Norwaychevron-down_icon
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Handelsbetingelser

1. Innledning

Velkommen til Too Good To Go ApS' app, som eies av Too Good To Go ApS, CVR-no. 37561304, Landskronagade 66 , 2100 København Ø, Denmark ("TGTG" eller "vi").

TGTG oppgave er å øke bevisstheten om matavfall og redusere matavfall over hele verden ved å gjøre overskuddsmat tilgjengelig for forbrukerne.

Vi tilbyr en måte for sluttbrukeren ("Kunden") å kommunisere sine reservasjoner for overskuddsmat og andre overskudds produkter, inkludert uspesifiserte produkter i "Magic bags" ("Produktet") på matbutikker, restauranter, supermarkeder, bakerier, hoteller, bensinstasjoner, etc. ("Butikker") som vises på vår plattform ("Tjenesten").

Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") gjelder for alle reservasjoner og salg av produktene som utføres via our nettsteder eller app ("Plattformen").

Når Kunden plasserer en Reservasjonsordre (som definert nedenfor), aksepterer Kunden disse Vilkårene, og Kunden er derfor pålagt å gjennomgå Vilkårene grundig før Kunden legger inn en bestilling på plattformen.

TGTG ' s cookie og personvernpolicy, som tilgjengelig til enhver tid på plattformen, skal danne en integrert del av disse vilkårene og skal automatisk aksepteres ved aksept av disse Vilkårene.

2. TGTG Konseptet

Produktene er gjort tilgjengelig for reservasjoner på Plattformen, og Kunder kan reservere Produktene ved å plassere en Reservasjonsordre (som definert nedenfor) på Plattformen.

Produktene er reservert av Kunden når TGTG bekrefter gjennom en Reservasjonsbekreftelse (som definert nedenfor).

Når en Kunde reserverer et Produkt og Butikken godtar Reservasjonen, forplikter Kunden seg til å være til stede i Butikken på Hentetidspunktet (som definert nedenfor), mens Butikken forplikter seg til å tilby Produktene for salg, som angitt her. Butikkene har rett til å avslå Reservasjonsordren, og Kunden har rett til å trekke Reservasjonsordren på nærmere vilkår, jf. punkt 8 nedenfor.

TGTG’s rolle er utelukkende å legge til rette for salg av Produktet på Plattformen på vegne av en Butikk, og det er ikke være noe kontraktsforhold mellom TGTG og Kunden med hensyn til Produktene eller salg av Produktet. TGTG har ikke ansvar for Produktene eller oppfyllelsen av avtalen mellom Butikken og Kunden.

TGTG skal kun å samle inn Kjøpesummen (som definert nedenfor) for Produktene på vegne av Butikken og er således kun en betalingsagent på vegne av Butikken.

3. Aksept

Når du legger inn en bestilling på Plattformen, bekrefter Kunden:

 • å være juridisk i stand til å inngå bindende avtaler,
 • å være en forbruker som handler til personlige formål og
 • å være 18 år og i besittelse av en gyldig debet, kredittkort eller andre betalingsmåter tilgjengelig for betaling på Plattformen.

Kunden aksepterer at alle avtaler mellom Kunden og TGTG og all relatert informasjon som er nødvendig for å gjennomføre Tjenesten er lagret av TGTG i samsvar med TGTG retningslinjer for personvern.

Videre, ved å akseptere disse Vilkårene, aksepterer Kunden å motta e-post og tekstmeldinger knyttet til eventuelle bestillinger gjort av Kunden. Dette kreves av TGTG for å sikre at Kunden mottar alle viktige varslinger knyttet til bestillingen.

TGTG forbeholder seg retten til å revidere og endre Vilkårene fra tid til annen, og Kunden plikter å sette seg inn i Vilkårene før han eller hun plasserer nye bestillinger.Kundens ordre vil være underlagt vilkårene som gjelder på tidspunktet da Kunden plasserte bestillingen.

4. TGTG kontaktinformasjon og kundeservice

Too Good To Go Norge AS

Møllergata 6
MESH

0179 Oslo

Norway

5. Produkt-og produktinformasjon

TGTG’ rolle er utelukkende å tilrettelegge for kontrakten mellom Kunden og Butikken og TGTG har ikke noe ansvar for Produktene eller oppfyllelsen av kontrakten mellom Butikken og Kunden.

TGTG vil ikke på noen måte, produsere, selge, kjøpe, lagre, forberede, produsere, behandle, merke, pakke, levere eller håndtere Produktene. TGTG har ikke noe ansvar for oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsene overfor Kunden vedrørende Produktene, inkludert produksjon, salg, kjøp, lagring, tilberedning, produksjon, bearbeiding, merking, levering, kvalitet, ingredienser, eller behandling av Produktene, og overholdelse av gjeldende lovgivning, inkludert med hensyn til ovenstående, med mindre TGTG eksplisitt er utpekt som produsent eller selger av Produktet på Plattformen.

Kunden kan finne informasjon om Produktene og en beskrivelse av Produktene på Plattformen. Denne informasjonen har kun formål å gi Kkunden de beste forutsetningene for å evaluere utvalgte produkter før reservasjonen utføres. Det kan være tilfeller der Plattformen ikke er oppdatert og hvor det faktiske produktutvalget ikke er som angitt på plattformen. I slike tilfeller har TGTG ikke noe ansvar. Det er Butikkene som er ansvarlig for å gi informasjon om Produktene og for å sikre at det er korrekt og oppdatert. TGTG påtar seg ikke noe ansvar, og har derfor ikke noe ansvar for innholdet i eller tilgjengeligheten av informasjon om Produktene.

Hvis Kunden er i tvil om allergiadvarsler, innholdsdeklarasjon eller annen menyinformasjon, skal Kunden bekrefte med Butikken direkte før bestilling. Butikkens kontaktinformasjon vises på Plattformen. Kunden kan alltid trekke Reservasjonsordren på grunn av ingredienser, allergener eller annen merking/informasjon relatert til Produktet.

Ved Henting (som definert nedenfor) skal butikken gi Kunden informasjon om liste over ingredienser, allergener og annen merking. Alle Produkter som er kjøpt via Plattformen, skal forbrukes umiddelbart etter henting og/eller som opplyst på produktmerkingen eller av Butikken. TGTG påtar seg ikke noe ansvar for Kundens reaksjoner på Produktene av noen grunn, inkludert ved bruk som ikke er i tråd med produktmerkingen eller informasjon som er angitt i disse Vilkårene, eller som er gitt direkte av Butikken.

TGTG er ikke ansvarlig for eventuelle mangler eller manglende oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med Produktene, inkludert med hensyn til produksjon, salg, kjøp, lagring, forberedelse, produksjon, bearbeiding, merking, levering, kvalitet, ingredienser, allergener eller håndtering av Produktene.

6. Reservasjon av Produktet

Kunden finner en liste over aktive Butikker i appen. Hvis Kunden har tillatt appen å bruke posisjonstjenester, vil appen spore Kundens plassering og listen vil vise Butikker i nærheten av Kunden. Når Kunden har valgt butikken og produktet, vil Kunden få anledning til å sende inn sin bestilling ved å klikke på "reserver", "plasser reservasjonen min" eller en lignende knapp.

Listen er utelukkende generert på grunnlag av geografisk informasjon. Kunden har mulighet til å filtrere resultatene etter tilgjengeligheten av Produktet, av Hentetider, av arten av Produktet som finnes i "Magic bags", eller slik det bestemmes av TGTG.

De angitte Butikkene er de som er aktive på Plattformen.

Tilførselen av Produktet på Plattformen er bare en invitasjon til Kunden om å foreta en reservasjon.

En Reservasjonsordre foretatt av Kunden via plattformen ( "Reservasjonsordre" ) regnes som et tilbud fra Kunden til Butikken om å kjøpe et Produkt.

Reservasjonsordren vil bli akseptert av Butikken ved Henting, og reservasjonen er endelig og bindende for Butikken og Kunden ved henting av Produktet (som definert nedenfor), med forbehold om begrensningene i avbestillingsrettighetene som beskrevet i punkt 7 nedenfor.

7. Reservasjonsbekreftelse

Ved mottak av Reservasjonsordren vil TGTG behandle den ved å sende reservasjonen til den aktuelle Butikken. TGTG vil varsle Kunden, om at Reservasjonsordren er mottatt ( "Reservasjonsbekreftelse" ) og blir behandlet. Vær oppmerksom på at alle bekreftelsessider som Kunden kan besøke på Plattformen bare indikerer at reservasjonen er mottatt og blir behandlet, og ikke betyr at reservasjonen er akseptert av butikken.

Reservasjonsbekreftelsen skal lagres av Kunden. Reservasjonsbekreftelsen vil inneholde informasjon om reservasjonen Kunden har foretatt.

Vær oppmerksom på at Reservasjonsbekreftelsen ikke betyr at reservasjonen aksepteres, men er bare en bekreftelse på mottak av Reservasjonsordren.

8. Rett til å avslå Reservasjonsordren

TGTG's konsept er å unngå sløsing med mat og andre produkter, og derfor, hvis Butikken ikke har oveskuddsprodukter, kan Butikken kansellere Reservasjonsordren opp til to timer før begynnelsen av den avtalte tiden for Henting (som beskrevet nedenfor). I slike tilfeller vil Kunden motta et skriftlig avslag fra TGTG eller Butikken via e-post og/eller SMS/og eller et varsel fra Plattformen forutsatt at kontaktinformasjonen gitt til TGTG er korrekt, og at Kunden har samtykket i å motta slike meldinger.

Siden Produktene er ferskvarer og siden TGTG begrep er å unngå sløsing med mat og andre produkter, kan Kunden kan trekke Reservasjonsordren opp til to timer før den avtale tiden for Henting. Dersom kanselleringen skyldes ingredienser, allergener eller annen merking/informasjon relatert til Produktet kan imidlertid Kunden trekke Reservasjonsordren inntil Hentetidspunktet.

Reservasjonsorderen skal trekkes av Kunden overfor TGTG via klagelenken i Plattformen. Hvis Kunden trekker Reservasjonsordren på en annen måte enn prosedyren som er angitt ovenfor, vil Kunden ikke ha rett til refusjon.

9. Henting

Produktet som er reservert på Plattformen, må hentes av Kunden ved den oppgitte avhentingsadressen ( "Henteadresse" ). Hentetiden («Hentetiden») vil normalt være i en tidsperiode på 10-30 minutter, men kan være både kortere og lengre. Nærmere beskrivelse av Butikker og detaljer om når og hvor Produktene kan hentes vil vises på Plattformen og er også angitt i Reservasjonsbekreftelsen. Hvis Kunden ankommer Henteadressen før den oppgitte Hentetiden, ber vi ham eller henne om å vente utenfor av hensyn til Butikkens øvrige kunder. Vær oppmerksom på at hvis Kunden kommer for sent, kan Butikken være stengt og/eller Produktet kan være utilgjengelig.

Siden produktene er ferskvarer, og siden TGTG’s Konsept er å unngå sløsing med mat og andre Produkter, har Butikken rett til å selge Produktet til en annen kunde dersom Kunden ikke henter Produktet innen tidsperioden som er fastsatt i Reservasjonsbekreftelsen eller fastholde tilbudet til Kunden ved å oppbevare varene til holdbarhetsdato mot å belaste Kunden for Kjøpesummen (som definert nedenfor), eller dersom Butikken ikke får solgt Produktet til noen annen kunde kreve Kunden for erstatning ved å belaste å belaste Kunden for Kjøpesummen.

Ved henting, skal Kunden vise sin Reservasjonsbekreftelse i TGTG-appen til Butikkens ansatte, hvoretter de vil "sveipe" kvitteringen og dele ut Produktene som er reservert. Det er Kundens ansvar å sørge for at Reservasjonsbekreftelsen i appen kan vises ved henting. Kunden er pålagt å sørge for at Produktene og antallet Produkter som er delt ut, stemmer med Kundens reservasjon.

10. Pris

Alle priser er angitt i valutaen i landet der Butikken befinner seg og er inkludert gjeldende mva og eventuelle alle eventuelle andre tillegg.

Eventuelle gebyrer knyttet til ordren og betalingen vil bli beregnet og oppført når Kunden plasserer Reservasjonsordren.

Enhver verdi av Produktene som er angitt på Plattformen er en minimumsverdi dersom Produktene ikke blitt solgt som overskuddsmat.

11. Betaling

Kunden kan betale med debet-og kredittkort, samt andre betalingsmetoder som er angitt på Plattformen.

Hvis Kunden bruker kreditt-eller debetkort, må Kunden oppgi kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode når Kunden plasserer en Reservasjonsordre.

Ved inngivelse av Reservasjonsordren, blir beløpet angitt av Butikken for Produktene ( "Kjøpesummen" ) autorisert eller reservert på Kundens konto (avhengig av den valgte betalingsmåten) ( "Konto" ). Kjøpesummen belastes Kundens Konto ved inngivelse av Reservasjonsordren, eller umiddelbart etter Henting (avhengig av den valgte betalingsmåten). Hvis Reservasjonsordren avslås av Butikkene i henhold eller trekkes av Kunden i henhold til punkt 8 i Vilkårene blir reservasjonen eller autorisasjonen av Kjøpesummen kansellert eller Kjøpesummen refundert til Kunden.

Kjøpesummen mottas av TGTG fra Kunden på vegne av Butikken. TGTG kan gjøre rimelige endringer, modifiseingere eller omstruktureringer ibetalingsprosedyren for sine Kunder før nye avtaler inngås. For allerede inngåtte avtaler gjelder betalinsprosedyren angitt i Vilkårene.

Plattformen bruker PCI-kompatible betalingstjenesteleverandører. Betaling med debet-eller kredittkort på Plattformen er trygt og sertifisert av kortutsteder. Alle betalinger gjøres via en kryptert internettforbindelse.

TGTG lagrer ingen debet-eller kredittkortinformasjon. Slik informasjon håndteres av betalingstjenesteleverandørene, og kan lagres av betalingstjeneste leverandørene i henhold til deres avtale med Kunden.

Hvis Kundens kredittkort eller betalingsmåte avvises når Kunden prøver å betale for en ordre, må Kunden kontrollere at den angitte informasjonen er riktig.

Hvis Kunden har korrigert feilen og kredittkortet fortsatt avvises, anbefaler TGTG at Kunden kontakter hans eller hennes bank.

På grunn av standard bankprosedyrer, når Kunden har sendt inn en Reservasjonsordre ved bruk av et kreditt-eller debetkort og betalingen er autorisert, vil banken eller kortutstederen reservere hele beløpet for Reservasjonsordren. Hvis Reservasjonsordren senere blir avvist av Butikken eller kansellert av andre grunner i samsvar med disse Vilkårene, vil banken eller kortutsteder ikke overføre midlene for bestillingen til TGTG, men vil i stedet refundere Kunden ved å frigi det relevante beløpet tilbake til Kundens Konto. Dette kan imidlertid ta opptil 10 virkedager (eller lenger, avhengig av kundens bank eller kortutsteder), og TGTG har ikke myndighet til å gjøre henvendelser til Kundens bank eller kortutsteder. Kunden må selv henvende seg til sin bank eller kortutsteder.

Ved å godta disse Vilkårene godtar Kunden betalingsmetodene som er angitt ovenfor, og erkjenner og godtar at TGTG ikke er ansvarlig overfor Kunden i forhold til ovennevnte.

12. Rett til å klage

Dersom Kunden ønsker å klage på Produktet (inkludert "Magic bag" og dens innhold), skal Kunden henvende seg til TGTG kundeservice først, som håndterer klagene på vegne av Butikkene. TGTG vil håndtere alle krav (inkludert i forhold til "Magic bag" og dens innhold)i henhold til disse Vilkårene og gjeldende forbrukerlovgivning.

Dersom Kunden ikke er fornøyd med TGTG’s håndtering eller avgjørelse begrenser ikke disse Vilkårene Kundens rettigheter overfor Butikken etter norsk forbrukerlovgivning.

Tjenesten, og avtaleforholdet mellom Kunden og Butikkene, er omfattet av norsk lov, blant annet forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Alle klager håndteres av TGTG og Kunden skal først rette klager til TGTG og ikke Butikken.

Kunden skal kontrollere Produktene ved mottak.

I tilfelle en klage, skal Kunden kontakte TGTG via klagelenken på Plattformen og oppgi den forespurte informasjonen, informasjon om Produktene og hvorfor Kunden er misfornøyd. Etter å ha mottatt klagen, vil TGTG behandle klagen i samarbeid med Butikken hvis relevant og Kunden vil motta et svar fra TGTG innen 10 virkedager.

Kunden kan påklage klagebehandlingen til Forbrukerrådet.

13. Kundeanmeldelser

Eventuelle anmeldelser som Kunden sender inn gjennom Plattformen kan særlig (men uten begrensning) ikke:

 • inneholde ærekrenkende, uanstendig eller støtende materiale;
 • fremme vold eller diskriminering;
 • krenke en annen person eller juridisk enhet immaterielle rettigheter;
 • bryte en juridisk forpliktelse til en tredjepart (for eksempel en taushetsplikt);
 • fremme ulovlig aktivitet eller invadere andres privatliv;
 • gi inntrykk av at de kommer fra oss; eller
 • brukes til å etterligne en annen person eller til å fremstille din tilknytning til en annen person.

TGTG kontrollerer ikke, endrer ikke og redigerer ingen anmeldelser som er lagt ut, bortsett fra at TGTG har rett til å fjerne eller redigere eventuelle vurderinger som er lagt ut, lastet opp eller overført til Plattformen i tilfelle gjennomgangen bryter en eller flere av de forbud som er nevnt ovenfor eller er ellers anses uredelig.

De vurderinger som finnes på Plattformen er kun for informasjonsformål og utgjør ikke råd fra TGTG. Vurderinger reflekterer meningene til kunder som har bestilt gjennom Plattformen eller andre tredjeparter, og eventuelle uttalelser, råd eller meninger gitt av slike personer er kun deres egne. Følgelig, i den utstrekning loven tillater det, påtar TGTG seg intet ansvar for anmeldelser, inkludert uten begrensning eventuelle feil, ærekrenkelse, uanstendighet, utelatelser eller løgner som Kunden kan støte på i slike anmeldelser.

TGTG har rett til å lagre anmeldelser.

Kunden vil ikke motta kompensasjon eller fordeler av å gjøre vurderinger gjennom Plattformen.

Det kan være en forsinkelse mellom innlevering av anmeldelsen og publiseringen av denne.

14. Kundeatferd

Kunder bes om å vise respekt for Butikkens kunder og personale, i tillegg til TGTG personale.

Kunden er informert om at i tilfelle upassende oppførsel overfor Butikken, de andre kundene av Butikken eller TGTG, eller hvis Kunden begår en forbrytelse mot eller i Butikken i forbindelse med Tjenesten, eller bryter reglene for oppførsel regler for Butikken eller TGTG eller annen lignende adferd, kan TGTG, spesielt etter klager fra Butikken, forby, ekskludere eller suspendere Kunden fra Plattformen og Tjenesten. TGTG’s beslutninger begrenser ikke Butikken deres rettigheter til å kreve erstatning eller annet fra Kunden.

15. Begrensning av ansvar

TGTG skal ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med (i) saker som en Butikkene bærer ansvaret for, (II) feil av tredjeparter eller gjennom ikke-tillagt avbrudd av tilgjengelighet av Plattformen; (III) ordre fra Kunden som er gjort ved hjelp av uredelig innhentet betalingsdata eller andre kontraktsdata (for eksempel "phishing" av kredittkortdata, identitetstyveri osv.); (IV) innhold av nettsteder som Plattformen lenker til, inkludert nøyaktigheten av de koblede nettsteder og databeskyttelse på slikt nettsted; og (v) lignende hendelser som angitt under (i) – (IV).

TGTG er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller manglende overholdelse med hensyn til sine Tjenester hvis slik svikt er forårsaket av omstendigheter utenfor TGTG sin kontroll. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, forstyrrelser i driften av TGTG og/eller Butikken som følge av lovgivning, statlige eller offentlige myndigheter, krigshandlinger, terrorisme, streiker, fysiske blokader, lockout og naturkatastrofer.

TGTG skal kun holdes ansvarlig for direkte tap og skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for indirekte eller avledede tap. I alle tilfeller, unntatt i tilfelle bedrageri eller forsettlig forsømmelse, er TGTG ansvar begrenset til NOK 25.000.

TGTG er heller ikke ansvarlig for noen former for produktansvar.

16. Immaterielle rettigheter

Kunden kan bruke Plattformen og skrive ut og laste ned utdrag fra Plattformen for hans eller hennes personlige, ikke-kommersielle bruk på følgende grunnlag:

 • Kunden må ikke misbruke plattformen (inkludert hacking eller «skraping»).
 • Med mindre annet er oppgitt, eies opphavsretten og andre immaterielle rettigheter i Plattformen og i materiale publisert på den (inkludert uten begrensning fotografier og grafiske bilder) av TGTG eller TGTG ' s lisensgivere. Disse verkene er beskyttet av lover om opphavsrett og traktater rundt om i verden og TGTG forbeholder seg alle rettigheter. I forhold til disse Vilkårene, er all bruk av utdrag fra plattformen, bortsett fra som angitt i dette punktet, forbudt.
 • Kunden kan ikke endre de digitale eller papirkopiene av materiale som han eller hun skriver ut i samsvar med denne klausulen 16, og Kunden kan ikke bruke bilder, fotografier eller andre grafikk-, video-eller lydsekvenser atskilt fra tilhørende tekst.
 • Kunden skal sørge for at TGTG status som forfatter av materialet på Plattformen er alltid anerkjent og referert.
 • Kunden har ikke lov til å bruke Plattformen eller materiale på Plattformen for kommersielle formål uten en lisens fra TGTG.

Bortsett fra som angitt i dette punkt 16, kan Plattformen ikke brukes, reproduseres eller lagres på noen annen plattform eller inkluderes i offentlig eller privat elektronisk gjenfinningssystem eller tjeneste, uten TGTG skriftlige forhåndstillatelse.

17. Gjeldende lov

Disse vilkårene (og enhver reservasjon og kjøp av Produktet gjort herunder) er underlagt norsk rett.

Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal – der en slik tvist ikke kan avgjøres minnelighet – avgjøres tvisten ved Kundens alminnelige verneting, som er der Kunden har bopel.

Uansett, kan Kunden alltid sende inn en klage til den relevante forbruker tilsynsmyndigheten som gjelder i det landet der Butikken, som reservasjonen eller kjøpet foretas fra, er plassert.