Poland
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Zrównoważony rozwój to także promowanie równości płci

March 8, 2023


Obecnie na świecie tylko 5% stanowisk CEO zajmują kobiety. Ponieważ kobiety mogą być silnymi motorami zrównoważonego rozwoju, zwiększenie tej liczby to również szansa dla firm. Z tego powodu Too Good To Go wyznaczyło cel, aby zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych. W Polsce udało się to osiągnąć przed wyznaczonym terminem.

Różnice w wynagrodzeniach, nieodpłatna praca opiekuńcza, problemy z awansami i rażąco mały odsetek kobiet na stanowiskach CEO. Te fakty zasmucają. Równość płci to nadal odległa przyszłość, a nierównowaga na rynku pracy to także problem dla… naszego środowiska. Dlaczego? Bo to właśnie kobiecy głos jest najczęściej zabierany w tym zakresie. Warto przypomnieć, że kobiety stanowią 37% ogólnej siły roboczej na świecie, a zaledwie 18% pełni funkcje liderskie , co w kontekście ich silnego wpływu na kwestie związane ze środowiskiem jest kluczowym czynnikiem do zmiany. Firmy dążące do równości, którym bliskie jest dobro otaczającego świata, stoją więc przed wyzwaniem promowania kobiet.

Too Good To Go, firma wpływu społecznego zajmująca się zapobieganiem marnowania żywności, globalnie zobowiązała się do zwiększenia odsetka kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych z 38% do 50% do końca 2025 roku. W Polsce ten cel udało się osiągnąć przed wyznaczonym terminem, a najwyższe lokalne stanowisko piastuje Anna Kurnatowska, Country Director. Globalną CEO jest Mette Lykke, która wcześniej współtworzyła Endomondo.

“W Too Good To Go wierzymy, że równość płci jest nie tylko gwarantem sukcesu ekonomicznego firmy, ale także fundamentem działań na rzecz klimatu. Tylko razem – na równych zasadach, z równymi prawami i równym wsparciem – możemy osiągnąć pozytywny wpływ na nasze środowisko. Właśnie dlatego jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego, sprawiedliwego i inkluzywnego miejsca pracy, w którym każdy ma równe szanse” - mówi Anna Kurnatowska, Country Director Too Good To Go w Polsce.

Obecnie 53,3% pracowników Too Good To Go na całym świecie to kobiety. Płeć żeńska stanowi też 54,5% średniej i wyższej kadry kierowniczej.


źródło: https://equileap.com/wp-content/uploads/2022/03/Equileap_Global_Report_2022.pdf