Norwaychevron-down_icon
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert august 2023

Versjon 2.0

1. INNLEDNING

Too Good To Go ("TGTG") har som mål å minimere matsvinn. Det gjør vi ved å sette brukere av Appen vår i kontakt med butikker som har overskuddsmat.  

Denne personvernerklæringen ("erklæringen") forklarer hvordan vi behandler personopplysningene til våre Brukere, Partnere og andre personer som vi samhandler med som en del av driften av virksomheten vår og leveringen av tjenestene våre.

2. OM DISSE RETNINGSLINJENE

Disse retningslinjene, som inkluderer våre Retningslinjer for informasjonskapsler (i den grad det er relevant, og som du finner en kopi av på Plattformene våre eller via lenkene i avsnitt 3 nedenfor), er utformet for å hjelpe deg med å forstå vår praksis for innsamling av informasjon, avhengig av ditt forhold til oss.

Retningslinjene bør leses sammen med eventuelle andre gjeldende retningslinjer, vilkår og betingelser som gjelder mellom deg og oss.

Eventuelle vilkår eller bestemmelser i disse retningslinjene skal ikke gjelde i den grad de er uforenlige med relevante gjeldende lover og forskrifter i det landet eller den jurisdiksjonen som gjelder for personopplysningene dine.

Hvis du er en bruker av Plattformen innenfor EØS, Sveits eller Storbritannia, er Too Good To Go ApS, org.nr. 37561304, Landskronagade 66, 2100 København, Danmark, den primære behandlingsansvarlige for personopplysningene dine. 37561304, Landskronagade 66, 2100 København, Danmark.

Hvis din relasjon til oss ikke er som bruker av Plattformen, vil den primære behandlingsansvarlige for personopplysningene dine være TGTG-enheten som opprinnelig var ansvarlig for å samle inn personopplysningene dine i et gitt land eller en gitt jurisdiksjon. For våre partnerbutikker vil dette være den lokale TGTG-enheten som du inngår avtale med.  

Hvis du er bosatt i Canada, kan du lese avsnittet om Canada Privacy Rights.

Hvis du er bosatt i California, Virginia, Colorado, Connecticut eller visse andre amerikanske delstater med sammenlignbar personvernlovgivning, kan du se avsnittene California Privacy Rights og Virginia/Colorado/Connecticut and Similar U.S. State Privacy Rights for spesifikk informasjon om vår innsamling, bruk og utlevering av opplysningene dine og ytterligere rettigheter du har i henhold til gjeldende amerikanske lover. Hvis du er bosatt i Nevada, har du rett til å reservere deg mot salg av visse personopplysninger som vi har samlet inn (eller kan samle inn) fra deg til datameglere eller andre tredjeparter. Du kan utøve denne retten ved å sende en e-post til privacy@toogoodtogo.com med emnefeltet "Nevada Do Not Sell Request".

Hvis du får tilgang til Plattformen vår fra USA, er det TGTG som er ansvarlig for å samle inn personopplysningene dine:

Too Good To Go Inc.

c/o United Corporate Services, Inc.

874 Walker Road, Suite C

County of Kent, Delaware 19904

Foretakets reg.nr. 7779365

TILGJENGELIGHET - HVIS DU HAR PROBLEMER MED Å FÅ TILGANG TIL DISSE RETNINGSLINJENE, KAN DU SENDE OSS EN E-POST TIL PRIVACY@TOOGOODTOGO.COM, ELLER KONTAKTE OSS GRATIS PÅ 1-866-467-8688 OG TASTE KODEN 1898, 24 TIMER I DØGNET, 7 DAGER I UKEN (KUN USA).

3. MANDAT

For å gjøre disse retningslinjene mer brukervennlige, vil vi begynne med å forklare hva vi mener når vi bruker noen av de viktigste begrepene i disse retningslinjene.

 • "App" refererer til TGTG-Appen som kan lastes ned til telefonen eller nettbrettet ditt.
 • "EU" refererer til Den europeiske union.
 • "EØS" refererer til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (som omfatter alle EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein).
 • "Retningslinjer for informasjonskapsler" (og samlet "Retningslinjer for informasjonskapsler") refererer til retningslinjene for informasjonskapsler for våre brukere og butikker, der det er aktuelt.
 • "GDPR" refererer til personvernforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679).
 • "Plattform" brukes for å beskrive nettstedet, Appen og de nettbaserte tjenestene og produktene våre samlet.
 • Med "Butikk" eller "Partner" menes virksomheter (f.eks. supermarkeder, bakerier, kantiner, restauranter, produsenter osv.) som bruker Plattformen til å gjøre overskuddsmat tilgjengelig for bestilling.
 • "Forundringsposerene" refererer til Forundringsposene som kan reserveres i Appen, og som er fylt med en blanding av overskuddsmatvarer.
 • "TGTG" (og "vi", "oss" og "vår") refererer til vårt selskap Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 København, Danmark og vår familie av selskaper globalt som er relatert til felles eierskap eller kontroll, og som i hvert enkelt tilfelle kontrollerer dine personopplysninger.
 • "Nettsted" omfatter alle domener på *.toogoodtogo.com/*.
 • "Bruker" refererer til deg som forbruker som bruker TGTG-Plattformen.

4. INFORMASJON VI SAMLER INN FRA BRUKERE

4.1 Informasjon som er nødvendig for å bruke Appen

Når du bruker Appen, samler vi inn en del personopplysninger om deg som bruker. Uten disse opplysningene kan vi ikke levere alle de tjenestene du ber om. Denne informasjonen omfatter blant annet

 • Geolokasjon: land og din nøyaktige eller omtrentlige posisjon, avhengig av om du velger å (i) dele posisjonen din med oss eller (ii) plotte inn posisjonen din manuelt.
 • Svar fra pålitelige betalingsleverandører: Vi samler ikke inn kredittkortinformasjon. Når du foretar en reservasjon i Appen, samler vi imidlertid inn svar fra pålitelige betalingsleverandører. Avhengig av betalingsmåte kan dette inkludere en abonnements-ID som sendes til betalingstjenesteleverandøren.
 • Leveringsinformasjon: Hvis du foretar et kjøp i Appen som er tilgjengelig for levering, samler vi inn navn og adresse for å kunne levere de kjøpte varene til deg. Hvis du velger å oppgi e-postadressen og telefonnummeret ditt for å motta varsler, samler vi også inn denne informasjonen.

Vi behandler disse personopplysningene fordi de er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg om å levere Plattformen.

Når det gjelder geografisk plassering, behandler vi denne informasjonen basert på ditt samtykke, som du gir (og når som helst kan tilbakekalle) i innstillingene på telefonen eller nettbrettet.

Vi kan også behandle disse personopplysningene basert på våre legitime interesser for å:

 • tilby, forbedre og utvikle Plattformen vår
 • kommunisere med deg
 • levere, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring

som nærmere forklart i avsnitt 6 i disse retningslinjene. Der gjeldende lovgivning krever det, vil vi be om ditt samtykke før vi bruker personopplysningene dine til markedsføringsformål, inkludert å sende deg direkte markedsføringskommunikasjon.

4.2 Informasjon du velger å gi oss

Du kan velge å gi oss ytterligere personopplysninger om deg. Denne informasjonen kan omfatte:

 • Ytterligere profilinformasjon: navn, telefonnummer, e-postadresse, hjemmeadresse, arbeidsadresse, kjønnsidentifikasjon, fødselsdato og informasjon du velger å gi oss om dine preferanser, f.eks. favorittbutikker, kostholdspreferanser, andre foretrukne steder og ønsket hentetidspunkt.
 • Annen informasjon: for eksempel når du fyller ut et skjema, svarer på spørreundersøkelser, deltar i kampanjer, konkurranser eller loddtrekninger, samt når du kommuniserer med vår kundeservice. Dette kan omfatte demografiske opplysninger og opplysninger om berettigelse samt helseopplysninger hvis du velger å dele dem med oss.

Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er vår berettigede interesse, eller, der gjeldende lovgivning krever det, ditt samtykke. Hvis vi er avhengige av ditt samtykke til vår behandling, vil vi spesifikt be om dette.

I tilfeller der vi ikke ber om ditt samtykke, behandler vi disse personopplysningene fordi det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser:

 • tilby, forbedre og utvikle Plattformen
 • kommunisere med deg, blant annet ved å svare på dine forespørsler
 • levere, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring

som nærmere forklart i avsnitt 6 i disse retningslinjene.  

Vi vil aldri be om eller kreve at du oppgir noen av dine spesielle kategorier av personopplysninger til oss. Men hvis du velger å dele helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personopplysninger med vårt kundeserviceteam på eget initiativ, f.eks. informasjon om allergier, behandler vi denne informasjonen basert på våre berettigede interesser og for at vi skal kunne etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, der dette er nødvendig.

4.3 Informasjon som samles inn automatisk ved bruk av TGTG-Plattformen

Når du bruker Plattformen, samler vi automatisk inn en del personopplysninger. Dette kan omfatte

 • Bruksinformasjon: for eksempel sidene eller innholdet du ser på, klikker på eller deler, klikkstrømmønstre og hvor lang tid du bruker på hvert nettsted, samt søk du gjør, reservasjoner og kjøp du foretar, og hvilke tjenester i Appen vår du er kunde hos.
 • Loggdata og enhetsinformasjon: for eksempel informasjon om hvordan du har brukt Plattformen (inkludert om du har klikket på lenker til tredjepartsapplikasjoner), IP-adresse, tilgangsdatoer og -tidspunkter, maskinvare- og programvareinformasjon, enhetstype, informasjon om enhetshendelser, unike identifikatorer (f.eks. IDFA og IDFV), krasjdata og sidene du har sett på eller brukt på Plattformen før eller etter at du har brukt Plattformen.  
 • Informasjonskapsler og lignende teknologier: som beskrevet i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi behandler disse personopplysningene basert på våre legitime interesser:

 • tilby, forbedre eller utvikle Plattformen vår
 • levere, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring

som nærmere forklart i avsnitt 6 i disse retningslinjene.

4.4Informasjon vi innhenter fra tredjeparter

Vi samler inn personopplysninger fra andre kilder, for eksempel:

 • Tredjepartstjenester: Hvis du kobler til, kobler deg til eller logger inn på Plattformen ved hjelp av en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), ber du tjenesten om å sende oss profilinformasjon som navn og e-postadresse, slik det kontrolleres av tjenesten eller som du har godkjent via personverninnstillingene dine på tjenesten.

Vi behandler disse personopplysningene basert på ditt samtykke, som du gir når du ber tredjepartstjenesten om å sende oss profilinformasjonen din.

4.5 Informasjon innhentet fra mottakere av vår e-postkommunikasjon

TGTG bruker eksterne tjenesteleverandører til å sende ut vår e-postkommunikasjon. Disse tjenestene kan registrere følgende informasjon om mottakere av våre e-poster:

 • hvem som åpner e-posten (IP-adresse, bruker-ID, e-postadresse),
 • når e-posten åpnes (dato og klokkeslett),
 • hvilke lenker i e-posten som mottakerne klikker på,
 • om e-posten mottas og koblingene aktiveres fra en mobil enhet eller via en nettleser,
 • hvilket operativsystem som brukes, og
 • Informasjon om hvilken kommunikasjon/kampanje fra vår side dette gjelder.

TGTG mottar rapporter fra våre eksterne tjenesteleverandører med informasjonen nevnt ovenfor. Vi bruker denne informasjonen til å analysere hvilke lenker i vår e-postkommunikasjon som leserne klikker seg videre til, og bruker denne informasjonen til å utforme vår fremtidige e-postkommunikasjon.

Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å kunne organisere fremtidig e-postkommunikasjon på grunnlag av den innsamlede informasjonen.

5. INFORMASJON VI INNHENTER FRA VÅRE PARTNERE, LEVERANDØRER OG ANDRE FORRETNINGSKONTAKTER

5.1 Informasjon som er nødvendig for å bruke Plattformen

Når du registrerer og oppretter en butikkonto for å gjøre Forundringsposerene tilgjengelig for reservasjon på Plattformen eller for å bruke vår digitale løsning for å administrere utløpsdatoer i Butikken din, samler vi inn noen personopplysninger om deg som kontaktperson for Butikken din eller som individuell butikkeier.

Denne informasjonen omfatter:

 • Profilinformasjon: navn, e-postadresse, telefonnummer, butikkadresse, butikknavn, type virksomhet, din rolle i Butikken.
 • Skatte- og bankopplysninger: Butikkens MVA-nummer og bankopplysninger.

Hvis du er en individuell butikkeier, behandler vi disse personopplysningene fordi de er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg om Butikkens bruk av Plattformen.

Hvis du er ansatt i en butikk, er vårt rettslige grunnlag for å behandle disse personopplysningene vår berettigede interesse i å kunne tilby Plattformen.

Vi kan også behandle de ovennevnte personopplysningene fordi det er nødvendig av hensyn til våre legitime interesser for å kunne:

 • tilby, forbedre og utvikle Plattformen vår
 • kommunisere med deg
 • levere, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring

som nærmere forklart i avsnitt 6 i disse retningslinjene. Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er vår berettigede interesse, eller, der gjeldende lovgivning krever det, ditt samtykke. Hvis vi er avhengige av ditt samtykke til vår behandling, vil vi spesifikt be om dette.

5.2 Informasjon som samles inn automatisk ved bruk av Plattformen

Når du bruker Plattformen, vil vi automatisk samle inn noen personopplysninger fra din bruk av systemet.

Dette kan omfatte:

 • Bruksinformasjon: for eksempel sidene eller innholdet du ser på, klikker på eller deler, klikkstrømmønstre og hvor lang tid du bruker på hvert nettsted, samt søk du utfører, reservasjoner og kjøp du foretar og handlinger du utfører på Plattformen,  
 • Loggdata og enhetsinformasjon: for eksempel informasjon om hvordan du har brukt Plattformen, IP-adresse, tilgangsdatoer og -tider, maskinvare- og programvareinformasjon, enhetstype, informasjon om enhetshendelser, unike identifikatorer (f.eks. IDFA og IDFV), krasjdata og sidene du har sett på eller brukt før eller etter at du har brukt Plattformen,  
 • Informasjonskapsler og lignende teknologier: som beskrevet i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi behandler disse personopplysningene basert på de berettigede interessene vi forfølger for å kunne:

 • tilby, forbedre eller utvikle Plattformen vår
 • levere, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring

som nærmere forklart i avsnitt 6 i disse retningslinjene og i våre Retningslinjer for informasjonskapsler for butikkdelen av Plattformen.

5.3 Informasjon innhentet fra våre leverandører og andre forretningspartnere

Som en del av vår daglige drift og kommunikasjon og samhandling med våre leverandører og andre forretningspartnere samler vi inn noen personopplysninger om deg som leverandør eller annen forretningspartner eller som ansatt hos en av våre leverandører eller forretningspartnere:

 • Virksomhetens kontaktinformasjon: navn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, adresse og type virksomhet samt din rolle i virksomheten.
 • Skatte- og bankopplysninger: bedriftens MVA-nummer og bankopplysninger hvis du er en enkeltpersonforetak.

Hvis du er en individuell bedriftseier, behandler vi disse personopplysningene fordi de er nødvendige for å oppfylle avtalen vi har med deg.

Hvis du er ansatt hos en av våre forretningsPartnere, er vårt rettslige grunnlag for å behandle disse personopplysningene vår berettigede interesse i å kunne oppfylle avtalen med arbeidsgiveren din.

Vi kan også behandle de ovennevnte personopplysningene basert på våre legitime interesser for å kunne:

 • tilby, forbedre og utvikle Plattformen vår
 • kommunisere med deg
 • levere, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring

som nærmere forklart i avsnitt 6 i disse retningslinjene.

5.4 Informasjon du velger å gi oss

Du kan velge å gi oss ytterligere personopplysninger om deg. Denne informasjonen kan omfatte:

 • E-postkorrespondanse: informasjon som du oppgir som en del av vår e-postkorrespondanse med deg.
 • Annen informasjon: informasjon som du gir oss på eget initiativ i forbindelse med supporthenvendelser eller annen interaksjon du har med oss.

Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er vår berettigede interesse, eller, der gjeldende lovgivning krever det, ditt samtykke. Hvis vi er avhengige av ditt samtykke til vår behandling, vil vi spesifikt be om dette.

I tilfeller der vi ikke ber om ditt samtykke, behandler vi disse personopplysningene fordi det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser:

 • tilby, forbedre og utvikle Plattformen
 • kommunisere med deg
 • levere, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring

som nærmere forklart i avsnitt 6 i disse retningslinjene.  

Vi vil aldri be om eller kreve at du oppgir noen av dine spesielle kategorier av personopplysninger til oss. Men hvis du velger å dele helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personopplysninger med oss på eget initiativ, behandler vi disse opplysningene basert på våre berettigede interesser og for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Under spesielle omstendigheter, der gjeldende lovgivning krever det, kan vi basere oss på ditt samtykke til vår behandling.

5.5 Informasjon vi innhenter fra tredjeparter

Vi samler inn personopplysninger fra andre kilder, for eksempel:

 • Tredjepartstjenester: Hvis du logger inn på Plattformen ved hjelp av en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), ber du tjenesten om å sende oss profilinformasjon, f.eks. navn og e-postadresse, som kontrolleres av tjenesten eller som du har godkjent via personverninnstillingene dine på den aktuelle tjenesten.

Vi behandler disse personopplysningene basert på ditt samtykke som du gir når du ber tjenesten om å sende oss ovennevnte informasjon.

Vi kan også samle inn personopplysninger i form av navn, kontaktinformasjon og annen relevant forretningsrelatert informasjon, f.eks. rollen din og selskapet du jobber for, fra offentlig tilgjengelige kilder som f.eks:

 • Nettsteder og
 • Kataloger på nettet

hvis vi trenger å kontakte deg for et spesifikt formål som en del av vår daglige drift, eller, der det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, for markedsføringsformål, der ditt samtykke ikke er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning. Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne komme i kontakt med deg som en del av vår daglige drift og for å markedsføre tjenestene våre.

5.6 Informasjon innhentet fra mottakere av vår e-postkommunikasjon

TGTG bruker eksterne tjenesteleverandører til å sende ut vår e-postkommunikasjon. Disse tjenestene kan registrere følgende informasjon om mottakere av våre e-poster:

 • hvem som åpner e-posten, (IP-adresse, bruker-ID, e-postadresse)
 • når e-posten åpnes (dato og klokkeslett),
 • hvilke lenker i e-posten som mottakerne klikker på,
 • om e-posten mottas og koblingene aktiveres fra en mobil enhet eller via en nettleser,
 • hvilket operativsystem som brukes, og
 • Informasjon om hvilken kommunikasjon/kampanje fra vår side dette gjelder.  

TGTG mottar rapporter fra våre eksterne tjenesteleverandører med informasjonen nevnt ovenfor. Vi bruker denne informasjonen til å analysere hvilke lenker i vår e-postkommunikasjon som leserne klikker seg videre til, og bruker denne informasjonen til å utforme vår fremtidige e-postkommunikasjon. 

Vi behandler disse opplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å kunne organisere fremtidig e-postkommunikasjon på grunnlag av den innsamlede informasjonen.

Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsførings-e-post fra oss ved å klikke på avmeldingslenken i markedsførings-e-postene våre eller ved å sende inn e-postmeldingen din for å avslutte abonnementet via denne lenken: https://space.toogoodtogo.com/privacy.

6. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN VI SAMLER INN

6.1 Tilby, forbedre og utvikle Plattformen 

Vi vil bruke noen av personopplysningene vi samler inn om deg for å gi deg en best mulig plattform.

For brukere av Appen vår inkluderer dette:

 • opprette og administrere kontoen din hos oss og behandle reservasjonene dine,
 • personalisere og tilpasse opplevelsen din basert på samspillet ditt med Plattformen, søke- og kjøpshistorikken din samt profilinformasjonen og preferansene dine, f.eks. ved å vise deg et kart eller en liste over butikker i nærheten og foreslå de mest relevante Butikkene,
 • utføre analyser, feilsøking og forskning,
 • gjennomføre analyser for å kunne tilby deg relevant funksjonalitet.

For brukere av butikkdelen av Plattformen vår omfatter dette:

 • opprette og administrere Butikkens konto hos oss og behandle reservasjoner for Forundringsposerene i Butikken din,
 • informere Butikken din om bestillinger, betaling og nødvendige handlinger,
 • informere brukere om oppdateringer fra Butikken din, f.eks. kanselleringer,
 • for å administrere utbetaling til Butikken din for solgte Forundringsposerene,
 • personalisere og tilpasse opplevelsen din basert på dine interaksjoner med Plattformen,
 • utføre analyser, feilsøking og forskning,
 • gjennomføre analyser for å kunne tilby deg relevant funksjonalitet.

6.2 Kommunisere med deg

Vi vil bruke noen av personopplysningene vi samler inn om deg for å kunne komme i kontakt med deg. Dette omfatter blant annet

 • svare på e-post og/eller supporthenvendelser,
 • sende deg varsler av teknisk eller juridisk art, f.eks. ved revisjon av retningslinjene våre, eller hvis en av reservasjonene dine har blitt kansellert av en butikk,
 • sende deg varsler og kunngjøringer om oss og våre produkter via e-post, SMS og/eller push-varsler i den grad du har valgt å motta slik kommunikasjon.

I den utstrekning det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, kan vi sende deg markedsføringskommunikasjon uten å basere oss på ditt samtykke som rettslig grunnlag eller på at du har valgt å motta slik markedsføringskommunikasjon.  

6.3 Tilby, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring.

For brukere:

Vi vil bruke noen av personopplysningene som samles inn om deg, til å hjelpe oss i vårt kontinuerlige arbeid med å spre budskapet om matsvinn. Dette kan innebære

 • tilpasse, måle og forbedre annonseringen vår,
 • analysere preferanser for å kunne skreddersy reklamebudskap, markedsføring, annonsering og annen informasjon,
 • sende deg reklamemeldinger, markedsføring og annonsering basert på dine preferanser, samt annonsering på sosiale medier via sosiale medieplattformer,
 • administrere spørreundersøkelser, konkurranser, loddtrekninger eller andre salgsfremmende aktiviteter eller arrangementer sponset eller administrert av TGTG eller dets Partnere, og invitere deg til arrangementer og relevante muligheter.

For Partnere eller ansatte hos Partnere:

Vi vil bruke noen av personopplysningene som samles inn om deg, til å hjelpe oss i vårt kontinuerlige arbeid med å spre budskapet om matsvinn. Dette kan innebære

 • tilpasse, måle og forbedre annonseringen vår,
 • analysere hvordan du og våre andre Partnere bruker Plattformen for å skreddersy markedsføringsbudskap, markedsføring, reklame og annen informasjon,
 • dele opplysningene dine med tredjeparter, for eksempel annonsenettverkene våre (bare hvis du har valgt markedsføringscookies på Store-siden av Plattformen), for å hjelpe oss med å identifisere andre personer og bedrifter som kan være interessert i å bli med oss i arbeidet med å minimere matsvinn,
 • sende deg reklamemeldinger, markedsføring og annonsering basert på dine preferanser, samt annonsering på sosiale medier via sosiale medieplattformer,
 • administrere undersøkelser eller salgsfremmende aktiviteter eller arrangementer sponset eller administrert av TGTG eller dets Partnere, og invitere deg til arrangementer og relevante muligheter.

6.3.1 Målrettet annonsering

Vi kan selv, eller sammen med tredjepartsleverandører, bruke opplysningene dine til å levere målrettet reklame til deg når du bruker Plattformen vår eller besøker andre nettsteder. Informasjonskapsler, klikkstrømdata og andre lignende teknologier kan brukes i denne prosessen. Hvis du for eksempel søker etter informasjon om tjenestene våre, kan vi eller leverandøren vår få en annonse til å vises på andre nettsteder du besøker, med informasjon om Appen vår og tjenestene våre. Denne formen for annonsering, som noen ganger kalles "målrettet annonsering", "atferdsbasert annonsering" eller "atferdsbasert annonsering på tvers av kontekst", gjør det mulig for oss og våre leverandører å få vite om interessene dine i forbindelse med visning av en spesifikk annonse. Vi mener at slik annonsering er nyttig fordi den lar deg se annonser som er relevante for dine interesser.

6.3.1.1 Supplerende opplysninger om USA

Vi overholder Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising som administreres av Digital Advertising Alliance ("DAA").  

Du kan reservere deg mot å motta målrettede annonser fra visse data- og annonsepartnere som deltar i visse selvregulerende bransjeprogrammer. DAA har et nettsted på www.aboutads.info/consumers med informasjon om hvordan du kan velge bort målrettet annonsering fra noen eller alle DAAs deltakende selskaper. I tillegg tilbyr Network Advertising Initiative ("NAI") et nettsted på http://optout.networkadvertising.org/ der du kan velge bort interessebasert reklame fra noen eller alle NAIs medlemmer. Vær oppmerksom på at hvis du velger bort dette, vil du fortsette å se generisk reklame som ikke er tilpasset dine spesifikke interesser og aktiviteter.

For målrettede annonser som leveres via mobilapper, kan brukerne velge bort visse annonser eller tilbakestille reklameidentifikatorer via enhetsinnstillingene. Hvis du vil vite hvordan du begrenser annonsesporing eller tilbakestiller reklameidentifikatoren på iOS- og Android-enheten din, kan du gå til følgende lenker:

Du kan også installere DAAs AppChoices-app på enheten din for å velge bort målrettet reklame fra visse leverandører og for å velge reklameinnstillinger på systemnivå på enheten din (for eksempel "Begrens annonsesporing" på Apple-enheter eller "Velg bort interessebaserte annonser" på Android-enheter).

Hvis du vil vite mer fra NAI om hvordan du kan reservere deg mot målrettet reklame på mobile enheter, kan du gå til følgende lenke: https:/thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/.

6.4 Automatiserte beslutninger

TGTG bruker automatisert beslutningstaking ved bruk av personopplysningene dine for enkelte tjenester og produkter. Et eksempel er vår innsats for å forebygge og avdekke svindel på Plattformen for å beskytte virksomheten vår mot svindelaktig bruk av tjenestene våre og for å sikre Plattformens konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet.

Du kan be om at TGTG gir informasjon om metoden for beslutningstaking og be oss om å verifisere at den automatiserte beslutningen er tatt på riktig måte.

Vi kan avslå forespørselen i henhold til gjeldende lov, inkludert når det å gi informasjonen vil føre til at en forretningshemmelighet avsløres eller vil hindre forebygging eller avdekking av svindel eller annen kriminalitet. Under slike omstendigheter vil vi imidlertid generelt kontrollere at algoritmen og kildedataene fungerer som forventet uten feil eller skjevheter.

7. GRUNNER TIL AT VI DELER INFORMASJON

7.1 Deling med ditt samtykke eller etter dine instruksjoner

Når du gir samtykke, deler vi opplysningene dine som beskrevet på samtykketidspunktet, for eksempel når du autoriserer en tredjepartsapplikasjon eller -nettsted til å koble til TGTG-kontoen din eller deltar i salgsfremmende aktiviteter med TGTG-Partnere eller tredjeparter.

Hvis du har valgt markedsføringscookies på Plattformen vår, kan vi dele opplysningene dine med tredjeparts annonseplattformer for å øke bevisstheten om Plattformen og oppdraget vårt, drive trafikk til TGTG eller på annen måte markedsføre Plattformen vår, som nærmere beskrevet i punkt 6.3 i disse retningslinjene og i våre Retningslinjer for informasjonskapsler for henholdsvis brukere og butikksiden av Plattformen.

7.2 TGTG-gruppen

For å hjelpe oss med å levere, markedsføre og forbedre Plattformen, kan vi dele personopplysninger innenfor vårt globale konsern av selskaper som er knyttet til hverandre gjennom felles eierskap eller kontroll. Når vi deler data innenfor TGTG-konsernet, har vi hensiktsmessige kontraktsmessige samt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak på plass for å beskytte personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning.

7.3 Databehandlere

Vi kan dele personopplysninger med tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår og levere Plattformen.  Disse tjenesteleverandørene kan hjelpe oss med å oppfylle formålene som er beskrevet i disse retningslinjene, inkludert (men ikke begrenset til) ved å:

 • Behandling av betalinger for reservasjoner, kjøp og refusjoner på Plattformen,
 • hosting av programvarefunksjoner som muliggjør drift og utvikling av Plattformen vår,
 • som tilbyr hostingtjenester,
 • støtteverktøy for å forbedre Plattformens funksjonalitet, tilgjengelighet, robusthet og sikkerhet,
 • utføre dataanalyse,
 • gir ytelsesmålinger for annonsene og kampanjene våre,
 • automatisere levering av SMS, e-post og annonser, som f.eks. utsendelse av nyhetsbrev,
 • administrere vår tilstedeværelse i sosiale medier og nettannonsering,
 • Vi tilbyr integrerte verktøy som hjelper oss med å levere kundeservicetjenester.

Når vi bruker en tjenesteleverandør til å behandle personopplysninger på våre vegne, sørger vi for at de er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte personopplysningene dine gjennom en databehandleravtale.

Noen av tjenesteleverandørene våre er etablert og behandler personopplysningene dine i land som ikke anses å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i henhold til lovene i EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Når dette er tilfelle, sørger vi for at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet ved å sørge for at egnede sikkerhetstiltak er på plass i samsvar med gjeldende lovgivning som regulerer overføringen, og som nærmere forklart i avsnitt 8 i disse retningslinjene.

Vi bruker Googles "ReCAPTCHA" på nettstedet vårt, som gjør det mulig for oss å verifisere at du ikke er en automatisert programvare. For å gjøre dette analyserer dette verktøyet ulike parametere, for eksempel IP-adresse, enhetsinformasjon og markørens bevegelsesmønster, noe som kan føre til behandling av personopplysningene dine. ReCAPTCHA-funksjonene er underlagt de til enhver tid gjeldende versjonene av Googles personvernerklæring og bruksvilkår.

7.4 Geolokaliseringstjenester fra tredjeparter

Vi bruker tredjeparts geolokaliseringstjenester, som vi deler data med, for å levere Plattformen vår og for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår som beskrevet nedenfor. Disse tredjeparts geolokaliseringstjenestene kan behandle personopplysninger for sine egne formål som behandlingsansvarlige.

Hvis du er bruker av nettstedet vårt, kan vi dele din omtrentlige geografiske plassering (på bynivå) (med forbehold om ditt samtykke som beskrevet i punkt 4.1) med vår tredjepartsleverandør av geolokaliseringstjenester, Google.

Hvis du foretar et kjøp i Appen som er tilgjengelig for levering, deler vi den angitte leveringsadressen med vår tredjepartsleverandør av geolokalisering, Google, for å validere leveringsadressen. Vårt rettslige grunnlag for å dele denne informasjonen er vår berettigede interesse i å kunne verifisere at den angitte leveringsadressen faktisk er en eksisterende adresse, slik at budet vårt kan levere bestillingen din.

Hvis du er bruker av butikksiden av Plattformen, deler vi adressen til Butikken din med vår tredjepartsleverandør av geolokalisering, Google, basert på vår berettigede interesse i å kunne se hvor Butikken din befinner seg på et kart for å ivareta våre berettigede interesser:

 • tilby, forbedre og utvikle Plattformen
 • kommunisere med deg
 • tilby, skreddersy, måle og forbedre vår annonsering og markedsføring.

Google Maps-funksjoner og -innhold er underlagt de til enhver tid gjeldende versjonene av: (1) Tilleggsvilkår for bruk av Google Maps/Google Earth på https://maps.google.com/help/terms_maps.html; og (2) Googles personvernerklæring på https://www.google.com/policies/privacy/. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse vilkårene før du bruker tjenestene våre.

7.5 Franchisegivere (kun relevant for franchisetakere)

Hvis du er en individuelt eid franchisetaker som tilhører en franchisekjede, kan vi dele følgende informasjon med franchisegiveren din, avhengig av avtalen vi har med franchisekjeden:

 • navn
 • e-postadresse
 • Butikkens navn og adresse
 • informasjon om Butikkens bruk av Plattformen (f.eks. lagrede måltider, lagringsforhold).
 • informasjon om brukernes erfaringer med Butikken din, inkludert rangeringer
 • transaksjonsdata, og
 • informasjon som er relevant for franchisegiveren om kommunikasjon og interaksjoner du har hatt med vårt pleieteam.

Hvis du er ansatt hos en franchisetaker, kan vi dele navn og e-postadresse som er relevant for Plattformen, med franchisegiveren.

Vårt rettslige grunnlag for å dele disse personopplysningene er vår og franchisegiverens berettigede interesse i å kunne administrere franchisekjedens avtale med oss og Butikkens tilstedeværelse på Plattformen.

7.6 Offentlige myndigheter

Vi kan utlevere personopplysningene dine til domstoler, politimyndigheter, statlige eller offentlige myndigheter, inkludert politiet i forbindelse med etterforskning av straffesaker, bare hvis og i den grad vi er pålagt eller har lov til å gjøre det i henhold til loven.

7.7 PR- og mediebyråer

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter, for eksempel PR-, medie- eller andre typer reklamebyråer, hvis du har samtykket til å delta i våre salgsfremmende aktiviteter eller har inngått en kontrakt med oss om deltakelse i slike salgsfremmende aktiviteter. Avhengig av omstendighetene kan disse PR- og mediebyråene behandle personopplysninger enten som uavhengige behandlingsansvarlige eller som databehandlere, som behandler personopplysninger på våre vegne og etter våre instruksjoner. Når PR- eller mediebyråene behandler personopplysninger som databehandlere, vil forholdet vårt være regulert av en databehandleravtale i samsvar med gjeldende lovgivning.

7.8 Virksomhetsoverdragelser

Hvis vi er involvert i en konkurs, insolvens, fusjon, oppkjøp eller omorganisering, kan personopplysningene dine bli overført eller delt som en del av transaksjonen (f.eks. for due diligence-formål) med rådgivere, motparter, myndigheter og andre relevante tredjeparter etter behov. Disse retningslinjene vil fortsette å gjelde for opplysningene dine også etter at opplysningene er overført eller delt med en ny TGTG-enhet.

7.9 Deling med andre tredjeparter

For å kunne tilby deg våre tjenester kan det hende at vi må engasjere tredjeparts tjenesteleverandører, for eksempel fraktselskaper eller logistikkpartnere, for å hjelpe oss med å oppfylle våre kontraktsforpliktelser og for å ivareta vår berettigede interesse i å sende ut reklame. Disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger utelukkende for å utføre tjenestene på våre vegne. Vi sørger for at alle tredjeparts tjenesteleverandører som vi engasjerer, er bundet av passende databeskyttelses- og konfidensialitetsforpliktelser.

8. INTERNASJONALE DATAOVERFØRINGER

Eventuelle overføringer av personopplysningene dine fra TGTG med opprinnelse i EU/EØS, Sveits eller Storbritannia til tredjeland utenfor disse områdene vil være basert på EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller reguleres av gjeldende standard kontraktsklausuler og/eller bindende konsernregler eller tilsvarende passende overføringsmekanismer, med mindre du blir varslet om noe annet. Eventuelle andre internasjonale overføringer av personopplysningene dine fra land utenfor EØS, Sveits eller Storbritannia vil skje i samsvar med egnede internasjonale dataoverføringsmekanismer og garantier som gjelder i henhold til lokal lovgivning som regulerer overføringen av personopplysningene dine.

Du kan be om en kopi av overføringsmekanismen som styrer overføringen av personopplysningene dine ved å sende en forespørsel til privacy@toogoodtogo.com.

9. LAGRINGSPERIODE

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene de ble innhentet for, og i samsvar med gjeldende lovgivning. Kriteriene som brukes til å fastsette våre oppbevaringsperioder, omfatter:

 • hvor lenge vi har et løpende forhold til deg og leverer Plattformen vår til deg, f.eks. så lenge du har en konto hos oss eller fortsetter å bruke Plattformen,
 • om vi er underlagt en juridisk forpliktelse, ettersom visse lokale lover krever at vi oppbevarer registreringer av transaksjonene dine i en viss periode før vi kan slette dem, og/eller
 • om oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling, f.eks. med hensyn til gjeldende foreldelsesfrister, rettssaker eller regulatoriske undersøkelser.

10. SIKKERHET

Sikkerheten til personopplysningene dine og Plattformen vår har høyeste prioritet for oss.

Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske (inkludert fysiske) sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering av eller tilgang til personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles av oss.

Vi bruker også kun leverandører som iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i samsvar med bransjepraksis for god IT-sikkerhet.

11. DINE RETTIGHETER

Hvis du befinner deg i EU/EØS, Sveits eller Storbritannia, har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger om deg, med forbehold om vilkårene og unntakene som er fastsatt i gjeldende lovgivning:

 • Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i opplysningene vi behandler om deg.
 • Rett til retting: Du har rett til å få uriktige opplysninger vi har om deg rettet.
 • Rett til sletting: Du har rett til å få opplysninger om deg slettet. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være begrensninger i utøvelsen av retten til sletting i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Rett til begrensning og innsigelse: Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine, og du har også rett til å protestere mot behandlingen.
 • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket ditt: Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av ditt samtykke ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført før du trakk tilbake samtykket.

Vær oppmerksom på at visse personopplysninger kan være unntatt fra de ovennevnte rettighetene i henhold til gjeldende personvernlovgivning eller andre lover og forskrifter.

Se vedlegg 1 og 2 for rettigheter i de enkelte delstatene i USA. Se vedlegg 3 for de registrertes rettigheter i Canada.

11.1 Enkel tilgang til å utøve rettighetene dine direkte i Appen vår.

Appen vår gir deg full kontroll over dine egne personopplysninger. Vi har innarbeidet innebygd personvern og personvern som standard på Plattformene våre og har brukervennlige funksjoner som gjør det mulig for deg å utøve rettighetene dine direkte i Appen, f.eks. for å slette personopplysningene dine og få en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine direkte i Appen, kan du gå til kontoinnstillingene dine i Appen.  

Det kan du også gjøre:

 • melde deg av nyhetsbrevet vårt
 • be om en kopi av opplysningene dine, eller
 • slette kontoen din

ved å sende inn e-postadressen din til oss via denne lenken: https://space.toogoodtogo.com/privacy.

11.2 Har du fortsatt spørsmål eller ønsker å sende inn en klage?

Hvis selvbetjeningen i Appen vår ikke har løst spørsmålet ditt, eller hvis du ønsker å utøve andre rettigheter enn de som er angitt direkte i Appen eller som beskrevet ovenfor, kan du kontakte oss på privacy@toogoodtogo.com.  

Vi vil sørge for å besvare forespørselen din uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller innen én måned etter at vi har mottatt den. Hvis forespørselen din er kompleks, kan det hende at vi trenger mer tid til å behandle den, og vi kan forlenge denne fristen med ytterligere to måneder.

Du har alltid rett til å sende inn en klage til en kompetent personvernmyndighet hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt. Vi oppfordrer deg imidlertid til alltid å ta kontakt med oss først, slik at vi har mulighet til å hjelpe deg med forespørselen din.  

Kontaktinformasjonen til det danske Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet i Danmark der TGTG har sitt hovedkontor, er:

Nettsted: https://www.datatilsynet.dk/   

E-post: dt@datatilsynet.dk  

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, Danmark

12. BARNS PERSONVERN

Plattformen vår er beregnet på brukere som er 18 år eller eldre, og vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer under 16 år. Når vi blir oppmerksomme på at det er samlet inn personopplysninger (eller annen informasjon som er beskyttet i henhold til gjeldende lov) fra et barn under 16 år, vil vi gjøre alt vi kan for å slette slik informasjon fra databasene våre. Hvis du tror at vi kan ha personopplysninger fra eller om et barn under 16 år, kan du kontakte oss ved å bruke informasjonen i avsnittet KONTAKTINFORMASJON  nedenfor.

13. ENDRINGER I RETNINGSLINJENE

Du kan holde deg oppdatert om eventuelle endringer i disse retningslinjene ved å besøke nettstedet og Appen vår. Hvis vi gjør vesentlige endringer i retningslinjene, vil vi varsle deg på Plattformen eller ved hjelp av e-posten du oppga da du registrerte deg på Plattformen.  

14. KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte vårt personvernteam ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Der lokal lovgivning krever det, har vi utnevnt et personvernombud (DPO) i samsvar med lokal lovgivning for å håndtere forespørselen din.

Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 København, Danmark

Sentralt foretaksregister (CVR) nr.: 37561304

E-post: privacy@toogoodtogo.com

SCHEDULE 1 - CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS

The California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), as amended by the California Privacy Rights Act of 2020, provides you with specific rights regarding your "Personal Information" as that term is defined under the CCPA. This section describes the rights that California consumers have and explains how to exercise those rights. For the purposes of this section, Personal Information does not include: (i) information that is lawfully made available from federal, state or local government records; (ii) de-identified or aggregated data; or (iii) information excluded from the scope of the CCPA. To be clear, these rights are granted only to the extent that you are a California consumer and we are acting as a “business” under the CCPA with respect to your Personal Information. The rights in this section are not intended to grant you additional rights, but only your rights under the CCPA.

 1. INFORMATION WE COLLECT, HOW WE COLLECT IT AND HOW WE USE IT

We have collected the following categories of Personal Information from consumers from the sources described in Section 4 (“INFORMATION WE COLLECT FROM USERS”) and Section 5 (“INFORMATION WE COLLECT FROM OUR PARTNERS, VENDORS AND OTHER BUSINESS CONTACTS”) of the Policy above, and have shared such personal information with the following categories of third parties within the last twelve (12) months:

Category

Examples

Business or Commercial Purposes for Collecting Personal Information  

Disclosed  in the Prior Twelve (12) Months for the Following Business Purposes

“Sold” or “Shared” in the Prior Twelve (12) Months for the Following Purposes

Categories of Third Parties With Whom We Disclose, Sell, or Share Personal Information

A. Personal identifiers.

A real name, postal address, online identifier, Internet Protocol address, email address, account name.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

B. Personal information covered by the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Some personal information included in this category may overlap with other categories.

A name, physical characteristics or description, address, telephone number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information.

To provide our services

To register and create your account

To communicate with you

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

C. Protected classification characteristics under California or federal law.

Age and gender

To process your responses to forms and surveys

To administer promotions, contests, or sweepstakes

To provide customer support

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

   

Undertaking internal research for service optimization

   

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

   

N/A

Service providers who perform business services for us

D. Commercial information.

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Providing advertising and marketing services

Undertaking internal research for service optimization

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

F. Internet or other similar network activity.

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

G. Location data.

Physical location.

To provide our services

To provide and iimprove our marketing and advertising (city level)

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and advertising

Service providers who perform business services for us

H. Inferences drawn from other personal information for profiling purposes.

Used to create a profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

To provide our services

For marketing and advertising

To improve our services

As otherwise described in Section 6 of the Policy

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

Auditing related to counting ad impressions to unique visitors

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

Marketing and

advertising

Service providers who perform business services for us

Marketing and advertising partners

I. Sensitive personal information

Specific geolocation

Health information

To provide our services

To improve our marketing and advertising

To improve our services

To verify delivery addresses

To communicate with you, including responding to requests or concerns you may have in relation to specific food allergies.

Helping to ensure the security and integrity of our services, to verify or maintain the quality or safety of our services, and to identify and repair errors

Undertaking internal research for service optimization

Providing advertising and marketing services

For other business services performed on our behalf, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services.

N/A

Service providers who perform business services for us

Google, as a third-party geolocation services provider (with your consent)

The categories of Personal Information described above are retained and stored as described in Section 9 (“STORAGE PERIOD”) of the Policy above.

 1. DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION

We may disclose your Personal Information to a third party for a business purpose, or sell or share your Personal Information, subject to your right to opt out (see Personal Information Sales Opt-Out and Opt-In Rights, below). The information above under Information We Collect; How We Collect It; How We Use It describes the entities with which we may disclose your Personal Information.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

3.1 Right to know

As a California consumer, you have the right to request that we disclose certain information to you about our collection, use, disclosure, or sale/sharing of your Personal Information over the past 12 months. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), and subject to certain limitations that we describe below, we will disclose such information. You have the right to request any or all of the following:

 • The categories of Personal Information we collected about you.
 • The categories of sources from which the Personal Information is collected.
 • Our business or commercial purpose for collecting or selling that Personal Information.
 • The categories of third parties with whom we share that Personal Information.
 • The specific pieces of Personal Information we collected about you (see Data Portability Rights below).

3.2 Right to delete

You have the right to request that we delete any of your Personal Information that we collected from you and retained, subject to certain exceptions. Once we receive and confirm your verifiable consumer request (see Exercising Your Rights, below), we will delete (and direct our service providers to delete) your Personal Information from our records, unless an exception applies. However, we may retain Personal Information that has been de-identified or aggregated. Furthermore, we may deny your deletion request if retaining the information is necessary for us or our service provider(s) to perform certain actions set forth under the CCPA, such as detecting security incidents and protecting against fraudulent or illegal activity.

3.3 Right to data portability

You have the right to request a copy of the Personal Information we have collected and maintained about you in the past 12 months. The CCPA allows you to request your information from us up to twice during a 12-month period. We will provide our response in a readily usable (and usually electronic) format.

3.4 Right to correct

You have the right to request the correction of any Personal Information we maintain about you.

3.5 Right to opt out of selling or sharing your Personal Information

You have the right to opt out of the sale or sharing of your Personal Information, along with the right to opt in to the sale of such information.  We do not sell or share the Personal Information of consumers we actually know are less than 16 years of age, unless we receive affirmative authorization (the "right to opt-in") from either the consumer who is less than 16 (but greater than 13) years of age, or the parent or guardian of a consumer less than 13 years of age. To our knowledge, we do not sell or share the Personal Information of minors under 16 years of age.

To exercise the right to opt out, you (or your authorized representative) may submit a request to us by visiting the following Internet Web page: "Do Not Sell or Share My Personal Information." Alternatively, you may submit an opt-out request by emailing us at privacy@toogoodtogo.com. We will also treat Global Privacy Control browser signals as valid opt-out requests.

You may change your mind and opt back in to Personal Information sales at any time by clearing cookies in your browser settings and accept non-essential cookies on our website or by changing your preferences in the account settings of the app.

3.6 Right to limit the use of your sensitive Personal Information

You have the right to limit the use or disclosure of your sensitive Personal Information (“SPI”) if we are using your SPI beyond what is reasonable and proportionate to provide the requested goods or services. We do not collect, use or disclose your SPI, other than your precise geolocation for showing you nearby Stores in the App. You can limit our use or disclosure of your precise geolocation by removing our App’s access to your precise geolocation in the settings on your phone or tablet. If you are not a User of the App, we do not knowingly collect your SPI.

3.7 Right to non-discrimination

We will not discriminate against you for exercising any of your CCPA rights, including but not limited to, by:

 • Denying you goods or services.
 • Charging you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
 • Providing you a different level or quality of goods or services.
 • Suggesting that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

3.8 Exercising Your Rights

To exercise the rights described above, please contact us by using the following methods:

Or, for App Users:

 • Exercise your rights directly in your profile settings in the App.  

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and confirm that it is not a fraudulent request. In order to verify your identity, we will ask, at a minimum, that you provide your name, email address, and relationship to us, so that we can seek to match this information with the information existing in our systems. When providing us this information, you represent and affirm that all information provided is true and accurate. Depending on the request, if we are unable to verify that the consumer submitting the request is the same individual about whom we have collected Personal Information, we may contact you for more information, or we may not be able to meet your request.

Only you, or an agent legally authorized to act on your behalf, may make a verifiable request related to your Personal Information. If you are making a request as the authorized agent of a California consumer, we will ask you also submit reliable proof that you have been authorized in writing by the consumer to act on such consumer’s behalf.

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the CCPA allows us up to 90 days to respond. We will still contact you within 45 days from when you contacted us to let you know we need more time to respond.

4. NOTICE OF FINANCIAL INCENTIVE

We may offer various financial incentives, such as discounts or other benefits to customers from time to time. In particular, from time to time, we may offer you rewards when you create an account or sign up for our services. During the sign-up process and thereafter, we may collect Personal Information from you, such as identifiers (such as your name and email address), commercial information (such as purchase history and product preferences), inferences drawn about your preferences, and other categories of your Personal Information. We may use this Personal Information to tailor your experience and our communications to you based on products and services we think may be of interest to you, and for measurement and analytics. We believe that the benefits you receive from signing up for our services, including any rewards we may offer, are reasonably related to the value of your Personal Information.

You can opt into a financial incentive by following the applicable sign-up or participation instructions provided, and, for any ongoing benefits, you can opt-out at any time by following the unsubscribe or opt-out instructions for the applicable program or contacting us at privacy@toogoodtogo.com. In some cases, there may be additional terms and conditions applicable to a financial incentive, which we will present to you when you sign up for the financial incentive.

5. CALIFORNIA “SHINE THE LIGHT”

In addition to the above rights, under California Civil Code Section 1798.83 (“Shine the Light”), California residents may have the right to request in writing from businesses with whom they have an established business relationship: (a) a list of the categories of Personal Information, as defined under Shine the Light, such as name, email address, and mailing address, and the type of services provided to the customer that a business has disclosed to third parties (including affiliates that are separate legal entities) during the immediately preceding calendar year for the third parties’ direct marketing purposes; and (b) the names and addresses of all such third parties. To request the above information, please contact us by email at privacy@toogoodtogo.com. If you do not want your Personal Information shared with any third party who may use such information for direct marketing purposes, then you may opt out of such disclosures by sending an email to us at privacy@toogoodtogo.com.

6. CONTACT INFORMATION

If you have questions or concerns about this Policy, your California privacy rights, or our information practices, please email us at privacy@toogoodtogo.com.

SCHEDULE 2 - VIRGINIA/COLORADO/CONNECTICUT AND SIMILAR U.S. STATE PRIVACY RIGHTS

The Virginia Consumer Data Protection Act, the Colorado Privacy Act, the Connecticut Data Privacy Act and similar laws in other U.S. states (“State Privacy Laws”) provide their consumers with specific rights regarding their personal data. To the extent that you are a resident of one of these states, this section describes your rights under the State Privacy Laws and explains how you may exercise these rights.

The categories of personal data we process, our purposes for processing your personal data, the categories of personal data that we share with third parties, and the categories of third parties with whom we share it are set forth in the terms of the Policy above.

 1. RIGHTS TO YOUR INFORMATION

In addition to the rights set forth in our Policy, the State Privacy Laws provide you with the following rights:

 • Right to know. You have the right to know whether we process your personal data and to access such personal data.
 • Right to data portability. You have the right to obtain a copy of your personal data that you previously provided to us in a portable and, to the extent technically feasible, readily usable format that allows you to transmit the data to another business without hindrance, where the processing is carried out by automated means. You may request such personal data up to twice annually, subject to certain exceptions.
 • Right to delete. You have the right to delete personal data that you have provided by or that we have obtained about you. Please note that we may deny such request if the requested deletion falls under an exception as set forth in the State Privacy Laws. Additionally, if you request deletion of your personal data and we have obtained such information from a third-party source, we may retain such data by keeping a record of the deletion request and the minimum data necessary to ensure that your personal data remains deleted from our records and that such retained data is not used for any other purpose, or we may opt you out of the processing of such personal data for any purpose except for those allowed under the State Privacy Laws.
 • Right to opt out. You have the right to opt out of the processing of the personal data for purposes of: (i) targeted advertising; (ii) the sale of personal data; or (iii) profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you. As of the latest date of the Policy:
 • We DO process personal data for the purposes of targeted advertising;
 • We DO NOT sell your personal data for monetary or other valuable consideration (while we do share your personal data with third parties for purposes of targeted advertising, we do not believe this constitutes a “sale” under State Privacy Laws); and
 • We DO NOT engage in profiling decisions based on your personal data that produce legal or similarly significant effects concerning you.
 • Right to correct. You have the right to correct inaccuracies in your personal data, taking into account the nature of the personal data and the purposes for which we process it.
 • Right to nondiscrimination. You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your privacy rights. Unless permitted by the State Privacy Laws, we will not:
 • Deny you goods or services;
 • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties;
 • Provide you a different level or quality of goods or services; or
 • Suggest that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.
 1. HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS

2.1 Verifying your identity

To exercise any of your privacy rights, or if you have any questions about your privacy rights, you may contact us by:

After submitting a request, we will take steps to verify your identity in order for us to properly respond and/or confirm that your request is not fraudulent. We may contact you for additional information as reasonably necessary to authenticate your request, but if we are ultimately unable to authenticate your request using reasonably commercial efforts, then we may not be able to comply with it.

Only you or your authorized agent may make a verifiable request related to your personal data. If you are making a request as the parent or legal guardian of a known child regarding the processing of that child’s personal data, we may ask you to submit reliable proof of your identity.

 1. RESPONSE TIME

3.1 Your right to appeal

We will make every effort to respond to your request within 45 days from when you contacted us. If you have a complex request, the State Privacy Laws allow us up to 90 days to respond. We will contact you within 45 days from when you contacted us to inform you of the need for additional time and the reason for such extension. We may charge you a reasonable fee to cover administrative costs if your requests are manifestly unfounded, excessive, or repetitive.

If we decline to take action on a request that you have submitted, we will inform you of our reasons for doing so, and provide instructions for how to appeal the decision. You will have the right to appeal within a reasonable period of time after you have received our decision. Within 60 days (45 days for residents of Colorado) of our receipt of your appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If we deny your appeal, we will provide you with a method for contacting your state attorney general’s office to submit a complaint. 

SCHEDULE 3 - CANADA PRIVACY RIGHTS

If you access our Platform from Canada, the TGTG entity responsible for collecting your Personal Information is:

Too Good To Go Technology Ltd.

Suite 2600, Three Bentall Centre, 595 Burrard Street

P.O. Box 49314, Vancouver, British Columbia V7X 1L3

Business reg. no. 774534069BC0001

Where Canadian privacy laws apply, including with respect to Users of our Platform in Canada and employees and owners of Stores based in Canada, notwithstanding any other lawful basis identified in the Privacy Policy, we collect, use and disclose Personal Information with consent, except where otherwise permitted or required by law. Depending on the circumstances, we may rely on express or implied consent, as permitted by applicable law.

We maintain Personal Information on secure servers. Personal Information is accessible to authorized personnel who require access for the purposes described in this Privacy Policy.

Under Canadian privacy laws, you have the following rights in relation to our processing of Personal Information about you, subject to the conditions and exceptions set out in applicable law:

 • Right of access: you have a right to request access to the information that we process about you.
 • Right to rectification: you have a right to have incorrect, incomplete or inaccurate information that we hold about you rectified.
 • Right to erasure: you have the right to have information about you erased in certain circumstances..
 • Right to withdraw your consent: you have the right to withdraw your consent to our processing of your Personal Information at any time, subject to contractual and legal restrictions. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdraw your consent.

Please note that the above mentioned rights are subject to certain exceptions, and we may take reasonable steps to verify your identity before responding to a rights request.

To exercise any of these rights, please contact the data protection officer for Canada using the contact information listed in section 14 or where applicable, use our self-serve options described in section 11.1 of the Policy.