Denmarkchevron-down_icon
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser og privatlivspolitik

Annonceopslag på Facebook og Instagram:

"Er det dig, der gemmer på opskriften til Danmarks bedste overskudsret? Deltag og vind et gavekort på 10.000 kr til Lidl og et års forbrug af Too Good To Go til en værdi af 2.028 kr.

Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet, administreret eller forbundet med Instagram eller Facebook. Læs mere om konkurrencen og konkurrencebetingelserne via linket"

"Vil du være danmarksmester? Lige nu leder vi sammen med Anders Lund Madsen og @Too Good To Go efter Danmarks bedste overskudsret, og derfor vil vi gerne høre din idé til en god og lækker overskudsret, bestående af en række forskellige fødevarer, som ofte ender i skraldespanden. Så kan vi nemlig sammen gå til kamp mod madspild. Klik på linket herunder, kom med din overskudsret senest d. 23. september 2022 og få chancen for at vinde et gavekort på 10.000 kr. til Lidl, et års forbrug af Too Good To Go til en værdi af 2.028 kr. og ikke mindst titlen om danmarksmester i overskudsretter. Vi glæder os til at høre fra dig!

➡️ https://toogoodtogo.dk/dmioverskud ⬅️"


Konkurrencebetingelser m.v.

Vilkår for deltagelse i DM i overskudsretter 2021

Om konkurrencen

Too Good To Go ApS, CVR. nr. 37561304 (“Too Good To Go”) og Lidl Danmark K/S CVR. nr. 26630797 (“Lidl”) (sammen “vi” og “os” ) i samarbejde for tredje år i træk “DM i overskudsretter”, hvor alle Danmarks hverdagskokke inviteres til dele deres bedste overskudsret med resten af landet. Med udgangspunkt i en eller flere ingredienser fra en nærmere specificeret liste over ofte udsmidte fødevarer, skal hverdagskokkene indsende deres bud på Danmarks bedste overskudsret.

Vi udvælger de 3 bedste bud på en overskudsret, og de 3 finalister inviteres til en live finale i Odense, hvor de skal tilberede deres ret og præsentere retten foran et dommerpanel bestående af 3 dommere. Dommerpanelet kårer ved finalen Danmarks bedste overskudsret 2022.

“DM i overskudsretter” markedsføres gennem hhv. Lidl’s og Too Good To Go’s Facebook, Instagram, LinkedIn, toogoodtogo.dk samt via pressedækning.

Hvordan deltager du?

 • For at deltage i konkurrencen skal du finde på en opskrift på en overskudsret, der indeholder en eller flere af følgende ofte udsmidte fødevarer (kartofler, bananer, tomat, kartofler, pasta, ris, løg, brød, æg og/eller mælk) og sende opskriften på mail til dmioverskudsretter@toogoodtogo.dk.
 • Du kan indsende så mange opskrifter, som du har lyst til.
 • Du kan indsende opskrifter i perioden fra d. 1. september 2022 til og med d. 11. september 2022. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 11. september 2022 kl. 23.59 er ugyldige og udelukkes fra konkurrencen.
 • Too Good To Go udvælger diskretionært 3 finalister blandt deltagerne. Finalisterne inviteres til finalen i Storms Pakhus i Odense d. 28. september 2022, hvor vinderen kåres.
 • De 3 finalister får direkte besked på mail i perioden 22. september 2022.
 • Det er en betingelse for deltagelse i konkurrence, at finalisterne har mulighed for fysisk at deltage i finalen i Storms Pakhus i Odense d. 28. september 2022 i tidsrummet kl. 14:00-19:30.
 • I forbindelse med afviklingen af finalen skal de 3 finalister tilberede deres respektive overskudsret og servere den for et dommerpanel bestående af 3 dommere. Dommerpanelet kårer diskretionært én vinder blandt de 3 finalister. Der kan ikke klages over udfaldet.
 • Når du deltager i konkurrencen, accepterer du, at vi må kontakte dig, vedrørende deltagelse i konkurrencen, herunder overrækkelse/fremsendelse af præmierne
 • Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at vi må offentliggøre navn på og opskrifterne af finalisterne og vinderen på de medier Too Good To Go og Lidl anvender, herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, og evt. pressedækning.
 • Efter udtrykkeligt forudgående skriftlig aftale refunderes finalisternes eventuelle rejseudgifter til offentlig transport til og fra finalen mod udlevering af behørig dokumentation.
 • Vi indkøber efter forudgående aftale råvarer til finalisternes opskrifter til finalen for op til DKK 500.
 • Der opkræves ingen betaling for deltagelse og konkurrencen er ikke købsbetinget.

Udvælgelse af finalister og kåring af vinderen

 • Too Good To Go udvælger den 22. september diskretionært 3 finalister blandt deltagerne, der inviteres til finalen. De 3 finalister får direkte besked på mail den 22. september 2022.
 • Dommerpanelet kårer i forbindelse med afvikling af finalen den 28. september 2022 i Storms Pakhus i Odense diskretionært én (1) vinder blandt de tre (3) finalister. Der kan ikke klages over udfaldet. Vinderen bliver samme dag offentliggjort på Facebook og Instagram, toogoodtogo.dk samt i evt. pressedækning.

Hvem kan deltage?

 • Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen.
 • Ansatte i Too Good To Go og Lidl, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organisering af denne konkurrence, må ikke deltage.
 • I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til præmierne.

Præmier

 • 1 års forbrug af Too Good To Go svarende til 52 vouchers til á hver DKK 39,00 til en værdi af i alt DKK 2.028. Vouchers kan bruges i Danmark fra d. 29. september 2022 til og med d. 29. september 2023.

og

 • Et gavekort fra Lidl til en værdi af 10.000 kr. gavekortet kan bruges til og med d. 29. september 2023.
 • Præmierne er personlige og kan ikke byttes til kontanter, refunderes (helt eller delvist) og/eller kombineres med andre præmier el. lign.
 • Vinderen er skattepligtig af gevinsten og skal derfor selvangive værdien heraf til Skattestyrelsen. Lidl/Too Good To Go kompenserer dog vinderen for den skattepligtige værdi af gevinsten og bistår også med indberetningen heraf om nødvendigt.

Afsluttende bemærkninger

 • Vi tager forbehold for trykfejl og fejl i de her givne informationer.
 • Vi forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Too Good To Go og/eller Lidl.
 • Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Too Good To Go eller Lidl’s udtrykkelige skriftlige samtykke.
 • Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.
 • Konkurrencer har kun til formål at være underholdende og markedsføre Too Good To Go og Lidl. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Too Good To Go og/eller Lidl.
 • Konkurrencen er hverken sponsoreret, administreret af eller på anden vis associeret med Instagram eller Facebook. Instagram og Facebook friholdes fra ethvert ansvar for konkurrencen.

Behandlinger af dine personoplysninger

1. Dataansvarlig

Too Good To Go ApS (“Too Good To Go”), Landskronagade 66, 2100 København Ø, CVR Nr.: 37561304, er ansvarlig for behandlingen af deltagernes personoplysninger. Henvendelse kan ske til privacy@toogoodtogo.com

2. Datakategorier og datakilder

Med henblik på gennemførelsen af konkurrencen registrerer Too Good To Go følgende personoplysninger om deltagerne:

 • Fulde navn
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer

Derudover kan Too Good To Go indsamle de yderligere personoplysninger direkte fra finalisterne og vinderen, som er nødvendige for at kunne fremsende eller overrække præmierne.

3. Formålet med databehandlingen og retsgrundlag

Too Good To Go ApS bruger udelukkende de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, til afvikling af konkurrencen (f.eks. udvælgelse af finalister, kåring af vinder, fremsendelse af præmier via en logistikvirksomhed) og/eller med henblik på offentliggørelse af vindernes navne i pressen og andre medier, herunder sociale medier (fx på Instagram og Facebook)). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Uden de pågældende oplysninger er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.

4. Modtagere/modtagerkategorier

Personoplysninger videregives udelukkende til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt med henblik på afvikling af konkurrencen (f.eks. udvælgelse af finalister, kåring af vinder, fremsendelse af præmier via en logistikvirksomhed) og/eller med henblik på offentliggørelse af vinderne i pressen og på andre medier, herunder sociale medier (fx på Instagram og Facebook).

5. Opbevaringstid/kriterier for fastsættelse af opbevaringens varighed

Personoplysninger modtaget i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen vil blive opbevaret af Too Good To Go, indtil (i) konkurrencen er afsluttet, og oplysningerne ikke længere er nødvendige for at kunne administrere din deltagelse i konkurrencen, eller (ii) du meddeler Too Good To Go, at du ikke længere ønsker at deltage i konkurrencen.

6. Den registreredes rettigheder

Deltagerne har ret til gratis at få oplyst, hvilke personoplysninger der er blevet registreret og opbevares om vedkommende. Desuden har deltagerne ret til at få sine personoplysninger berigtiget eller slettet, til at kræve begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger samt til at modtage de pågældende personoplysninger i et struktureret format. Deltagerne kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til Too Good To Go eller tredjemands legitime interesser. Såfremt deltagerne har givet samtykke i forbindelse med konkurrencen, har deltagerne til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Derudover kan deltagerne rette henvendelse til Datatilsynet, hvis deltagerne ønsker at klage over Too Good To Gos behandling af personoplysninger.