Swedenchevron-down_icon
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Terms & Conditions

1. Inledning

Välkommen till Too Good To Go ApS:s app, som ägs av Too Good To Go ApS, CVR-nr. 37561304, Landskronagade, 66. 2100 Köpenhamn Ø, Danmark (“TGTG” eller “vi”).

TGTGs uppdrag är att öka medvetenheten om matsvinn och minska matavfall över hela världen genom att göra överskottsmat tillgänglig för konsumenter.

Vi tillhandahåller ett sätt för slutanvändaren (”Kunden”) att beställa överskottsmat och andra överskottsprodukter, inklusive ospecificerade produkter i ”Magic Bags” (”Produkter”), i livsmedelsbutiker, restauranger, stormarknader, bagerier, hotell, bensinstationer etc. (”Butiker”) som visas på vår Plattform (”Tjänsten”).

Dessa villkor ("Villkoren") gäller för alla reservationer och försäljningar av Produkterna som utförs via våra webbplatser eller vår app ("Plattformen").

Vid reservation (enligt definitionen nedan) accepterar Kunden dessa villkor och måste därmed granska Villkoren noggrant innan Kunden gör en reservation via Plattformen.

TGTGs cookie- och integritetspolicy, som alltid finns tillgänglig på Plattformen, utgör en integrerad del av dessa Villkor och accepteras automatiskt vid godkännande av dessa Villkor.

All korrespondens med TGTG kan skickas till följande e-postadress: info@toogoodtogo.se

2. TGTGs koncept

Produkterna görs tillgängliga för reservation på Plattformen och Kunden kan reservera Produkter på Plattformen enligt definitionen nedan.

Produkterna är reserverade för Kunden när TGTG sänder en Reservationsorder (enligt definitionen nedan).

När en Kund reserverar en Produkt och Butiken accepterar beställningen, förbinder sig Kunden att befinna sig i Butiken vid tiden för Hämtning (enligt definitionen nedan) och Butiken förbinder sig att erbjuda Produkterna till försäljning, i enlighet med vad som anges här. Båda Parter har rätt till annullering enligt definitionen nedan.

TGTG förmedlar enbart försäljningen av Produkter på Plattformen för en Butiks räkning, och det uppstår inte något avtalsförhållande mellan TGTG och Kunden vad gäller Produkter eller försäljningen av Produkter. TGTG ansvarar inte för Produkterna eller uppfyllandet av avtalet mellan Butiken och Kunden.

TGTG samlar enbart in Inköpspriset (enligt definitionen nedan) för Produkterna på Butikens vägnar och agerar därmed bara som betalningsagent på Butikens vägnar.

3. Accept

Vid beställning på Plattformen bekräftar Kunden:

 • att han eller hon innehar rättskapacitet att ingå bindande avtal,

 • att köpet gäller för personliga ändamål, och

 • att han eller hon är över 18 år och har ett giltigt betalkort, kreditkort eller annat betalningsmedel tillgängligt för betalning på Plattformen.


Genom att acceptera dessa Villkor accepterar Kunden att få information på engelska. Kunden accepterar dessutom att alla avtal mellan Kunden och TGTG och all relaterad information som krävs för att utföra Tjänsterna lagras av TGTG i enlighet med TGTGs personuppgiftspolicy.

Genom att acceptera dessa Villkor accepterar Kunden vidare att ta emot e-postmeddelanden och textmeddelanden som härrör eventuella beställningar gjorda utav Kunden. Detta krävs av TGTG för att säkerställa att Kunden får all väsentlig information avseende beställningen.

TGTG förbehåller sig rätten att revidera och anpassa Villkoren från tid till annan. Kundens beställning kommer att omfattas av de Villkor som gäller vid tidpunkten då Kunden gjorde beställningen.

4. TGTGs kontaktinformation och kundservice

Too Good To Go AB

Landskronagade 66, 2.

2100 Kopenhagen Ø

E-postadress: info@toogoodtogo.se

5. Produkter och Produktinformation

TGTG förmedlar avtalet mellan Kunden och Butiken och TGTG ansvarar inte för Produkterna eller uppfyllandet av kontraktet mellan Butiken och Kunden.

TGTG tillverkar, säljer, köper, lagrar, förbereder, producerar, bearbetar, märker, packar, levererar eller hanterar inte Produkterna. TGTG har inget ansvar för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna gentemot Kunden beträffande Produkterna, inklusive tillverkning, försäljning, köp, lagring, förberedelse, produktion, bearbetning, märkning, leverans, kvalitet, ingredienser, allergener eller hantering av Produkterna. TGTG har inte heller ansvar för efterlevnaden av tillämplig lagstiftning avseende ovanstående, såvida inte TGTG på Plattformen uttryckligen anges som tillverkare eller säljare av Produkten.

Kunden kan hitta information om Produkterna samt beskrivning av Produkterna på Plattformen. Denna information är endast av upplysande karaktär och ska ge Kunden de bästa förutsättningarna för utvärdering av utvalda Produkter innan beställningen görs. Det kan förekomma fall där Plattformen inte uppdaterats och där det faktiska produktsortimentet inte är korrekt angivet på Plattformen. För dessa fall är TGTG inte ansvarigt. Butiken ansvarar för att tillhandahålla information om Produkterna och att se till att informationen är korrekt och uppdaterad. TGTG åtar sig inget sådant ansvar och har därför inget ansvar för innehållet eller tillgängligheten av information om Produkterna.

Om Kunden är osäker på allergivarningar, innehållet i en rätt eller någon annan information i menyn, ska Kunden kontrollera detta med Butiken direkt innan beställningen görs. Butikens kontaktinformation finns på Plattformen. Kunden kan alltid avbryta beställningen om avbokningen beror på ingredienser, allergener eller annan relaterad information om Produkten.

Vid Upphämtning (enligt definitionen nedan) ska Butiken förse Kunden med information om gällande ingredienser, allergener och annan märkningsrelaterad information om Produkten. Alla Produkter som köps via Plattformen ska konsumeras omedelbart efter hämtning och/eller enligt produktinformationen eller Butiken. TGTG ansvarar inte för Kundens negativa reaktioner på Produkten, inklusive om de konsumerats i på ett sätt som inte är i enlighet med märkning eller information som anges i dessa Villkor eller som ges direkt av Butiken.

TGTG ansvarar inte för eventuella brister i utförandet eller förseningar i utförandet av skyldigheter relaterade till Produkterna, inklusive vad gäller tillverkning, försäljning, köp, lagring, förberedelse, produktion, bearbetning, märkning, leverans, kvalitet, ingredienser, allergener eller hantering av Produkterna.

6. Reservation av Produkter

En lista över anslutna Butiker finns i appen. Om Kunden har tillåtit appen att använda platstjänster kommer appen att spåra Kundens plats och visa anslutna Butiker nära Kunden. När Kunden har valt Butik och Produkt, ges Kunden möjlighet att lägga sin beställning genom att klicka på "reservera", "lägg min beställning" eller en liknande knapp.

Listan är enbart upprättad efter geografiska kriterier. Kunden har möjlighet att filtrera resultaten avseende tillgängligheten för Produkter som kan reserveras, avhämtningstid, Produkterna i “Magic Bags” eller på annat sätt som bestäms av TGTG.

De refererade Butikerna är de Butiker som är aktiva på Plattformen.

Produktutbudet på Plattformen är att se som en inbjudan till Kunden att lägga en beställning.

En beställning som görs av Kunden via Plattformen (”Reservation”) betraktas som ett anbud av Kunden till Butiken att köpa en Produkt.

Reservationsordern ska vid Upphämtning accepteras av Butiken och följaktligen ska reservationen vara slutgiltig och bindande för Butiken och Kunden vid Upphämtning av Produkten (enligt definitionerna nedan), dock under förutsättning av begränsningarna i avbokningsrättigheterna, avseende konceptets natur, såsom beskrivs i klausul 7 nedan.

7. Reservationsordern

Efter att ha mottagit en order kommer TGTG att behandla den genom att skicka reservation till den aktuella Butiken. TGTG meddelar Kunden att reservationen har mottagits (”Reservationsordern”) och håller på att behandlas. Observera att webbsidan med bekräftelsen som Kunden kan besöka på Plattformen bara indikerar att reservationen har mottagits och behandlas behöver inte betyda att reservationen har accepterats av Butiken.

Reservationsordern ska sparas av Kunden. Reservationsordern innehåller information om Kundens reservation.

Observera att Reservationsordern inte innebär att reservationen accepteras utan endast är en bekräftelse på mottagandet av Reservationen.

8. Avbeställningsrätt

TGTGs koncept är att undvika svinn av mat och andra produkter och därför kan Butiken, om inga överblivna Produkter finns, avboka reservationen fram till två timmar innan den överenskomna tiden för Hämtning (som definitionen nedan). I detta fall kommer Kunden att få ett avbokningsmeddelande från TGTG eller Butiken via e-post och/eller SMS och/eller ett meddelande från Plattformen under förutsättning att kontaktinformationen som tillhandahålls till TGTG är korrekt, och att Kunden har gått med på att ta emot sådana meddelanden.

Eftersom Produkterna är färskvaror och TGTGs koncept är att undvika slöseri med mat och andra produkter, kan Kunden bara avbryta Reservationsordern fram till två timmar före den överenskomna tiden för Hämtning. Kunden kan emellertid avbryta Reservationsordern fram till Hämtning om avbokningen beror på ingredienser, allergener eller annan liknande information om Produkten.

Beslutet att använda rätten att avbeställa ska meddelas av Kunden till TGTG via länken för klagomål på Plattformen. Om Kunden avbeställer på annat sätt än vad som anges ovan, har Kunden inte rätt till återbetalning.

9. Hämtning

Produkter som reserveras på Plattformen måste hämtas av Kunden på den angivna hämtningsadressen (”Hämtning”). Tiden för Hämtning kommer normalt att vara i en tidsperiod på 10-30 minuter men kan vara både kortare och längre. Butiksbeskrivning och information om när och var Produkter kan Hämtas visas på Plattformen och anges även i Reservationsorden. Om Kunden anländer till adressen för Hämtning före den angivna tiden för Hämtning ber vi honom eller henne, med tanke på Butikens gäster, att vänta utanför. Var uppmärksam på att om Kunden kommer för sent kan Butiken vara stängd och/eller Produkten inte längre tillgänglig.

Eftersom Produkterna är färskvaror och eftersom TGTGs koncept är att undvika slöseri av livsmedel och andra produkter, har Butiken rätt att sälja Produkten till en annan kund om Kunden inte Hämtar sin Reservationen inom den i Reservationsorderns angivna tidsperiod. I detta fall har TGTG rätt att debitera Inköpspriset (enligt definitionen nedan) från Kunden.

Vid Hämtning ska Kunden visa sin Reservationsordern i TGTG-appen till Butikens personal, varefter de "sveper" kvittot och överlämnar de reserverade Produkterna. Det är Kundens ansvar att se till att Reservationsordern i appen kan visas vid Hämtning. Kunden måste se till att Produkterna och antalet utlevererade Produkter överensstämmer med Kundens beställning.

10. Pris

Alla priser anges i valutan i det land där Butiken är belägen och inkluderar moms men kan exkludera alla administrativa avgifter för betalning online om inte annat anges.

Eventuella avgifter relaterade till beställningen och betalningen kommer att beräknas och listas när Kunden gör Reservationsordern.

Värdet på Produkterna som anges på Plattformen är Produkternas minimivärde om de inte såldes som överskottsmat.

11. Betalning

Kunden kan betala med flera olika betalkort och kreditkort samt andra betalningsmetoder som finns tillgängliga på Plattformen.

Om kredit- eller betalkort används måste Kunden ange sitt kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod när han eller hon gör en Reservationsorder.

När en Reservationsorder görs är det belopp som anges av Butiken för Produkterna (”Inköpspriset”) godkänt eller reserverat på Kundens konto (beroende på vald betalningsmetod) (”Konto”). Inköpspriset debiteras från Kundens Konto vid reservation av Produkten eller omedelbart efter Hämtning (beroende på den valda betalningsmetoden). Om reservationen avbryts i enlighet med dessa Villkor annulleras eller återbetalas Inköpspriset till Kunden.

Inköpspriset samlas in av TGTG från Kunden för Butikens räkning. TGTG kan ändra, justera eller omstrukturera betalningsförfarandet för sina Kunder, i den mån det anses rimligt.

Plattformen använder PCI-kompatibla Betalningstjänstleverantörer. Betalning med betal- eller kreditkort på Plattformen är säkert och certifierat av kortutgivaren. Alla betalningar sker via en krypterad internetanslutning.

TGTG lagrar inte någon debet- eller kreditkortsinformation. Sådan information hanteras av Betalningstjänstleverantörerna. Sådan information kan emellertid lagras av Betalningstjänstleverantören.

Om Kundens betalkort eller betalningsmetod avvisas när Kunden försöker betala för en beställning, bör Kunden kontrollera att den angivna informationen är korrekt.

Om Kunden har korrigerat felet och kreditkortet fortfarande avvisas rekommenderar TGTG att Kunden kontaktar sin bank.

När Kunden har gjort en Reservationsorder med hjälp av ett kredit- eller betalkort och betalningen har godkänts, kommer banken eller kortutgivaren att reservera hela beloppet för Reservationen. Om Reservationsordern senare avvisas av Butiken eller annulleras av något annat skäl i enlighet med dessa villkor kommer banken eller kortutgivaren inte att överföra pengarna för Reservationen till TGTG utan kommer istället att återbetala Kunden genom att släppa beloppet till Kundens tillgängliga saldo. Detta kan dock ta upp till tio arbetsdagar (eller längre, beroende på kundens bank- eller kortutgivare), och TGTG har inte behörighet att göra förfrågningar till en bank eller kortutgivare angående specifika betalningsfrågor, Kunden måste själv göra det. Denna process är ett sedvanligt bankförfarande.

Genom att acceptera dessa Villkor accepterar Kunden betalningsmetoden ovan och samtycker till att TGTG inte ansvarar gentemot Kunden i relation till ovanstående.

12. Reklamationsrätt

Om Kunden har klagomål rörande en Produkt (inklusive ”Magic Bags” och dess innehåll) ska Kunden rikta klagomålet till TGTGs kundservice innan Kunden överväger någon annan åtgärd. TGTG kommer att hantera alla krav (inklusive de som avser ”Magic Bag” och dess innehåll) som TGTG anser vara grundade. Alla beslut från TGTG som avser Produkter fattas av TGTG.

I händelse av att TGTGs ingripande inte är till Kundens tillfredsställelse, begränsar inte dessa Villkor de medel som finns tillgängliga för Kunden att lösa tvist med Butiken enligt lag. Tjänsterna omfattas av lagstadgad konsumentskyddslagstiftning och annan lagstiftning om köp av varor (i Sverige Konsumentköplagen) och bestämmelser om defekter och förseningar som anges häri.

Alla klagomål hanteras exklusivt av TGTG och Kunden ska rikta klagomål mot TGTG och inte Butiken.

Kunden ska verifiera innehållet i Produkten vid mottagandet.

Vid klagomål ska Kunden kontakta TGTG via länken för klagomål på Plattformen och tillhandahålla den begärda informationen om Produkterna och anledningen till att Kunden är missnöjd. Efter mottagandet av klagomålet kommer TGTG att behandla klagomålet i samarbete med Butiken om det är relevant, och Kunden kommer att få ett svar från TGTG inom tio arbetsdagar.

Om Kunden inte är nöjd med TGTGs svar kan Kunden lämna in ett klagomål till den berörda konsumentskyddsmyndigheten (i Sverige Konsumentverket).

13. Kundrecensioner

I synnerhet (men utan begränsningar) får eventuella recensioner som Kunden skickar via plattformen inte:

 • innehålla något ärekränkande, obscent eller stötande material;

 • främja våld eller diskriminering;

 • kränka immateriella rättigheter för en annan eller juridisk person;

 • bryta mot laglig skyldighet till tredje man (t.ex. en förtroendeplikt);

 • främja olaglig aktivitet eller invadera någon annans privatliv;

 • ge intrycket att de kommer från oss; eller

 • användas för att utge sig för att vara en annan person eller för att förmedla en felaktig anknytning till en annan person.

TGTG kommer inte att kontrollera, modifiera eller redigera recensioner som har publicerats, dock har TGTG rätt att när som helst ta bort eller redigera recensioner som har laddats upp eller överförts till Plattformen i händelse av att granskningen bryter mot ett eller flera av de förbud som nämns ovan eller på annat sätt bedömts bedrägligt.

Recensioner på Plattformen är endast till i syfte att ge information och utgör inte rådgivning från TGTG. Recensioner återspeglar åsikter från Kunder som har beställt via Plattformen eller tredje parter, och samtliga uttalanden, råd eller åsikter från dessa personer är endast deras. Följaktligen tar TGTG inget ansvar gentemot någon person avseende recensioner, misstag inräknat, ärekränkning, obscenitet, försummelser eller felaktigheter som Kunden kan stöta på vid sådana recensioner.

TGTG har rätt att lagra/spara recensionerna.

Kunden erhåller inte någon ersättning eller förmåner genom att publicera recensioner på Plattformen.

Det kan vara en fördröjning mellan upprättandet av recensionen och publiceringen av denna.

14. Kundbeteende

Kunder uppmanas att visa respekt för Butikens gäster och personal samt TGTGs personal.

I händelse av olämpligt beteende av Kund gentemot Butiken, andra kunder i Butiken eller TGTG, eller om Kunden begår ett brott mot eller i Butiken i samband med Tjänsten, eller bryter mot uppförandekodens regler för Butiken eller TGTG eller något annat liknande beteende kan TGTG, i synnerhet efter klagomål från Butiken, förbjuda, utesluta eller stänga av Kunden från Plattformen och Tjänsterna. TGTGs ingripande berövar inte Butiken de medel och rättigheter som står till dess förfogande för att få eventuell ersättning.

15. Ansvarsbegränsning

TGTG ska inte hållas ansvarigt för förluster som uppstår till följd av eller i samband med (i) frågor som en Butik bär ansvaret för; (ii) fel från tredje part eller genom icke-hänförbart avbrott i Plattformens tillgänglighet; (iii) beställningar från Kunder som görs med bedrägligt införd betalningsinformation eller annan kontraktsdata (t.ex. "phishing" av kreditkortsdata, identitetsstöld etc.); (iv) innehåll på webbplatser som Plattformen länkar till, inklusive riktigheten i de länkade webbplatserna och dataskyddet på sådan webbplats; och (v) liknande händelser som anges under (i) - (iv).

TGTG ansvarar inte för fel eller bristande efterlevnad avseende Tjänsterna om sådant fel orsakas av omständigheter utanför TGTG:s kontroll. Sådana omständigheter kan vara, men är inte begränsat till, störningar i driften av TGTG och/eller Butiken till följd av lagstiftning, statliga eller offentliga myndigheters handlingar, krigsföring, terrorism, strejker, fysiska blockader, lockouts och naturkatastrofer.

TGTG ansvarar endast för direkta förluster och ska inte under några omständigheter ansvara för indirekta förluster eller följdskador. Vid samtliga händelser, bortsett från bedrägeri eller avsiktliga fel, är TGTGs ansvar begränsad till beloppet 30,000 SEK.

Detta gäller även produktansvar.

16. Immateriell egendom

Kunden kan använda Plattformen och skriva ut och ladda ner utdrag från Plattformen för icke-kommersiell personlig användning på följande basis:

 • Kunden får inte missbruka Plattformen (inklusive hackning eller "scraping").

 • Om inte annat anges ägs upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i Plattformen och i material som publiceras på den (inkluderar, men är inte begränsat till, fotografier och grafiska bilder) av TGTG eller TGTGs licensgivare. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen och alla rättigheter förbehålls. Enligt dessa villkor är all användning av utdrag från Plattformen, annan än i enlighet med denna klausul, förbjuden.

 • Kunden får inte modifiera digitala kopior eller papperskopior av material som han eller hon skriver ut i enlighet med denna klausul och Kunden får inte använda några bilder, fotografier eller andra grafik-, video- eller ljudsekvenser separat från någon medföljande text.

 • Kunden ska se till att TGTG alltid hänvisas till och erkänns som upphovsman av materialet på Plattformen.

 • Kunden får inte använda något av materialet på Plattformen eller Plattformen i sig för kommersiella ändamål utan att få licens från TGTG att göra det.


Med undantag för vad som anges i denna klausul får Plattformen inte användas, och ingen del av Plattformen får användas eller lagras i någon annan plattform eller ingå i något offentligt eller privat digitalt system eller tjänst utan TGTGs skriftliga tillstånd.

17. Tillämplig lag

På dessa Villkor (och alla reservationer och köp av Produkter som görs nedan) av tillämpas lagarna i det land där Butiken, från vilken beställningen eller köpet görs, är belägen.

Varje tvist som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor ska, om en sådan tvist inte kan lösas i godo, avgöras av domstolarna i det land där Butiken, från vilken beställningen eller köpet görs, är belägen.

Oberoende av detta kan Kunden alltid lämna in ett klagomål till den berörda konsumentskyddsmyndigheten som är tillämplig i det land där Butiken från vilken beställningen eller köpet görs.