Sweden
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Privacy Policy

Introduktion

Too Good To Go ApS (“TGTG”) arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra Tjänster. Vi har därför antagit en policy som förklarar hur dina Personuppgifter behandlas och skyddas. Vänligen håll dig uppdaterad om alla ändringar i denna Integritetspolicy genom att besöka våra webbplatser och mobilapplikationer ("Plattform").

Denna Integritetspolicy gäller endast TGTGs Kunder och användare av vår Plattform och Tjänster.

Vilken information samlar vi in?

TGTG samlar in information för att driva vår verksamhet och ge dig möjligheter att minska ditt matavfall. Av denna anledning samlar vi in både Personuppgifter och Annan Information.

 • "Personuppgifter" är information som kan användas, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med annan information, för att identifiera dig som en individuell Kund. Detta kan inkludera dina exakta platsdata.

 • "Annan Information" är information som är anonym, aggregerad, avidentifierad, eller på annat sätt inte avslöjar din identitet. Exempel omfattar det ålder, kön, webbläsare och operativsystem, den mängd tid du nyttjat våra Tjänster, och besökta webbsidor. Vi samlar in och använder denna information för att förstå hur du och andra Kunder använder våra Tjänster och på så sätt kan vi ständigt skapa, förbättra, och förnya produkter och tjänster för att återspegla våra Kunders behov. Vi samlar också in svar från betrodda Betaltjänstleverantörer när du genomför ett köp på Plattformen. Beroende på vilken betalningsmetod som använts kan detta omfatta ett prenumerations-ID som skickas till Betaltjänstleverantören. Vi samlar INTE in kreditkortsinformation. När du använder en mobil enhet samlar och använder vi också din Apple Identifier for Advertising (IDFA) och Google Advertising ID (AAID) för att känna igen din enhet och supportaktiviteter på våra Tjänster. Dessa nummervärden är inte permanent bundna till din enhet och, beroende på ditt operativsystem, kan du återställa det genom enhetsinställningarna.


Vi samlar in Personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig hos oss samlar vi in detaljer om din registrering och demografi, exempelvis namn, e-postadress, lösenord, land och exakt plats. Vi kan också samla in ditt mobiltelefonnummer. Vi behandlar dessa Personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig för användning av Plattformen, i enlighet med GDPR artikel 6.(1) (b).


 1. När du använder eller interagerar med våra Tjänster samlar vi in Personuppgifter såsom platsdata. Vi använder dina Platsdata för att tillhandahålla en mer relevant tjänst. Vi kan även använda din Platsdata för att utföra analyser för att förbättra Tjänsterna.


Vi samlar in platsdata på flera sätt:

 1. från din trådlösa operatör,

 2. direkt från enheten där du använder våra Tjänster.


Hur vi samlar in platsdata beror på huruvida du får åtkomst till Tjänsterna, via en webbplats eller en mobilapplikation.

Om du använder Tjänsterna på en av våra mobilapplikationer kommer sättet vi samlar in Platsdata att variera beroende på din mobila enhets operativsystem. Vi samlar inte in Platsdata vid alla tillfällen, såvida du inte har tillåtit insamlandet när du uppmanats att göra det. Om du inte tillåter insamling av Platsdata i appen samlar vi inte in din Platsdata om du inte manuellt anger det.

Vi behandlar dessa Personuppgifter baserat på ditt samtycke i enlighet med GDPR artikel 6.(1) (a).

Annan Information: Vi kan samla in Annan Information om din användning av våra Tjänster. Detta omfattar till exempel din enhetstyp, operatörsleverantör, webbläsartyp, operativsystem, domännamn och värdnamn på Internet, datum och tid för åtkomst samt hänvisande och vidareförd webbadress, samt transaktionsdata om aktiviteterna du utför och hur du interagerar med Tjänsterna, till exempel vilken information som visas, klickas på eller delas, klickströmmönstren och hur lång tid som spenderas på varje webbplats eller sida, samt även sökningar du gör på Tjänsterna.

Vi behandlar dessa Personuppgifter eftersom de är nödvändiga för våra berättigade intresse att förbättra vår Plattform, i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (f).

 1. När du ansluter till oss via sociala medier kan vi samla in konto- eller profilinformation.


Du kan välja att aktivera, logga in eller registrera dig på Tjänsterna via Facebook ("Sociala Nätverkstjänster"). När du ansluter till dina konton genom att använda dina Sociala Nätverkstjänster kan vi samla in Personuppgifter som du har tillhandahållit den Sociala Nätverkstjänsten. Till exempel, när du loggar in med dina Facebook-uppgifter, kan vi, med ditt samtycke, samla in Personuppgifter från din Facebook-profil som är tillåten enligt Facebooks användarvillkor, till exempel din e-postadress och profilbild. Om du inte vill ge oss denna information måste du ändra sekretessinställningarna för ditt Sociala Nätverkstjänstkonto. För mer information, se din Sociala Nätverkstjänsts integritetspolicy, som styr hur kontouppgifterna samlas in och delas med oss.

Vi behandlar dessa Personuppgifter baserat på ditt samtycke, i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (a).

 1. När du gör undersökningar och deltar i kampanjer, tävlingar och lotterier samlar vi in kontaktinformation samt information om demografi och behörighet.


Vi kan sponsra tävlingar, lotterier och andra kampanjer ("Kampanjer") och vi kan begära att du tillhandahåller Personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ålder och annan information som kan vara lämplig för att delta.

Vi kan även genomföra undersökningar som ber dig svara på frågor om en rad ämnen från personlig information till varumärkes- och produktpreferenser.

Vi behandlar dessa Personuppgifter baserat på ditt samtycke, i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (a) eller för att det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att förbättra vår Plattform enligt GDPR artikel 6 (1) (f).

För att kunna använda Plattformen tillhandahåller du frivilligt oss med Personuppgifterna när vi samlar in dessa direkt från dig.

Inlämningen av dina Personuppgifter till oss är frivillig, men konsekvensen av att inte skicka in dina Personuppgifter kan vara att du inte kan använda Plattformen eller delta i kampanjer, tävlingar eller lotterier.

Hur använder vi dina Personuppgifter?

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att driva vår verksamhet, annonsera och förbättra vår befintliga Plattform, utveckla nya tjänster och för att förbättra och anpassa dina upplevelser när du interagerar med oss. Vi använder också dina Personuppgifter för att kommunicera med dig.

Vi kommer att använda dina Personuppgifter för följande ändamål:

 1. Driva vår verksamhet och våra Tjänster.


Vi använder dina Personuppgifter för att skapa och hantera ditt personliga konto på TGTG och för att behandla dina beställningar.

 1. Anpassa dina upplevelser av våra Tjänster, för att bättre förstå våra Kunder samt för att få en kundinsikt


Vi använder dina Personuppgifter för att genomföra analyser så vi kan ge dig relevant funktionalitet. Detta omfattar att tillhandahålla karta eller listvy över butiker i närheten samt att föreslå de mest relevanta butikerna för dig.

 1. Kommunicera med dig och svara på dina önskemål


När du registrerar ett konto hos oss kan du välja att ta emot meddelanden om oss och våra produkter och Tjänster via e-post och/eller push-notiser. Om du samtycker till sådana meddelanden kan vi använda dina Personuppgifter och Annan Information för att kommunicera med dig om de TGTG-produkter eller Tjänster du har köpt eller använt, samt för att meddela dig om andra produkter, kampanjer och Tjänster vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan hantera dina kommunikationsinställningar när som helst från mobilapplikationerna.

Vi kan använda dina Personuppgifter för att svara på dina förfrågningar om teknisk support, onlinetjänster, produktinformation eller någon annan kommunikation initierad av dig. Detta omfattar åtkomst till ditt konto för att adressera förfrågningar om teknisk support.

När du begär det kommer vi också att använda dina Personuppgifter för att registrera dig i tävlingar, program eller erbjudanden. Vi kan också använda dina Personuppgifter för att meddela dig om kampanjer och andra specialerbjudanden.

Observera att oavsett inställningar för e-postmeddelanden och push-meddelanden kan vi skicka meddelanden om våra Tjänster, till exempel revidering av våra Villkor eller denna Integritetspolicy eller annan formell kommunikation om produkter eller Tjänster du har köpt eller använder. Detta inkluderar även e-postmeddelanden, push-notiser och textmeddelanden om ett eller flera av dina inköp avbryts av en butik. Vi gör detta för att undvika en eventuell situation där du dyker upp i en butik för att hämta mat, trots att butiken inte har något överskott mat kvar till försäljning.

 1. Skräddarsy vår reklam och marknadsföring


Vi använder Personuppgifter och Annan Information för att hjälpa oss i våra reklam- och marknadsföringskampanjer, för att ge dig information om de produkter och Tjänster som vi tycker är mest relevanta för dig.

Var lagras dina Personuppgifter?

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina Personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.

Hur länge lagras dina Personuppgifter?

TGTG behåller dina Personuppgifter så länge du har ett Konto eller vid behov för att ge dig tillgång till Tjänsterna. Vi kommer också att behålla och använda dina Personuppgifter vid behov för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. För att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt den tillämplig bokföringslag eller för att fastslå, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk, behåller vi dina Personuppgifter i fem år efter utgången av året då du raderar ditt Konto.

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

TGTG är personuppgiftsansvarig förde Personuppgifter som du skickar till oss samt för dina Personuppgifter enligt EU:s Dataskyddsförordning 2016/679.

Vem har tillgång till dina Personuppgifter?

Dina data kan delas inom TGTG-koncernen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför TGTG-koncernen. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla dig de Tjänster som nämns ovan, exempelvis medietjänster och till byråer för distribution av nyhetsbrev och kreditreferens, eller inkassobolag för kontroller av kreditvärde eller identitet samt inkassering av skulder.

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i linje med teknisk och övrig utveckling. För att göra kortköp hos oss så säkra som möjligt skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen skickas genom en säker anslutning och att externa parter inte kan se dina Personuppgifter. För kortköp arbetar vi med PCP-kompatibla Betaltjänstleverantörer som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Våra Betaltjänstleverantörer behandlar dina kortdetaljer enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, vilken har utvecklats av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta betyder att dina kortdetaljer behandlas med en mycket hög säkerhetsnivå. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de Personuppgifter vi behandlar om dig. Om dina Personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få uppgifterna korrigerade eller borttagna. Du har också rätten att begära begränsad behandling av dina Personuppgifter och under vissa omständigheter rätt till portabilitet av data. Vi kan inte ta bort dina Personuppgifter när det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler eller när det finns annan laglig grund för att behålla informationen, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för oss att behandla dina Personuppgifterna för marknadsföring. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Too Good To Go ApS, Kundtjänst, Landskronagade 66, 2100 København Ø, Danmark eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@toogoodtogo.com. Dina rättigheter enligt Dataskyddslagen påverkas inte.

Du kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du inte är nöjd med vår behandling av dina Personuppgifter. Du hittar kontaktinformationen till den Svenska Datainspektionen på https://www.datainspektionen.se/.

Personuppgiftsansvarig

Too Good To Go ApS

Landskronagade 66

2100 København Ø

Danmark

Org. nr. 37146668

E-post: privacy@toogoodtogo.com

Postadress: Landskronagade 66, 2100 København Ø, Danmark

Version november 2019.