Norway
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Reddet restemat for 290 millioner kroner

February 24, 2022

Det siste året er det blant annet en rekke dagligvarebutikker som har begynt å redde mat gjennom appen. Foto: Rune Kongsro


Brød, ferskvarer, frukt og grønt og annen overskuddsmat til en verdi av 290 millioner kroner, ble reddet gjennom Too Good To Go-appen i Norge i 2021. Det viser en ny rapport fra selskapet.

Rapporten «Matsvinn og Matredding» oppsummerer utviklingen i appen i 2021 og funn fra en forbrukerundersøkelse om matsvinn som Norstat har gjort for Too Good To Go blant 1000 respondenter på landsbasis.

Blant annet bidro dagligvarebutikkene i appen til at varer for 70 millioner kroner unngikk å ende opp som svinn*.

– Matredding handler om å unngå å kaste helt fin overskuddsmat. Samtidig er det er økonomisk perspektiv ved dette. Forbrukere sparer penger, siden det er snakk om rabatterte varer, og butikkene slipper å kaste mat til store verdier, sier kommunikasjonssjef Lene Kallum i Too Good To Go.

– Appen er ett av flere verktøy som bedrifter kan ta i bruk for å redusere svinnet sitt. For å klare å nå Norges mål om å halvere matkastingen innen 2030, trengs en rekke parallelle tiltak, sier hun.

Kastes mat for 20 milliarder kroner
Totalt kastes det spiselig mat til en verdi av over 20 milliarder kroner årlig i Norge, ifølge Matvett og NORSUS.

Per i dag er 107 matbedrifter tilsluttet den frivillige bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, noe som har bidratt til at det norske matsvinnet ble redusert med 10 prosent fra 2015 til 2020, ifølge Hovedrapport 2020. Målet var 15 prosent.

Etterlyser matkastelov
Norge har per i dag ingen lov som forbyr matbedrifter å kaste mat. Dette resulterer blant annet i at matbedrifter kaster rundt 130.000 brød og bakervarer hver dag. I tillegg kommer forbrukersvinnet på rundt 170.000 brød og bakervarer daglig. Tallene er estimater fra NORSUS.

– Forbrukerne i undersøkelsen vår påtar seg ansvar for å redusere sin del av det norske matsvinnet, men det pekes også på at butikker, myndigheter og andre må gjøre sitt. Videre ønsker 84 prosent av respondentene at det innføres en matkastelov, sier Kallum.

78 prosent av de spurte mener at forbrukerne har et viktig ansvar for å redusere matsvinnet, og 74 prosent ønsker å gjøre mer for å redusere matkasting i hverdagen.

Økt interesse for matredding
I 2021 ble det solgt 2,2 millioner forundringsposer med overskuddsvarer gjennom Too Good To Go-appen i Norge – en økning på rundt femti prosent sammenlignet med året før. 570.000 av posene ble reddet hos dagligvarebutikker, noe som er dobbelt så mye som i 2020.

*Utregning - verdien av overskuddsvarene: Antall solgte forundringsposer X pris i appen (vanligvis mellom 39 og 49 kroner) X 3 (innholdet i posene har en minimumsverdi på tre ganger utsalgspris i appen).

FUNN FRA UNDERSØKELSEN

Hvem mener du har hovedansvaret for å redusere matsvinnet i Norge? (flere svar mulig)
Forbrukere: 78 %
Dagligvarebutikker: 54 %
Matprodusenter/leverandører: 46 %
Serveringsbransjen: 33 %
Myndighetene: 33 %
Usikker: 5 %

Jeg ønsker å gjøre mer for å redusere matsvinn i hverdagen
Enig: 37 %
Delvis enig: 37 %
Verken/eller: 19 %
Delvis uenig: 4 %
Uenig: 2 %

Matbedrifter bør lovpålegges å gi bort spiselig mat og drikke fremfor å kaste den, ved at det innføres en matkastelov
Enig: 57 %
Delvis enig: 27 %
Verken/eller: 11 %
Delvis uenig: 3 %
Uenig: 3 %

Kilde: Norstat for Too Good To Go. Det er foretatt avrundinger fra desimaler, noe som gjør at totalen ikke alltid blir 100 %. Ta kontakt for fordeling per landsdel, kjønn eller aldersgrupper.

Flere funn oppsummert her.

Om undersøkelsen
Gjennomført av Norstat på vegne av Too Good To Go i desember 2021. Landsdekkende webundersøkelse blant 1000 respondenter, gjennomført på e-post. Rullerende svaralternativer og mulighet for å gi flere enn ett svar der det er naturlig. Spørsmål relatert til matsvinn, matvaner og miljø. 


Dagligvarebutikkene i appen bidro til at varer for 70 millioner kroner unngikk å ende opp som svinn i 2021. Foto - Rune Kongsro


Matredding hos Joker. Foto - Rune Kongsro


Too Good To Go-appen har vært på det norske markedet siden 2016. Foto - Too Good To Go


Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Too Good To Go. Foto - Caroline Roka