från tredje part

Vi använder tredje parts geolokaliseringstjänster, som vi delar data med, för att tillhandahålla vår Plattform och för att hjälpa oss att driva vår verksamhet enligt beskrivningen nedan. Dessa geolokaliseringstjänster från tredje part kan behandla personuppgifter för sina egna ändamål som personuppgiftsansvariga.

Om du är en användare av vår webbplats kan vi dela din ungefärliga geografiska position (stadsnivå) (med förbehåll för ditt samtycke som beskrivs i avsnitt 4.1) med vår tredjepartsleverantör av geolokaliseringstjänster, Google.

Om du gör ett köp i Appen, som är tillgängligt för leverans, delar vi den angivna leveransadressen med vår tredjepartsleverantör av geolokalisering, Google, för att validera leveransadressen. Vår rättsliga grund för att dela denna information är vårt berättigade intresse av att kunna verifiera att den angivna leveransadressen faktiskt är en befintlig adress så att vår kurir kan leverera din beställning.

Om du är en användare av Plaforms butikssida delar vi adressen till din Butik med vår tredjepartsleverantör av geografisk lokalisering, Google, baserat på vårt legitima intresse av att kunna se var din Butik är belägen på en karta för de legitima intressen som vi har för att:  

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla plattformen
 • kommunicera med dig
 • tillhandahålla, skräddarsy, mäta och förbättra vår reklam och marknadsföring.

Funktioner och innehåll i Google Maps omfattas av de vid var tid gällande versionerna av: (1) Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth på https://maps.google.com/help/terms_maps.html; och (2) Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/. Vi uppmanar dig att bekanta dig med dessa villkor innan du använder våra tjänster.

7.5 Franchisegivare (endast relevant för franchisetagare)

Om du är en individuellt ägd franchisetagare som tillhör en franchisekedja kan vi dela följande information med din franchisegivare beroende på det avtal vi har med din franchisekedja:

 • namn
 • E-postadress
 • Butikens namn och adress
 • information om din Butiks användning av Plattformen (t.ex. räddade måltider, rädningsprocent)
 • information om användarnas erfarenheter av din Butik, inklusive betyg
 • transaktionsdata, och
 • information av relevans för franchisegivaren om kommunikation och interaktioner som du har haft med vårt vårdteam.

Om du är anställd av en franchisetagare kan vi komma att dela ditt namn och din e-postadress som är relevant för Plattformen med franchisegivaren.

Vår rättsliga grund för att dela dessa personuppgifter är vårt och franchisegivarens berättigade intresse av att kunna hantera din franchisekedjas avtal med oss och din Butiks närvaro på Plattformen.

7.6 Offentliga myndigheter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till domstolar, brottsbekämpande myndigheter, statliga eller offentliga myndigheter, inklusive till polisen i samband med brottsutredningar, endast om och i den utsträckning vi är skyldiga eller tillåtna att göra det enligt lag.

7.7 PR och mediebyråer

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part såsom PR-, media- eller andra typer av marknadsföringsbyråer, om du har samtyckt till att delta i våra marknadsföringsaktiviteter eller har ingått ett avtal med oss för deltagande i sådana marknadsföringsaktiviteter. Beroende på omständigheterna kan dessa PR- och mediebyråer behandla personuppgifter antingen som oberoende personuppgiftsansvariga eller som personuppgiftsbiträden, som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Om PR- eller mediebyrån behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträden kommer vårt förhållande att regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7.8 Företagsöverlåtelser

Om vi är inblandade i en konkurs, insolvens, fusion, förvärv eller omorganisation kan dina personuppgifter överföras eller delas som en del av den transaktionen (t.ex. för due diligence-ändamål) med rådgivare, motparter, myndigheter och andra relevanta tredje parter efter behov. Denna policy kommer att fortsätta att gälla för din information även efter att informationen har överförts eller delats med någon ny TGTG-enhet.

7.9 Delning med andra tredje parter

För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster kan vi behöva anlita tredjepartsleverantörer, t.ex. fraktföretag eller logistikpartner, för att hjälpa oss att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och för vårt berättigade intresse av att skicka ut marknadskommunikation. Dessa tjänsteleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter endast i syfte att utföra tjänsterna för vår räkning. Vi säkerställer att alla tredjepartsleverantörer som vi anlitar är bundna av lämpliga dataskydds- och sekretessåtaganden.

8. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Alla överföringar av dina personuppgifter av TGTG med ursprung inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien till tredje länder utanför dessa territorier kommer att baseras på ett beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller regleras av tillämpliga standardavtalsklausuler och/eller bindande företagsregler eller motsvarande lämplig överföringsmekanism, om du inte meddelas om något annat. Alla andra internationella överföringar av dina personuppgifter från länder utanför EES, Schweiz eller Storbritannien kommer att ske i enlighet med lämpliga internationella mekanismer för dataöverföring och skyddsåtgärder som är tillämpliga enligt den lokala lag som reglerar överföringen av dina personuppgifter.

Du kan begära en kopia av överföringsmekanismen som styr överföringen av dina personuppgifter genom att skicka en begäran till privacy@toogoodtogo.com.

9. LAGRINGSTID

Vi lagrar personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med hänsyn till det eller de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med tillämplig lag. De kriterier som används för att fastställa våra lagringsperioder inkluderar:

 • hur länge vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller vår Plattform till dig, t.ex. så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda plattformen,
 • om det finns en rättslig skyldighet som vi omfattas av, eftersom vissa lokala lagar kräver att vi behåller uppgifter om dina transaktioner under en viss tidsperiod innan vi kan radera dem, och/eller
 • om bevarande är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning, t.ex. med avseende på tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar.

10. SÄKERHET

Säkerheten för dina personuppgifter och vår Plattform är av högsta prioritet för oss.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska (inklusive fysiska) säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till de personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas av oss.

Vi anlitar också endast leverantörer som vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med branschpraxis för god IT-säkerhet.

11. DINA RÄTTIGHETER

Om du befinner dig i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien har du följande rättigheter i förhållande till vår behandling av personuppgifter om dig, med förbehåll för de villkor och undantag som anges i tillämplig lag:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till den information som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktig information som vi har om dig rättad.
 • Rätt till radering: Du har rätt att få information om dig raderad. Observera dock att det kan finnas begränsningar när det gäller att utöva rätten till radering i enlighet med tillämplig lag.
 • Rätt till begränsning och invändning: du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter och på samma sätt rätt att invända mot behandlingen.
 • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten i den behandling som utfördes innan du återkallade ditt samtycke.

Observera att vissa personuppgifter kan vara undantagna från ovan nämnda rättigheter i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd eller andra lagar och förordningar.

Se bilaga 1 och 2 för specifika rättigheter i USA. Se bilaga 3 för rättigheter för registrerade i Kanada.

11.1 Enkel åtkomst för att utöva dina rättigheter direkt i vår App

Vår App ger dig full kontroll över dina egna personuppgifter. Vi har integrerat inbyggd integritet och integritet som standard på våra Plattformar och har användarvänliga funktioner för att du ska kunna utöva dina rättigheter direkt i Appen, t.ex. att radera dina personuppgifter samt ett alternativ för att hämta en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill utöva dina rättigheter direkt i Appen, vänligen besök dina kontoinställningar i Appen.  

Du kan också:

 • avregistrera dig från vårt nyhetsbrev
 • begära en kopia av dina uppgifter, eller
 • radera ditt konto

genom att skicka din e-postadress till oss via denna länk: https://space.toogoodtogo.com/privacy.

11.2 Du har fortfarande frågor eller vill lämna in ett klagomål

Om den självbetjäning som vår App erbjuder inte har löst din fråga, eller om du vill utöva andra rättigheter än de som anges direkt i Appen eller som anges ovan, är du välkommen att kontakta oss på: privacy@toogoodtogo.com.  

Vi kommer att se till att besvara din begäran utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad från det att vi mottog din begäran. Om din begäran är komplicerad kan vi behöva mer tid för att behandla den och kan då förlänga tidsfristen med ytterligare två månader.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet om du inte är nöjd med vårt svar. Vi uppmanar dig dock att alltid kontakta oss först så att vi kan få möjlighet att hjälpa dig med din begäran.  

Kontaktuppgifterna för den danska dataskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Danmark där TGTG:s huvudkontor är etablerat, är

Webbplats: https://www.datatilsynet.dk  

E-post: dt@datatilsynet.dk  

Adress: Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, Danmark

12. BARNS PRIVATLIV

Vår Plattform är avsedd för Användare som är 18 år eller äldre, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från registrerade som är under 16 år. När vi blir medvetna om att personuppgifter (eller annan information som skyddas enligt tillämplig lag) från ett barn under 16 år har samlats in, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att radera sådan information från våra databaser. Om du tror att vi kan ha någon personlig information från eller om ett barn under 16 år, vänligen kontakta oss genom att använda informationen i avsnittet nedan med titeln "KONTAKTINFORMATION."

13. ÄNDRINGAR I POLICYN

Du kan hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i denna Policy genom att besöka vår Webbplats och App. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig på Plattformen eller genom att använda den e-postadress du angav när du registrerade dig på vår plattform.  

14. KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt sekretessteam med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Om det krävs enligt lokal lagstiftning har vi utsett ett dataskyddsombud (DPO) i enlighet med lokal lagstiftning för att hantera din begäran.

Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 Köpenhamn, Danmark

Nummer i det centrala företagsregistret (CVR): 37561304

E-post: privacy@toogoodtogo.com

SCHEDULE 1 - CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

The California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), as amended by the California Privacy Rights Act of 2020, provides you with specific rights regarding your "Personal Information" as that term is defined under the CCPA. This section describes the rights that California consumers have and explains how to exercise those rights. For the purposes of this section, Personal Information does not include: (i) information that is lawfully made available from federal, state or local government records; (ii) de-identified or aggregated data; or (iii) information excluded from the scope of the CCPA. To be clear, these rights are granted only to the extent that you are a California consumer and we are acting as a “business” under the CCPA with respect to your Personal Information. The rights in this section are not intended to grant you additional rights, but only your rights under the CCPA.

 1. INFORMATION WE COLLECT, HOW WE COLLECT IT AND HOW WE USE IT

We have collected the following categories of Personal Information from consumers from the sources described in Section 4 (“INFORMATION WE COLLECT FROM USERS”) and Section 5 (“INFORMATION WE COLLECT FROM OUR PARTNERS, VENDORS AND OTHER BUSINESS CONTACTS”) of the Policy above, and have shared such personal information with the following categories of third parties within the last twelve (12) months:

Category

Examples

Business or Commercial Purposes for Collecting Personal Information  

Disclosed  in the Prior Twelve (12) Months for the Following Business Purposes

“Sold” or “Shared” in the Prior Twelve (12) Months for the Following Purposes

Categories of Third Parties With Whom We Disclose, Sell, or Share Personal Information

A. Personal identifiers.

A real name, postal address, online identifier, Internet Protocol address, email address, account name.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

B. Personal information covered by the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Some personal information included in this category may overlap with other categories.

A name, physical characteristics or description, address, telephone number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

C. Protected classification characteristics under California or federal law.

Age and gender

To process your responses to forms and surveys

To administer promotions, contests, or sweepstakes

To provide customer support

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

   

Undertaking internal research for service optimization

   

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

   

N/A

Service providers who perform business services for us

D. Commercial information.

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

Undertaking internal research for service optimization

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

F. Internet or other similar network activity.

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

G. Location data.

Physical location.

To provide our services

To provide and iimprove our marketing and advertising (city level)

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

H. Inferences drawn from other personal information for profiling purposes.

Used to create a profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and

advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

I. Sensitive personal information

Specific geolocation

Health information

To provide our services

To improve our marketing and advertising

To improve our services

To verify delivery addresses

To communicate with you, including responding to requests or concerns you may have in relation to specific food allergies.

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

N/A

Service providers who perform business services for us

Google, as a third-party geolocation services provider (with your consent)

The categories of Personal Information described above are retained and stored as described in Section 9 (“STORAGE PERIOD”) of the Policy above.

 1. DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION

We may disclose your Personal Information to a third party for a business purpose, or sell or share your Personal Information, subject to your right to opt out (see Personal Information Sales Opt-Out and Opt-In Rights, below). The information above under Information We Collect; How We Collect It; How We Use It describes the entities with which we may disclose your Personal Information.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

3.1 Right to know

As a California consumer, you have the right to request that we disclose certain information to you about our collection, use, disclosure, or sale/sharing of your Personal Information over the past 12 months. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), and subject to certain limitations that we describe below, we will disclose such information. You have the right to request any or all of the following:

 • The categories of Personal Information we collected about you.
 • The categories of sources from which the Personal Information is collected.
 • Our business or commercial purpose for collecting or selling that Personal Information.
 • The categories of third parties with whom we share that Personal Information.
 • The specific pieces of Personal Information we collected about you (see Data Portability Rights below).

3.2 Right to delete

You have the right to request that we delete any of your Personal Information that we collected from you and retained, subject to certain exceptions. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), we will delete (and direct our service providers to delete) your Personal Information from our records, unless an exception applies. However, we may retain Personal Information that has been de-identified or aggregated. Furthermore, we may deny your deletion request if retaining the information is necessary for us or our service provider(s) to perform certain actions set forth under the CCPA, such as detecting security incidents and protecting against fraudulent or illegal activity.

3.3 Right to data portability

You have the right to request a copy of the Personal Information we have collected and maintained about you in the past 12 months. The CCPA allows you to request your information from us up to twice during a 12-month period. We will provide our response in a readily usable (and usually electronic) format.

3.4 Right to correct

You have the right to request the correction of any Personal Information we maintain about you.

3.5 Right to opt out of selling or sharing your Personal Information

You have the right to opt out of the sale or sharing of your Personal Information, along with the right to opt in to the sale of such information.  We do not sell or share the Personal Information of consumers we actually know are less than 16 years of age, unless we receive affirmative authorization (the "right to opt-in") from either the consumer who is less than 16 (but greater than 13) years of age, or the parent or guardian of a consumer less than 13 years of age. To our knowledge, we do not sell or share the Personal Information of minors under 16 years of age.

To exercise the right to opt out, you (or your authorized representative) may submit a request to us by visiting the following Internet Web page: "Do Not Sell or Share My Personal Information." Alternatively, you may submit an opt-out request by emailing us at privacy@toogoodtogo.com. We will also treat Global Privacy Control browser signals as valid opt-out requests.

You may change your mind and opt back in to Personal Information sales at any time by clearing cookies in your browser settings and accept non-essential cookies on our website or by changing your preferences in the account settings of the app.

3.6 Right to limit the use of your sensitive Personal Information

You have the right to limit the use or disclosure of your sensitive Personal Information (“SPI”) if we are using your SPI beyond what is reasonable and proportionate to provide the requested goods or services. We do not collect, use or disclose your SPI, other than your precise geolocation for showing you nearby Stores in the App. You can limit our use or disclosure of your precise geolocation by removing our App’s access to your precise geolocation in the settings on your phone or tablet. If you are not a User of the App, we do not knowingly collect your SPI.

3.7 Right to non-discrimination

We will not discriminate against you for exercising any of your CCPA rights, including but not limited to, by:

 • Denying you goods or services.
 • Charging you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
 • Providing you a different level or quality of goods or services.
 • Suggesting that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

3.8 Exercising Your Rights

To exercise the rights described above, please contact us by using the following methods:

Or, for App Users:

 • Exercise your rights directly in your profile settings in the App.  

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and confirm that it is not a fraudulent request. In order to verify your identity, we will ask, at a minimum, that you provide your name, email address, and relationship to us, so that we can seek to match this information with the information existing in our systems. When providing us this information, you represent and affirm that all information provided is true and accurate. Depending on the request, if we are unable to verify that the consumer submitting the request is the same individual about whom we have collected Personal Information, we may contact you for more information, or we may not be able to meet your request.

Only you, or an agent legally authorized to act on your behalf, may make a verifiable request related to your Personal Information. If you are making a request as the authorized agent of a California consumer, we will ask you also submit reliable proof that you have been authorized in writing by the consumer to act on such consumer’s behalf.

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the CCPA allows us up to 90 days to respond. We will still contact you within 45 days from when you contacted us to let you know we need more time to respond.

4. NOTICE OF FINANCIAL INCENTIVE

We may offer various financial incentives, such as discounts or other benefits to customers from time to time. In particular, from time to time, we may offer you rewards when you create an account or sign up for our services. During the sign-up process and thereafter, we may collect Personal Information from you, such as identifiers (such as your name and email address), commercial information (such as purchase history and product preferences), inferences drawn about your preferences, and other categories of your Personal Information. We may use this Personal Information to tailor your experience and our communications to you based on products and services we think may be of interest to you, and for measurement and analytics. We believe that the benefits you receive from signing up for our services, including any rewards we may offer, are reasonably related to the value of your Personal Information.

You can opt into a financial incentive by following the applicable sign-up or participation instructions provided, and, for any ongoing benefits, you can opt-out at any time by following the unsubscribe or opt-out instructions for the applicable program or contacting us at privacy@toogoodtogo.com. In some cases, there may be additional terms and conditions applicable to a financial incentive, which we will present to you when you sign up for the financial incentive.

5. CALIFORNIA “SHINE THE LIGHT”

In addition to the above rights, under California Civil Code Section 1798.83 (“Shine the Light”), California residents may have the right to request in writing from businesses with whom they have an established business relationship: (a) a list of the categories of Personal Information, as defined under Shine the Light, such as name, email address, and mailing address, and the type of services provided to the customer that a business has disclosed to third parties (including affiliates that are separate legal entities) during the immediately preceding calendar year for the third parties’ direct marketing purposes; and (b) the names and addresses of all such third parties. To request the above information, please contact us by email at privacy@toogoodtogo.com. If you do not want your Personal Information shared with any third party who may use such information for direct marketing purposes, then you may opt out of such disclosures by sending an email to us at privacy@toogoodtogo.com.

6. CONTACT INFORMATION

If you have questions or concerns about this Policy, your California privacy rights, or our information practices, please email us at privacy@toogoodtogo.com.

SCHEDULE 2 - VIRGINIA/COLORADO/CONNECTICUT AND SIMILAR U.S. STATE PRIVACY RIGHTS

The Virginia Consumer Data Protection Act, the Colorado Privacy Act, the Connecticut Data Privacy Act and similar laws in other U.S. states (“State Privacy Laws”) provide their consumers with specific rights regarding their personal data. To the extent that you are a resident of one of these states, this section describes your rights under the State Privacy Laws and explains how you may exercise these rights.

The categories of personal data we process, our purposes for processing your personal data, the categories of personal data that we share with third parties, and the categories of third parties with whom we share it are set forth in the terms of the Policy above.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

In addition to the rights set forth in our Policy, the State Privacy Laws provide you with the following rights:

 • Right to know. You have the right to know whether we process your personal data and to access such personal data.
 • Right to data portability. You have the right to obtain a copy of your personal data that you previously provided to us in a portable and, to the extent technically feasible, readily usable format that allows you to transmit the data to another business without hindrance, where the processing is carried out by automated means. You may request such personal data up to twice annually, subject to certain exceptions.
 • Right to delete. You have the right to delete personal data that you have provided by or that we have obtained about you. Please note that we may deny such request if the requested deletion falls under an exception as set forth in the State Privacy Laws. Additionally, if you request deletion of your personal data and we have obtained such information from a third-party source, we may retain such data by keeping a record of the deletion request and the minimum data necessary to ensure that your personal data remains deleted from our records and that such retained data is not used for any other purpose, or we may opt you out of the processing of such personal data for any purpose except for those allowed under the State Privacy Laws.
 • Right to opt out. You have the right to opt out of the processing of the personal data for purposes of: (i) targeted advertising; (ii) the sale of personal data; or (iii) profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you. As of the latest date of the Policy:
 • We DO process personal data for the purposes of targeted advertising;
 • We DO NOT sell your personal data for monetary or other valuable consideration (while we do share your personal data with third parties for purposes of targeted advertising, we do not believe this constitutes a “sale” under State Privacy Laws); and
 • We DO NOT engage in profiling decisions based on your personal data that produce legal or similarly significant effects concerning you.
 • Right to correct. You have the right to correct inaccuracies in your personal data, taking into account the nature of the personal data and the purposes for which we process it.
 • Right to nondiscrimination. You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your privacy rights. Unless permitted by the State Privacy Laws, we will not:
 • Deny you goods or services;
 • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties;
 • Provide you a different level or quality of goods or services; or
 • Suggest that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.
 1. HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS

2.1 Verifying your identity

To exercise any of your privacy rights, or if you have any questions about your privacy rights, you may contact us by:

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and/or confirm that your request is not fraudulent. We may contact you for additional information as reasonably necessary to authenticate your request, but if we are ultimately unable to authenticate your request using reasonably commercial efforts, then we may not be able to comply with it.

Only you or your authorized agent may make a verifiable request related to your personal data. If you are making a request as the parent or legal guardian of a known child regarding the processing of that child’s personal data, we may ask you to submit reliable proof of your identity.

 1. RESPONSE TIME

3.1 Your right to appeal

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the State Privacy Laws allow us up to 90 days to respond. We will contact you within 45 days from when you contacted us to inform you of the need for additional time and the reason for such extension. We may charge you a reasonable fee to cover administrative costs if your requests are manifestly unfounded, excessive, or repetitive.

If we decline to take action on a request that you have submitted, we will inform you of our reasons for doing so, and provide instructions for how to appeal the decision. You will have the right to appeal within a reasonable period of time after you have received our decision. Within 60 days (45 days for residents of Colorado) of our receipt of your appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If we deny your appeal, we will provide you with a method for contacting your state attorney general’s office to submit a complaint. 

SCHEDULE 3 - CANADA PRIVACY RIGHTS

If you access our Platform from Canada, the TGTG entity responsible for collecting your Personal Information is:

Too Good To Go Technology Ltd.

Suite 2600, Three Bentall Centre, 595 Burrard Street

P.O. Box 49314, Vancouver, British Columbia V7X 1L3

Business reg. no. 774534069BC0001

Where Canadian privacy laws apply, including with respect to Users of our Platform in Canada and employees and owners of Stores based in Canada, notwithstanding any other lawful basis identified in the Privacy Policy, we collect, use and disclose Personal Information with consent, except where otherwise permitted or required by law. Depending on the circumstances, we may rely on express or implied consent, as permitted by applicable law.

We maintain Personal Information on secure servers. Personal Information is accessible to authorized personnel who require access for the purposes described in this Privacy Policy.

Under Canadian privacy laws, you have the following rights in relation to our processing of Personal Information about you, subject to the conditions and exceptions set out in applicable law:

 • Right of access: you have a right to request access to the information that we process about you.
 • Right to rectification: you have a right to have incorrect, incomplete or inaccurate information that we hold about you rectified.
 • Right to erasure: you have the right to have information about you erased in certain circumstances..
 • Right to withdraw your consent: you have the right to withdraw your consent to our processing of your Personal Information at any time, subject to contractual and legal restrictions. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdraw your consent.

Please note that the above mentioned rights are subject to certain exceptions, and we may take reasonable steps to verify your identity before responding to a rights request.

To exercise any of these rights, please contact the data protection officer for Canada using the contact information listed in section 14 or where applicable, use our self-serve options described in section 11.1 of the Policy.